logo
Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego, Anastazego  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

Piątek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 1 J 5, 5-13; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); Por. Mt 4, 23; Łk 5, 12-16;

Stary lekcjonarz: 1 J 5, 5-13; Ps 147, 12-13, 14-15, 19-20; Mt 4, 23; Łk 5, 12-16;

[biały kolor szat]


PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 5,5-13)
Jezus jest Synem Bożym

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Kto zwycięża świat, 
jeśli nie ten, kto wierzy, 
że Jezus jest Synem Bożym? 
Jezus Chrystus jest tym, 
który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, 
nie tylko w wodzie, 
lecz w wodzie i we krwi. 
Duch daje świadectwo, 
bo Duch jest prawdą. 
Trzej bowiem dają świadectwo: 
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. 
Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, 
to świadectwo Boże więcej znaczy, 
ponieważ jest to świadectwo Boga, 
które dał o swoim Synu. 
Kto wierzy w Syna Bożego, 
ten ma w sobie świadectwo Boga, 
kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, 
bo nie uwierzył świadectwu, 
jakie Bóg dał o swoim Synu. 
A świadectwo jest takie: 
że Bóg dał nam życie wieczne, 
a to życie jest w Jego Synu. 
Ten, kto ma Syna, ma życie, 
a kto nie ma Syna Bożego, 
nie ma też i życia. 
O tym napisałem do was, 
którzy wierzycie w imię Syna Bożego, 
abyście wiedzieli, 
że macie życie wieczne.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 147,12-13,14-15,19-20)

Kościele święty, chwal swojego Pana.

Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie. 
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie. 

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 
Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
a szybko mknie Jego słowo. 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 5,12-16)
Jezus cudownie uzdrawia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił.
A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się.

Oto słowo Pańskie.

Patroni Dniaśw. Wincenty
diakon i męczennik

Św. Wincenty był archdiakonem i kaznodzieją biskupa Saragossy. Wraz ze swoim biskupem, Walerym, został pojmany podczas prześladowań zarządzonych przez rzymskiego namiestnika Hiszpanii. Walerego skazano na wygnanie. Św. Winceny został poddany strasznym torturom. Zmarł na skutek odniesionych ran w Walencji w 304r. Jego kult rozpowszechnił się w Kościele bardzo szybko obok kultu św. Szczepana i św. Wawrzyńca. 

***św. Wincenty Pallotti
 
kapłan

Urodzony w Rzymie w roku 1795, św Wincenty został księdzem i poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. Marzył, aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich niekatolików, zwłaszcza zaś mahometan. Zakładał stowarzyszenia cechowe dla robotników, szkoły rolnicze, towarzystwa pożyczkowe, sierocińce i ochronki dla dziewcząt - co uczyniło z niego pioniera i prekursora Akcji Katolickiej. Jego najcenniejszą spuścizną jest stowarzyszenie, którego celm była praca misyjna w środowisku miejskim, znane jako "Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego" . Ten niestrudzony pracownik Chrystusowy zmarł w roku 1850.

jutro: św. Ildefonsa

wczoraj
dziś
jutro