logo
Czwartek, 23 września 2021 r.
imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli, Konstancjusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Czy w Kościele można być wolnym? - wykład abpa Rysia na Uniwersytecie Łódzkim
 


W dniach 11 – 15 marca br. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbywa się cykl wykładów zatytułowany „Akademicki Tydzień Pytań”. Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: „wolność”.
 
– Pomysł zorganizowania „Akademickiego Tygodnia Pytań” zrodził się stosunkowo niedawno. Chodziło nam o to, by spotkać się w przestrzeni akademickiej. – tłumaczy ks. Marian Chalecki – salezjański duszpasterz akademicki. – Wiemy, że ludzie młodzi mają pytania i szukają odpowiedzi – to jest bardzo dobre, ale my w tym szukaniu odpowiedzi na pytania młodych, chcemy podeprzeć się autorytetem wielu księży, którzy w tej przestrzeni akademickiej funkcjonują od lat. – dodaje jeden z organizatorów.
 
Pierwszy wykład zaprezentowany w uniwersyteckiej auli nosił tytuł: Czy w Kościele można być wolnym? Na to pytanie w swoim wykładzie odpowiadał – z perspektywy historyka, wykładowcy akademickiego i biskupa Kościoła – metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.
 
Swoją odpowiedź na postawione w temacie pytanie arcybiskup Grzegorz rozpoczął od sięgnięcia do początków dziejów Kościoła tj. do życia i działalności ewangelizacyjnej św. Pawła. – Paweł w więzieniu, pomimo swoich trudów znoszonych dla Ewangelii, pozostaje wewnętrznie wolny. – tłumaczył arcybiskup. – A kiedy odsyła niewolnika Onezyma do jego pana – Filemona – to w swoim najkrótszym z listów prosi go – przyjmij go nie jak niewolnika, ale jak swojego brata. To rozstrzygniecie trzeba mieć w pamięci. Gdy się czyta wielkie teksty Pawła z jego wielkich listów, gdzie Paweł pisze: nie ma już niewolnika, nie ma już człowieka wolnego. W tym stwierdzeniu nie ma wezwania do żadnej rewolucji społecznej, natomiast jest przekonanie, że ci ludzie, którzy są ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, odnajdują w sobie taką godność, która jest nieusuwalna przez żadne zewnętrzne konteksty, łącznie z tak zasadniczym, że ktoś jest niewolnikiem czy wolnym człowiekiem. – podkreślił arcybiskup.
 
Drugim ważnym momentem w historii Kościoła poruszającym temat wolności – jak zauważył prelegent – jest encyklika pp. Jana XXIII „Pacem in terris”, w której pierwsza część jest poświęcona prawom człowieka. – To katalog wolności człowieka – to jest wolność człowieka rozpisana na konkretne ludzkie prawa. Jeśliby się pytać: czy w nauczaniu pp. Jana XXIII, a potem w nauczaniu całego Kościoła po tym papieżu, czy jest jakaś granica postawiona tej wolności, to oczywiście Jan XXIII mówi: ja znam tą granicę, bo tą granicą jest ludzkie sumienie. – zaznaczył łódzki pasterz.
 
– My nieraz na takie pytanie – czy można być wolnym w Kościele – odpowiadamy bardzo na skróty, bo nam ten skrót odpowiada. Bardzo sympatyczny jest Kościół odnowiony w epoce Soboru Watykańskiego II – co nie oznacza, że jest bezgrzeszny, bo nieraz strasznie grzeszy, ale na poziomie tego, czego naucza, jest zapewne bardzo atrakcyjny. Atrakcyjne są początki Kościoła do początku wieku IV, ale gdyby te dwie klamry miały wystarczyć za całą odpowiedź, to byśmy zrobili dość nieprzyzwoity skok nad tym, co jest w środku, między tymi dwoma epokami. – dodał.
 
Sylabus Errorum, Indeks Ksiąg Zakazanych oraz Inkwizycja – to przykłady, które w swoim wykładzie zaprezentował i omówił metropolita łódzki wskazując na to, że każdy kto w swojej wolności prezentował własne zdanie w Kościele, a które nie było zgodne z ówczesną doktryną Kościoła Rzymskiego, w najłagodniejszym przypadku mógł trafić na indeks lub zostać wyklętym. Jednak zdarzało się i tak, że za swoje poglądy płacono oddaniem życia na stosie.
 
Kończąc wykład prelegent zaznaczył, że – tam, gdzie w Kościele dochodzi do misyjnego działania, tam Kościół staje się wolny i sam ludziom tę wolność oferuje. Natomiast dość trudno żyje się człowiekowi wolnemu w Kościele, jeśli Kościół pomiesza sobie porządki i sięgnie po środki, które jemu nie są właściwe. To są środki pozornego bezpieczeństwa, jakie gwarantuje Kościołowi władza doczesna, albo zaoferowana Kościołowi przez doczesną władzę, albo samemu przez Kościół zagarnięta. Jeśli Kościół chce się takimi argumentami posługiwać, i temu służyć, to wtedy ludziom kochającym wolność i doświadczającym tej wolności w spotkaniu z Chrystusem, może być z Kościołem strasznie trudno. – zakończył arcybiskup.
 
Organizatorami pierwszego łódzkiego „Akademickiego Tygodnia Pytań” są cztery duszpasterstwa działające na terenie miasta Łodzi: diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie „DA5”, salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie „Węzeł”, dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Kamienica” oraz jezuickie Duszpasterstwo Akademickie „JDA”.
 
W kolejnych dniach będzie można wysłuchać następnych wykładów, które prezentowane będą według poniższego porządku:
 
Wtorek 12 marca – o. Piotr Aszyk SJ: Co nam wolno a co przynosi korzyść?
Środa 13 marca – o. Jacek Prusak SJ – Dlaczego uciekamy od wolności?
Czwartek 14 marca – ks. Grzegorz Strzelczyk – Czy Bogu wszystko wolno?
Piątek 15 marca – o. Maciej Zięba OP – Jesteśmy wolni i co dalej?
Wszystkie wykłady odbywają się o godz. 20:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12 – aula fioletowa).
 
www.archidiecezja.lodz.pl