logo
Piątek, 12 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Hilarii, Juliana, Lecha, Eupliusza – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Jacek Swięcki
Błogosławieństwa Apokalipsy, cz.II
Mateusz.pl
 


Pragnieniem Jezusa jest bowiem spotkać go twarzą w twarz na uczcie inaugurującej nastanie Jego Królestwa, w sytuacji intymnej znajomości. Być może kościół w Laodycei zupełnie zaniedbał także sprawowanie Eucharystii, stąd też wzięła się potem u jego członków aż tak wielka oziębłość w wierze. Odpowiadającym mu błogosławieństwem ewangelicznym jest:
 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5,3)
 

Bo tak naprawdę laodycejska gmina jest przed Bogiem nędznym żebrakiem, a nie potentatem!

Symetrycznym „Biada” (por. Ap 18,10) jest tu lament królów ziemi nad Babilonem żyjącym w luksusie i nierządzie, i któremu się wydaje, że nie potrzebuje Boga:
 

Ponieważ mówi w swym sercu: „Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby”, dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. (Ap 18,7b-9)
 

Ósma obietnica dla Jana na Patmos

Każdy list kończy się w janowym Objawieniu obietnicą odnoszącą się do „zwycięzcy”. Okazuje się, że w Apokalipsie zapisano także dodatkową obietnicę, którą zasiadający na tronie Bóg kieruje bezpośrednio do Jana:
 

I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. (Ap 21,5-7)
 

Możemy zatem potraktować zesłanego na Patmos Jana jako dodatkowy kościół, z którym w szczególny sposób związane jest ósme błogosławieństwo ewangeliczne:
 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5,10)
 

Jan bowiem pisze o sobie: wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, oraz to, że był na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa (Ap 1,9). Prawdę mówiąc cała księga Apokalipsy jest wielkim hołdem tym, którzy od założenia świata aż po jego kres znoszą prześladowania dla sprawiedliwości nadchodzącego Królestwa. W szczególny sposób uwidocznia się to w wizji Dwóch Świadków, którzy przy końcu swej misji doznają męczeńskiej kaźni, po czym zmartwychwstają (por. Ap 11,3-12) [27].

Zestawienie miast, czasów, obietnic i błogosławieństw

Wzajemne powiązanie listów, etapów Historii Świętej, obietnic i błogosławieństw zestawia poniższa tabela:

Miasto Etap Historii Świętej Obietnica Błogosławieństwo w Apokalipsie św. Jana Błogosławieństwo w Ewangelii św. Mateusza
Efez Od ogrodu Eden do czasów Patriarchów Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Smyrna Niewola egipska Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Pergamon Przejście przez pustynię Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi
Tiatyra Królestwo Izraela A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici – jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca – i dam mu gwiazdę poranną Błogosławiony, który odczytuje, i [ci] którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni
Sardes Królestwo Judy sprzed niewoli bablilońskiej  Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni
Filadelfia Czasy powrotu z niewoli babilońskiej
 
Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi Błogosławieni cisi/pokorni, albowiem oni na własność posiądą ziemię
Laodycea  Czasy Jezusa Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie
Patmos  Czasy Kościoła Zwycięzca to [Nowe Jeruzalem] odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem. (Ap 21,7)
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie
 
Zobacz także
o. Gabriel od św. Marii Magdaleny
Kiedy człowiek szczerze żałuje za grzechy, choćby one były najcięższe – opuszczenie domu ojcowskiego, życie rozwiązłe, bezbożność i pogarda wszelkiego prawa – Bóg je gładzi i zapomina jak rzeczy, które się depcze nogami lub rzuca w głębinę morską. Bóg stworzył człowieka wolnym, a kiedy ten, jak syn marnotrawny, na znak niezależności i buntu oddala się i idzie używać życia według swej woli, nie zmusza go do dobrego, nie zatrzymuje go siłą, lecz wyczekuje, nie przestając go kochać...
 
Alfred Cholewiński SJ

Zauważyliśmy wszyscy, że słowo Boże z dzisiejszych lektur nie bawi się w subtelne i zawiłe dociekania nad naturą Boga, to znaczy nad tym, jak to jest możliwe, by istniał tylko jeden Bóg, ale w trzech oddzielnych Osobach, z których każda jest Bogiem. Zamiast tego przedstawia nam ono fakt dokonany: tak jest!

 
O. Rufus
Żadna papuga sama z siebie nie powie: wierzę, kocham, ufam. Żadna żyrafa nie wypowie ku Bogu słowa modlitwy. Żaden słoń nie okaże przed Bogiem skruchy. Żadna małpa nie uklęknie przed Najświętszym Sakramentem. Można jedynie małpę wytresować, aby klękała, składała ręce, ale będzie to tylko blef religijności...
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm