logo
Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego, Anastazego  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Piątek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 1J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 3cd); Por. Hbr 1, 1-2a; J 1, 35-42;
Stary lekcjonarz: 1 J 3, 7-10; Ps 98, 1, 7-8, 9; Hbr 1, 1-2; J 1, 35-42;

[biały kolor szat]
 

PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 3,7-10)
Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; 
kto postępuje sprawiedliwie, 
jest sprawiedliwy, 
tak jak On jest sprawiedliwy. 
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, 
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. 
Syn Boży objawił się po to, 
aby zniszczyć dzieła diabła. 
Każdy, kto narodził się z Boga, 
nie grzeszy, 
gdyż trwa w nim nasienie Boże; 
taki nie może grzeszyć, 
bo narodził się z Boga. 
Dzięki temu można rozpoznać 
dzieci Boga i dzieci diabła: 
każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, 
nie jest z Boga, 
jak i ten, kto nie miłuje swego brata. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98, 1, 7-8, 9)

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego. 

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy. 
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości. 

W obliczu Pana, który nadchodzi, *
bo przychodzi osądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Hbr 1,1-2)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg 
do ojców przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (J 1,35-42)
Znaleźliśmy Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” (to znaczy: Piotr).
 
Oto słowo Pańskie.

Patroni Dniaśw. Wincenty
diakon i męczennik

Św. Wincenty był archdiakonem i kaznodzieją biskupa Saragossy. Wraz ze swoim biskupem, Walerym, został pojmany podczas prześladowań zarządzonych przez rzymskiego namiestnika Hiszpanii. Walerego skazano na wygnanie. Św. Winceny został poddany strasznym torturom. Zmarł na skutek odniesionych ran w Walencji w 304r. Jego kult rozpowszechnił się w Kościele bardzo szybko obok kultu św. Szczepana i św. Wawrzyńca. 

***św. Wincenty Pallotti
 
kapłan

Urodzony w Rzymie w roku 1795, św Wincenty został księdzem i poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. Marzył, aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich niekatolików, zwłaszcza zaś mahometan. Zakładał stowarzyszenia cechowe dla robotników, szkoły rolnicze, towarzystwa pożyczkowe, sierocińce i ochronki dla dziewcząt - co uczyniło z niego pioniera i prekursora Akcji Katolickiej. Jego najcenniejszą spuścizną jest stowarzyszenie, którego celm była praca misyjna w środowisku miejskim, znane jako "Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego" . Ten niestrudzony pracownik Chrystusowy zmarł w roku 1850.

jutro: św. Ildefonsa

wczoraj
dziś
jutro