logo
Wtorek, 21 września 2021 r.
imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca, Hipolita – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Aniołowie
materiał własny
 


Aniołowie

W wyznaniu wiary mówimy: "Wierze w Boga, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych". Co oznacza świat rzeczy niewidzialnych?

Świat rzeczy niewidzialnych to inaczej mówiąc "świat aniołów"'. Charakteryzuje ich przede wszystkim to, że są bardziej niż człowiek obrazem i podobieństwem Boga. Ich duchowa natura czyni ich szczególnie podobnymi do najdoskonalszego ducha, którym jest Bóg. Nazwa, używana w Piśmie Świętym dla ich określenia, wskazuje na ich zadania wobec ludzi: anioł (angelus) oznacza "zwiastuna", "posłannika" lub "ambasadora Boga". Funkcją aniołów, stworzeń duchowych, jest pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludźmi. We właściwy sobie sposób biorą udział w trosce Boga o stworzenie, w pewnym sensie w "rządach" Boga na światem - są uczestnikami Bożej Opatrzności.

To, że świat anielski jest natury duchowej, oznacza przede wszystkim ich niematerialność i nieśmiertelność. Aniołowie nie są "ciałem" (nawet jeśli ze względu na misje pełnioną wobec człowieka "przyjmują" w pewnych momentach postać widzialną), a zatem nie odnosi się do nich to prawo zniszczalności, które jest udziałem całego świata materialnego. Jako stworzenia natury duchowej aniołowie posiadają rozum i wolną wolę w stopniu doskonalszym niż człowiek, chociaż w stopniu skończonym (są stworzeniami). Pismo Święte mówi o aniołach, używając nie tylko nazw indywidualnych (takich, jak imiona własne: Rafael, Gabriel, Michał), ale także nazw "zbiorowych" (takich, jak: Serafini, Cherubini, Trony, Potęgi, Moce, Panowania, Księstwa); rozróżnia ponadto pomiędzy aniołami i archaniołami, którzy w imieniu całego kosmosu śpiewają chwałę Boga po trzykroć świętego: "Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów".

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
W zwrocie do papieża najczęściej używamy wyrażenia "Ojcze Święty". Czyż nie sprzeciwia się to faktowi odrzucenia tego tytułu przez Ewangelię: "Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie" (Mt 23, 9)?
 
Fr. Justin
Czytałam w biuletynie parafialnym, że przez większą część historii Kościoła nie mieliśmy żadnego szczególnego prawa, które by zobowiązywało katolików do zawierania małżeństwa przed kapłanem, i że Kościół uznawał śluby katolików niezależnie od tego, gdzie zostały zawarte. Czy zmiana nastąpiła dopiero 500 lat temu
 
ks. Dariusz Salamon SCJ
To wyznanie, zawarte w symbolu wiary, wypowiadamy w każdą niedzielę, ponieważ ten dzień jest właśnie pamiątką owego wydarzenia. Jest ono tak ważne dla chrześcijan, że zgodnie z tradycją apostolską świętują je co tydzień. Aby to nasze świętowanie było jeszcze bardziej świadome, zechciejmy podjąć choć krótką refleksję nad tą największą tajemnicą naszej wiary. 
 
___________________
 
 reklama