logo
Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego, Anastazego  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

Czwartek. Dzień Powszedni


Nowy lekcjonarz: 1 J 4, 19-5, 4; Ps 72 (71), 1b-2. 14 i 15bc. 17 (R.: por. 11); Por. Łk 4, 18; Łk 4, 14-22a;

Stary lekcjonarz: 1 J 4, 19-5, 4; Ps 72, 1-2, 14 i 15bc, 17; Łk 4, 18-19; Łk 4, 14-22a;

[biały kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (1 J 4,19-5,4)
Kto miłuje Boga, niech miłuje brata

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
My miłujemy Boga, 
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 
Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, 
a brata swego nienawidził, jest kłamcą, 
albowiem kto nie miłuje brata swego, 
którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie widzi. 
Takie zaś mamy od Niego przykazanie, 
aby ten, kto miłuje Boga, 
miłował też i brata swego. 
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, 
z Boga się narodził 
i każdy miłujący Tego, który dał życie, 
miłuje również tego, 
który życie od Niego otrzymał. 
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, 
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, 
albowiem miłość względem Boga 
polega na spełnianiu Jego przykazań, 
przykazania Jego nie są ciężkie. 
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, 
tym właśnie zwycięstwem, 
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72,1-2,14 i 15bc,17)

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa. 

Wybawi ich od krzywdy i ucisku *
a krew ich cenna będzie w Jego oczach. 
Zawsze będą się modlić za Niego, *
nieustannie Mu błogosławić. 

Niech Jego imię trwa na wieki; *
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. 
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią. *
Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia!


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 4,18-19)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 4,14-22a)
Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnych, 
abym obwoływał rok łaski od Pana”.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

Oto słowo Pańskie.

Patroni Dniaśw. Wincenty
diakon i męczennik

Św. Wincenty był archdiakonem i kaznodzieją biskupa Saragossy. Wraz ze swoim biskupem, Walerym, został pojmany podczas prześladowań zarządzonych przez rzymskiego namiestnika Hiszpanii. Walerego skazano na wygnanie. Św. Winceny został poddany strasznym torturom. Zmarł na skutek odniesionych ran w Walencji w 304r. Jego kult rozpowszechnił się w Kościele bardzo szybko obok kultu św. Szczepana i św. Wawrzyńca. 

***św. Wincenty Pallotti
 
kapłan

Urodzony w Rzymie w roku 1795, św Wincenty został księdzem i poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. Marzył, aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich niekatolików, zwłaszcza zaś mahometan. Zakładał stowarzyszenia cechowe dla robotników, szkoły rolnicze, towarzystwa pożyczkowe, sierocińce i ochronki dla dziewcząt - co uczyniło z niego pioniera i prekursora Akcji Katolickiej. Jego najcenniejszą spuścizną jest stowarzyszenie, którego celm była praca misyjna w środowisku miejskim, znane jako "Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego" . Ten niestrudzony pracownik Chrystusowy zmarł w roku 1850.

jutro: św. Ildefonsa

wczoraj
dziś
jutro