begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: booknote

pages: booknote

prodkindid: 1

o. Tomasz Maria Dąbek OSB

Jan – prorok pogranicza czasów. Rozmyślania biblijne

ISBN: 83-89660-11-3

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2005

Ilosć stron: 124

Cena detal.: 8.40

Rozmyślania biblijne o św. Janie Chrzcicielu opierające się na zapowiedziach jego narodzenia w Proroctwie Malachiasza i w Ewangelii św. Łukasza oraz na relacjach z jego działalności zawartych w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich; kolejne etapy życia poprzednika Chrystusa zostały ukazane na tle społeczno-historycznym.