logo
Poniedziałek, 18 marca 2019 r.
imieniny:
Edwarda, Cyryla, Narcyza, Zbysława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Piątek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 1J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 3cd); Por. Hbr 1, 1-2a; J 1, 35-42;
Stary lekcjonarz: 1 J 3, 7-10; Ps 98, 1, 7-8, 9; Hbr 1, 1-2; J 1, 35-42;

[biały kolor szat]
 

PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 3,7-10)
Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; 
kto postępuje sprawiedliwie, 
jest sprawiedliwy, 
tak jak On jest sprawiedliwy. 
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, 
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. 
Syn Boży objawił się po to, 
aby zniszczyć dzieła diabła. 
Każdy, kto narodził się z Boga, 
nie grzeszy, 
gdyż trwa w nim nasienie Boże; 
taki nie może grzeszyć, 
bo narodził się z Boga. 
Dzięki temu można rozpoznać 
dzieci Boga i dzieci diabła: 
każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, 
nie jest z Boga, 
jak i ten, kto nie miłuje swego brata. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98, 1, 7-8, 9)

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego. 

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy. 
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości. 

W obliczu Pana, który nadchodzi, *
bo przychodzi osądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Hbr 1,1-2)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg 
do ojców przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (J 1,35-42)
Znaleźliśmy Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” (to znaczy: Piotr).
 
Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Cyryl Jerozolimski
biskup i doktor Kościoła

Św. Cyryl urodził się w Jerozolimie około roku 315. W roku 345 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Maksyma, biskupa Jerozolimy. Pod koniec roku 350 został jego następcą. Objął urząd biskupi w czasie, gdy Kościół był rozdarty przez herezję ariańską. Znany jest spór pomiędzy Św. Cyrylem a Akacjuszem, ariańskim biskupem Cezarei. Umarł 17 marca 387 roku. Słynne są jego dwie serie nauk dla katechumenów i dla ochrzczonych o wierze i Najświętszym Sakramencie.

jutro: św. Józefa

wczoraj
dziś
jutro