logo
Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego, Anastazego  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Czwartek. Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: 1 J 2, 29 – 3, 6; Ps 98 (97), 1bcde. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd); J 1, 14a. 12a; J 1, 29-34;
Stary lekcjonarz: 1 J 2, 29 – 3, 6; Ps 98, 1, 3cd-4, 5-6; J 1, 14. 12; J 1, 29-34;

ZE WSPOMNIENIA
Stary lekcjonarz: Flp 2, 1-11; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a); Mt 1, 21; Łk 2, 21-24;
 
[biały kolor szat]
 

PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 2,29-3,6)
Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, 
to uznajcie również, że każdy, 
kto postępuje sprawiedliwie, 
pochodzi od Niego. 
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: 
i rzeczywiście nimi jesteśmy. 
Świat zaś dlatego nas nie zna, 
że nie poznał Jego. 
Umiłowani, 
obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 
Wiecie, że gdy się objawi, 
będziemy do Niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, 
uświęca się, podobnie jak On jest święty. 
Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, 
ponieważ grzech jest bezprawiem. 
Wiecie, że On się objawi po to, 
aby zgładzić grzechy, 
w Nim zaś nie ma grzechu. 
Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, 
żaden zaś z tych, którzy grzeszą, 
nie widział Go ani Go nie poznał.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98,1,3cd-4,5-6)


Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
Przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana i Króla się radujcie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 1,14.12)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. 
Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (J 1,29-34)
Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzechy świata

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.
 
Oto słowo Pańskie.

Patroni Dniaśw. Wincenty
diakon i męczennik

Św. Wincenty był archdiakonem i kaznodzieją biskupa Saragossy. Wraz ze swoim biskupem, Walerym, został pojmany podczas prześladowań zarządzonych przez rzymskiego namiestnika Hiszpanii. Walerego skazano na wygnanie. Św. Winceny został poddany strasznym torturom. Zmarł na skutek odniesionych ran w Walencji w 304r. Jego kult rozpowszechnił się w Kościele bardzo szybko obok kultu św. Szczepana i św. Wawrzyńca. 

***św. Wincenty Pallotti
 
kapłan

Urodzony w Rzymie w roku 1795, św Wincenty został księdzem i poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. Marzył, aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich niekatolików, zwłaszcza zaś mahometan. Zakładał stowarzyszenia cechowe dla robotników, szkoły rolnicze, towarzystwa pożyczkowe, sierocińce i ochronki dla dziewcząt - co uczyniło z niego pioniera i prekursora Akcji Katolickiej. Jego najcenniejszą spuścizną jest stowarzyszenie, którego celm była praca misyjna w środowisku miejskim, znane jako "Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego" . Ten niestrudzony pracownik Chrystusowy zmarł w roku 1850.

jutro: św. Ildefonsa

wczoraj
dziś
jutro