logo
Środa, 08 lipca 2020 r.
imieniny:
Arnolda, Edgara, Elżbiety, Prokopa, Eugeniusza, Grymbalda – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Czuwajmy nad życiem każdego człowieka
 


 39. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę odbywa się w sobotę, 23 marca. 
 
„Przyjeżdżamy jak co roku, po pierwsze prosić dobrego Boga, żeby w naszej Ojczyźnie nie zabijano nienarodzonych dzieci, ale także musimy pamiętać o modlitwie dziękczynnej za wielkie dobro, które uczyniło się w ciągu tych 40 lat (…) Trzeba dobremu Bogu dziękować za to, że kilkaset tysięcy czy kilka tysięcy mniej aborcji jest dokonywanych w naszym kraju niż 40 lat temu - opowiada Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, syn Antoniego Zięby, zmarłego w ubiegłym roku, wieloletniego działacza Ruchu Pro Life – Będziemy się oczywiście modlić także o to, by projekt ‘Zatrzymać aborcję’ wreszcie wyszedł z ‘zamrażarki’ parlamentarnej i wszedł pod obrady”. 
 
Wojciech Zięba zapytany o wyzwania dotyczące ochrony życia człowieka w dzisiejszym świecie podkreśla: „Wyzwania są potężne, widzimy, że kolejne projekty zapewniające ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci lądują w ‘zamrażarkach’, więc nasze stowarzyszenie podjęło taką decyzję, że chcemy się skupić na pracy organicznej, na edukacji, modlitwie i pomocy potrzebującym rodzinom. Tak, aby przez budowanie świadomości, tak, aby przez dostarczanie obywatelom materiałów z zakresu obrony życia, przede wszystkim tutaj chodzi o pokazanie pięknych przykładów, które uczą odwagi. Przedstawiamy historię rodzin, które będąc w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, albo otrzymując trudną diagnozę prenatalną zdecydowały się urodzić dziecko i po latach, po wielu wysiłkach, wielu trudach uważają, że taka decyzja była właściwa”. 
 
„Serce mnie tu przyprowadziło, u stóp Matki zawsze nabieramy sił, optymizmu, a to jest nam teraz bardzo potrzebne. Poza tym wracamy do tego punktu wyjścia, działania po chrześcijańsku, tak jak nas Pan Jezus uczył, czyli pochylenia się nad drugim człowiekiem, pomocy drugiemu człowiekowi, przede wszystkim matce w trudnej sytuacji, bo nie uratujemy dziecka, jak nie pomożemy matce, żeby pewne rzeczy uświadomić, żeby pokazać piękno miłości, które pokazuje Maryja - podkreśla Ewa Kowalewska, prezes Human Life International-Polska - Jak będziemy tylko mówić, że to jest straszne, okropne, tylko poprzez antyaborcję, to tracimy właściwą perspektywę, która jest najważniejsza - miłości do dziecka, miłości, która pokazuje radość, radość macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, która pokazuje piękno człowieka, jego rozwoju, tego wszystkiego, co nam Pan Bóg dał i miłości rodziców, poprzez którą dziecko przychodzi na świat”. 
 
„Fundacja Małych Stópek, jak sama nazwa wskazuje, jest związana z obrońcami życia, którzy taki znaczek noszą – malutkie stópki. Na co dzień nasza działalność oscyluje wokół trzech wymiarów, wymiaru duchowego – Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, wymiaru formacyjnego – a więc przekazywanie wszelkich informacji, które formują do wartości życia. I trzeci filar naszej działalności to wymiar społeczny, w którym jest Marsz dla Życia. I to, co jest tutaj dla nas najtrudniejsze, ale najważniejsze - pomoc kobietom w ciąży, nie tylko, gdy tej pomocy oczekują, ale w tych sytuacjach, o których mówimy, że są aborcyjne. Wcale nie chcą tej pomocy, chcą aborcji, i teraz wejście w ten temat, w rozmowę z nimi, bardzo trudne jest dalsze pociągnięcie tej sprawy tak, aby dokonała się w niej przemiana - opowiada ks. Tomasz Kancelarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Małych Stópek – Nasze skromne zasoby finansowe Fundacji, które mamy od naszych darczyńców pozwalają nam ratować co jakiś czas, co tydzień, co dwa tygodnie, ale to wszystko jest kropla w morzu potrzeb tych ilości sytuacji aborcyjnych. Odczytujemy, że jest ich bardzo, bardzo dużo, my trafiamy tylko na te nieliczne”. 
 
„Wszystkie organizacje pro-life mają w zasadzie jeden cel – promocję kultury miłości, chrześcijaństwa i kultury życia. My nie walczymy przeciwko komuś, tylko się staramy pokazać piękno, piękno ludzkiego życia, ludzkiego rozwoju, ludzkiej miłości (…). My w Fundacji uważamy, że najważniejsza jest edukacja, ponieważ ‘prawda nas wyzwoli’, dlatego staramy się przygotowywać materiały, które są merytorycznie dobrze sprawdzone, nie publikujemy takich materiałów propagandowych, tylko faktografię - mówi Lech Kowalewski, prezes Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Ja wiem, że to oklepane stwierdzenie, ale tu (na Jasnej Górze przyp. red.) bije serce Polski, i tu jest nasza Matka, i Ona zawsze nam pomoże, jeśli się do Niej zwrócimy. A właśnie jak się naukowo i racjonalnie na te mechanizmy społeczne patrzy, to można dojść tylko do jednego wniosku, że sami sobie nie poradzimy, bez nadprzyrodzonej pomocy to się po prostu nie da. I dlatego my musimy być co najmniej raz do roku, i na kolanach uprosić Jej opiekę i opiekę Jej Syna ”. 
 
Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 9.30 Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, a koncelebrowaną przez bpa Jana Szkodonia, bpa pomoc. arch. krakowskiej i kilkudziesięciu kapłanów. Podczas Eucharystii złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
 
„Okres Wielkiego Postu, który przeżywamy, domaga się od nas dogłębnego rozważenia sprawy życia i śmierci. Istnieje bowiem w naszym świecie i w naszej Ojczyźnie narastające zagrożenie wartości ludzkiego życia (…) Przychodzimy dzisiaj do Domu Matki, życia i naszego zawierzenia, aby wypraszać dla wszystkich ludzkich sumień światło i moc Bożego Ducha, ażeby dojrzewało w nich poczucie odpowiedzialności za każde życie poczęte pod sercem matki. Ufamy, że Maryja wyprosi nam u Syna zwycięstwo życia nad śmiercią, w naszych domach i w naszej Ojczyźnie” – modlił się abp Wacław Depo na rozpoczęcie Pielgrzymki Obrońców Życia. 
 
„Przypomnijmy sobie bardzo pouczające nas obrazy idące z Azji, że do daty urodzenia niektóre kraje dopisują datę wcześniejszą o 9 miesięcy. Może jest to podpowiedź dla Europy, Polski i świata w sprawach wszelkich dyskusji in vitro, kiedy poczyna się człowiek, skoro mamy dowód idący od samego Boga, poprzez Zwiastowanie w Nazaret. Czy mówimy bowiem tylko o zlepkach komórek, które można usunąć? To przedziwne, że Syn Boga stając się człowiekiem wszedł dokładnie w naszą historię od samego początku, zaistnienia pod sercem Maryi. Dlatego Maryja objawia nam dzisiaj tajemnicę swojego zadania, swojej misji wobec świata stając się Matką Zbawiciela - podkreślał w homilii abp Wacław Depo – Przychodzimy tutaj na Jasną Górę, aby potwierdzić ową szczególną i osobistą więź, i uznać w Niej Matkę, która otacza macierzyńską miłością nasz naród, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pomocy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu w pielgrzymce do wiecznej Ojczyzny. Trzeba nam dziękować, za dar wiary i trzeba to czynić z radością, bo zostaliśmy powołani do uczestnictwa w dziale świętych w światłości”. 
 
Po Eucharystii w Sali Papieskiej wszystkich zebranych powitał Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. 
 
Tradycyjnie zostało odczytane przesłanie XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia. 
 
Następnie o lokalnych liderach pro-life mówiła Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, a na pytanie „Jak skutecznie budować cywilizację życia?” będzie starał się odpowiedzieć dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji Głos dla Życia. 
 
„Jedność obrońców życia człowieka, czyli różne drogi do wspólnego celu” to tytuł wystąpienia Jakub Bałtroszewicza, prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, a o tym „jak rozmawiać z kobietą, która się waha?” W kontekście aborcji będzie mówił ks. Tomasz Kancelarczyk, współtwórca Bractwa Małych Stópek. Perspektywę lekarza oddziału neonatologii przedstawi dr med. Justyna Ferek. W czasie pielgrzymki zaplanowano także świadectwo rodziny wychowującej niepełnosprawne dziecko, a także wręczenie nagród Laureatom XV edycji Konkursu im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. 
 
39. Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę zakończy Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskich prowadzona przez ks. prałata Stanisława Maślankę, asystenta kościelnego Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. 
 
zobacz także: 
 
- Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
 
PRZESŁANIE XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia — Jasna Góra, 23 marca 2019 
 
My, uczestnicy XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, mając wciąż w żywej pamięci Ś.P. Inżyniera Antoniego Ziębę – niestrudzonego Pielgrzyma, organizatora poprzednich 38-miu Pielgrzymek Obrońców Życia na Jasną Górę, chcemy kontynuować Jego ideę corocznego zawierzania sprawy obrony życia Jasnogórskiej Bogarodzicy. Wciąż pamiętamy Jego pełne ufności słowa z ostatniej pielgrzymki „ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!” Umocnieni tą nadzieją nie możemy być obojętni na ataki na życie i rodzinę, które wciąż podejmowane są w naszej Ojczyźnie 
 
1. Aborcja a ochrona życia od poczęcia 
 
Szczególnym okrucieństwem jest zabijanie w łonach matek dzieci, u których podejrzewa się poważną wadę wrodzoną. Małym pacjentom przysługuje nie tylko prawo do życia, ale również prawo do opieki medycznej świadczonej według najwyższych standardów. Apelujemy więc o jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu „Zatrzymaj Aborcję”. Przypominamy, że zarówno państwo, jak też wiele organizacji kościelnych czy stowarzyszeń i fundacji pro-life świadczy realną pomoc dla rodzin i matek, które dowiedziały się o tzw. nieplanowanej ciąży lub u których dzieci nienarodzonych podejrzewa się poważne wady wrodzone. Na polu pomocy charytatywnej ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia, ale już teraz potrzebujące rodziny mogą skorzystać z pomocy materialnej, psychologicznej, prawnej czy medycznej. Godna promocji jest też idea hospicjów perinatalnych i godziwsze ich finansowanie z budżetu państwa. W tej chwili w całej Polsce istnieje kilkanaście tego typu miejsc, podczas gdy każdego roku kilkanaście tysięcy rodziców słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. 
 
2. Ideologia gender i żądania ruchu LGBT 
 
W Bożym planie stworzenia – który mamy odczytać, a nie kwestionować – istnieje człowiek realizujący się jako kobieta lub mężczyzna. Kobieta i mężczyzna są różni choć równi w swej godności. Wprowadzanie do szkół ideologii gender, która nie ma żadnych podstaw nie tylko w wiedzy naukowej, ale również w zdrowym rozsądku, jest więc poważnym naruszeniem fundamentalnego prawa rodziców – pierwszych wychowawców i gwałtem na delikatnej psychice dziecka i nastolatka. Apelujemy zatem o realne przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziców. Jeśli one okazują się niewystarczające, apelujemy do polityków, w tym Rzecznika Praw Dziecka, o stworzenie lepszych gwarancji prawnych ochrony dzieci przed demoralizacją. 
 
3. In vitro a szacunek do życia od poczęcia 
 
Szacuje się, że w Polsce ok. 100 tys. dzieci przetrzymywanych jest w pojemnikach z ciekłym azotem – tyle embrionów, poddanych tzw. kriokonserwacji, czeka powolna śmierć w klinikach in vitro. Trzeba też upomnieć się o życie dzieci zabijanych w wyniku tzw. selektywnej aborcji, wpisanej w procedurę in vitro. To z miłości do tych dzieci Bóg – a w Jego imieniu Kościół – potępia in vitro. Domagamy się zaprzestanie finansowania tej procedury z budżetu podatników. Promujmy naprotechnologię jako etyczną i skuteczną metodę leczenia niepłodności, szanującą godność i życie zarówno rodziców jak i dziecka. 
 
Wojciech Zięba, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
Paweł Wosicki, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 
Halina i Czesław Chytrowie, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 
Adam Kisiel, Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci 
 
 
Jak poinformował o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, Duszpasterstwo Duchowej Adopcji działające przy klasztorze OO. Paulinów przy ul. Długiej w Warszawie, pomagało w inicjatywach opisanych w Liście Intencyjnym na 25 marca, na Dzień Świętości Życia. 
 
List intencyjny na 25 marca Dzień Świętości Życia 
 
Warszawa, 22.03.2019 r. 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 
Z okazji obchodzonego 25 marca Dnia Świętości Życia, z myślą o wszystkich, którzy chcą promować w swoich parafiach, wspólnotach, rodzinach czy na katechezie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, udostępniona została nowa strona internetowa www.duchowaadopcja.pl. Celem strony stworzonej z inicjatywy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, jest jak najszersze rozpropagowanie tej formy modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, ich matek, ojców, rodzin. 
 
Twórcy strony, czując szczególne przynaglenie do włączania dzieci i młodzieży w modlitewną ochronę ich bezbronnych braci i sióstr, udostępnili wiele materiałów i świadectw będących cenną pomocą dla rodziców, katechetów i liderów wspólnot, aby Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego mogła stać się formą zaangażowania i formacji najmłodszych. Aplikacje na telefon Mali Pomocnicy Boga (dla dzieci), Powerbank for Life (dla młodzieży) czy Adoptuj Życie to konkretna pomoc w głębokim przeżyciu czasu modlitwy. 
 
Na stronie www.duchowaadopcja.pl również duszpasterze znajdą wiele pomocnych materiałów do przygotowania i przeprowadzenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji w parafii – nie tylko w święto Zwiastowania NMP, ale również w inne święta maryjne, w trakcie rekolekcji, odpustów i misji parafialnych. Gotowe do wydruku plakaty, ulotki, propozycje konferencji czy modlitwy wiernych mogą być wykorzystane zarówno w parafii, jak też w szkołach i wspólnotach. 
 
W czasie, gdy ludzkie życie wymaga szczególnej ochrony, gdyż atak na najbardziej bezbronnych jest wyjątkowo silny, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego stanowi modlitewny parasol otwarty nad zagrożonym aborcją dzieckiem i jego rodziną. Dziewięciomiesięczne zobowiązanie do codziennej modlitwy różańcowej (dziesiątką różańca) w intencji nieznanego dziecka zagrożonego zagładą w Polsce po raz pierwszy podjęte zostało 32 lata temu w paulińskim kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Długiej w Warszawie. W tym roku – jakby dla przypieczętowania aktualności Dzieła Duchowej Adopcji – w kościele tym powstaje Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. 
 
Na stronie www.duchowaadopcja.pl, oprócz praktycznych informacji dotyczących promocji Dzieła oraz jego historii, osoby stykające się z nim po raz pierwszy, znajdą odpowiedzi na takie pytania jak: 
 
– Czym jest ta forma działania na rzecz życia? 
 
– Jak i kiedy można podejmować Duchową Adopcję? 
 
– Dlaczego warto – szczególnie teraz? 
 
– Kto może ją podejmować? 
 
– Czy to jest temat dla dzieci i młodzieży? 
 
– Czy i jak mówić o Duchowej Adopcji w szkole, na katechezie? 
 
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jako forma działania pro life koncentrująca się na tym co łączy, nie co dzieli, jest w obecnym czasie ogromnie potrzebna. Bo wszystkich łączy pragnienie życia, do którego każdy ma prawo. Chodzi przede wszystkim o poruszenie serc matek i ojców; nie o ograniczenie wolności, ale o odkrycie, na czym prawdziwa wolność polega. Aby otworzyć serce na przyjęcie zasadniczej prawdy, że spełnieniem wolności kobiety jest powołanie do rodzenia i ochraniania życia, często bezskuteczne są argumenty racji czy przepisów prawnych, które zawsze mogą być odbierane jako formy przymusu. Przemiany serca może dokonać tylko Bóg i zanoszona do Niego ufna modlitwa. Modlitwa w intencji tych, którzy „teraz widzą niejasno”, szczególnie kobiet walczących o swoje „prawa”, to dany im przekaz: „Ja ciebie nie potępiam, ja chcę pomóc. Naprawdę pomóc, a więc nie „usunąć problem”, ale uratować życie”. To modlitwa dla ludzi wierzących, którzy wiedzą, że powinna ona poprzedzać wszystkie inne formy działań pro life, ale także dla wszystkich zmęczonych polaryzacją społeczną związaną z prawem do życia nienarodzonych. Zapraszamy do niej również dzieci i młodzież, ponieważ trwanie przez dziewięć miesięcy na straży życia, oprócz radości z ocalenia człowieka, daje głębokie zakorzenienie w Cywilizacji Życia, o budowanie której nieustannie wołał Św. Jan Paweł II. 
 
W imieniu organizatorów, 
ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin 
wraz z osobami zaangażowanymi w Dzieło Duchowej Adopcji
 
o. Stanisław Tomoń 
www.jasnagora.com
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー