logo
Niedziela, 26 września 2021 r.
imieniny:
Kosmy, Damiana, Justyny, Łucji – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Arcybiskup Kazimierz Nycz - kardynałem
 


Benedykt XVI ogłosił nazwiska nowych kardynałów. Wśród nich jest metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz.

Benedykt XVI ogłosił nominacje kardynalskie na zakończenie audiencji generalnej w środę, 20 października. Konsystorz, podczas którego 24 duchownych otrzyma birety kardynalskie odbędzie się 20 listopada br.

Kolegium kardynałów ma za zadanie wspomaganie papieża i zbiera się na zwoływanych przez niego konsystorzach. Kardynałowie, którzy nie ukończyli 80. roku życia mają prawo głosu w konklawe, które wybiera nowego papieża.

Obecnie członkami Kolegium Kardynalskiego jest dziesięciu Polaków, w tym należący: kard. Franciszek Macharski (od 30 czerwca 1979 r.), kard. Józef Glemp (od 2 lutego 1983 r.), kard. Henryk Gulbinowicz (od 25 maja 1985 r.), kard. Stanisław Nagy (od 21 października 2003 r.) i kard. Stanisław Dziwisz (od 24 marca 2006 r.). Pozostali są członkami Kurii Rzymskiej: kard. Andrzej Maria Deskur (od 25 maja 1985 r.), kard. Zenon Grocholewski(od 21 lutego 2001) i kard. Stanisław Ryłko (24 listopada 2007 r.) oraz Kościołów lokalnych: kard. Kazimierz Świątek na Białorusi (od 26 listopada 1994 r.) i kard. Marian Jaworski na Ukrainie (od 21 lutego 2001 r.),

Abp Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia. W roku 1967 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Juliana Groblickiego 20 maja 1973 r. w Kaniowie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz. W 1976 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Rok później został skierowany na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu doktoratu w 1981 r. podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie i pomagał w duszpasterstwie w skawińskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego, wykładał też katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego. Funkcję tę sprawował zaledwie rok, gdyż 16 kwietnia 1988 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i biskupem tytularnym Villa Regis. Jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął słowa Ex hominibus, pro hominibus (Z ludu i dla ludu). 9 czerwca 2004 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim.

Papież Benedykt XVI mianował go 3 marca 2007 r. arcybiskupem metropolitą warszawskim. W Episkopacie przez 10 lat abp Nycz pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego. Od grudnia 2004 r. jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Pełni też funkcję przewodniczącego Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".