begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: booknote

pages: booknote

prodkindid: 1

ks. Marko Ivan Rupnik SI

Szukam moich braci. Rozważania biblijne o Józefie Egipskim

Przekład: s. Ewa Dobrzelecka OSsR, s. Ewa Klaczak OSsR. Wprowadzenie: ks. Andrzej Gieniusz CR

ISBN: 83-87440-66-3

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2000

Ilosć stron: 116

Cena detal.: 6.30

NAKŁAD WYCZERPANY

Biblijna historia Józefa (biblijnego typu Jezusa) przedstawiona jako obraz drogi umierania i zmartwychwstawania, będącej paradygmatem życia chrześcijańskiego; dzieje miłości ojcowskiej, wzbudzającej zazdrość i nienawiść oraz prowadzącej do rozbicia rodziny, a w ostateczności wiodącej do pojednania i realizacji opatrznościowego planu Bożego odnośnie do ludu wybranego.