logo
Sobota, 23 stycznia 2021 r.
imieniny:
Fernandy, Jana, Rajmundy, Ildefonsa  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Tomasz Jelonek
Biblia - rozważanie na początek
Głos Ojca Pio
 


z cyklu: "Świat Pisma Świętego" - cz. 1

Biblia - rozważanie na początek

Zajmując się Biblią, stawiamy sobie przede wszystkim pytanie, czym ona jest, następnie pragniemy nauczyć się właściwie ją odczytywać, ale to wszystko ostatecznie musi prowadzić do takiego poznawania treści zawartych w Biblii, aby stawały się one przewodnikiem naszego życia.

Podchodząc do problematyki biblijnej warto zobaczyć Pismo Święte na tle innych ksiąg, także uchodzących za święte w różnych religiach i stwierdzić, że w tym kontekście Biblia wykazuje szczególną oryginalność. Jest zatem księgą wyjątkową i jedyną. O tej jej wyjątkowości świadczy już sama nazwa. Biblia bowiem oznacza księgę. Jest to ta jedyna księga, która nie potrzebuje już dalszego precyzowania i nazywając ją Księgą określamy ją wystarczająco jasno.

Ta oryginalność Biblii jest wynikiem podstawowego faktu, jakim jest to, że przez te stronice sam Bóg przemówił do ludzi. Ten fakt nie jest możliwy do eksperymentalnego wykazania, gdyż jest przedmiotem wiary, ale wyjątkowe i oryginalne cechy Biblii w tym fakcie znajdują swoje uzasadnienie. Wspomnianymi cechami Biblii są: jej wyjątkowa zwartość i jedność, wzniosłość jej nauki i zgodność jej z aspiracjami i możliwościami człowieka.

W Biblii Bóg przemówił do ludzi, ale przemówił przez ludzi i na sposób ludzki.
Dlatego teksty biblijne są historycznie uwarunkowane i jak każdy tekst literacki odpowiadają różnym gatunkom literackim, czyli wypowiedziane są na różne sposoby. Ta właściwość Biblii sprawia pewne trudności przy jej interpretacji i wymaga zastosowania różnych kluczy interpretacyjnych.

Najpoważniejszym problemem interpretacji Biblii stały się trudności, które wynikły w kontekście odkryć przyrodniczych i historycznych i które zdawały się sugerować, że przekaz biblijny mija się z prawdą. Długie spory, które wywiązały się w związku z tą sprawą, doprowadziły w końcu do prawidłowego rozwiązania, które zwraca uwagę na zasadniczy temat biblijnego pouczenia. Jest nim nauka o zbawieniu czyli przygarnięciu człowieka przez Boga. Biblia ukazuje nam Boga, który wychodzi ku człowiekowi, wyzwala go ze zła, jakim jest grzech i wprowadza do wspólnoty z Sobą. Zbawcze działanie Boga dokonuje się w historii i poprzez historię i dlatego Biblia jest w dużej mierze historią zbawienia.

Wszystko zatem w Biblii zostało powiedziane dla pouczenia o zbawieniu i dlatego nie należy szukać w niej innych pouczeń, na przykład o tym, jaki jest otaczający nas świat. A jeżeli do obrazów świata mamy w Biblii jakieś nawiązanie, to znalazło się ono w niej dla zilustrowania zasadniczej prawdy o zbawieniu, a nie dla rozstrzygania problemów o naturze świata.
To ukazanie prawdy zawartej w Biblii eliminuje wszelkie zarzuty na temat błędności Biblii i pozwala nam właściwie ją rozumieć. Czytamy ją zatem jako pouczenie o Bogu Zbawicielu, który wkracza w ludzką historię, aby w niej i poprzez nią przygarniać ludzkość do siebie. To odczytywanie Biblii rysuje przed nami calą panoramę dziejów zbawienia.

Zanim przejdziemy do konkretnych tematów, związanych z odczytywaniem orędzia biblijnego, w bardzo krótki sposób zebraliśmy najważniejsze prawdy o samej Księdze, którą pragniemy rozważać. Będziemy szukać przede wszystkim pouczenia, jak Biblia winna uczyć nas odpowiadania na Boże wezwanie.
Ta odpowiedź może być ukazana różnymi sposobami.
W kolejnej jednak serii biblijnych rozważań przejdziemy do ukazania wielkich postaci biblijnych. One będą naszymi przewodnikami, w ich życiu i postępowaniu będziemy poznawać ukazane nam przez Biblię praktyczne wskazania. Niech stanie przed nami Abraham, ojciec wszystkich wierzących i uczy nas prawdziwego zawierzenia Bogu. Mojżesz niech pouczy o przymierzu z Bogiem, Samuel da przykład zwracania się do Boga słowami: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha, Dawid wskaże drogę pokuty, a Jeremiasz drogę przez tragiczne wydarzenia życia. Te i inne przykłady będą wezwaniem, aby treści biblijne przenosić we własne życie i nimi to życie ubogacać.
c.d.n.

ks. prof. Tomasz Jelonek

 
Zobacz także
ks. Dariusz Larus
Przez całe życie, nieustannie i zawsze można czegoś pragnąć i nigdy tych pragnień nie realizować. Można ciągle i bez końca czegoś chcieć i nigdy tego czegoś nie mieć. Można w sobie nosić pragnienie poznania Boga i nigdy tego pragnienia nie podjąć.
 
ks. Dariusz Larus
Św. Paweł pisał do chrześcijan zamieszkujących w Kolosach: Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus "zasiadający po prawicy Boga". Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu...
 
o. Remigiusz Recław SJ
Jak ewangelizował św. Paweł, że tysiące słuchaczy przyjmowało Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Czy dwa tysiące lat później jego strategia działania jest nadal aktualna? Może Was tym zaskoczę, ale w Odnowie w Duchu Świętym bardzo często naśladujemy metody ewangelizacyjne Apostoła Narodów, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. 
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー