logo
Poniedziałek, 18 marca 2019 r.
imieniny:
Edwarda, Cyryla, Narcyza, Zbysława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

Piątek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 1 J 5, 5-13; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); Por. Mt 4, 23; Łk 5, 12-16;

Stary lekcjonarz: 1 J 5, 5-13; Ps 147, 12-13, 14-15, 19-20; Mt 4, 23; Łk 5, 12-16;

[biały kolor szat]


PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 5,5-13)
Jezus jest Synem Bożym

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Kto zwycięża świat, 
jeśli nie ten, kto wierzy, 
że Jezus jest Synem Bożym? 
Jezus Chrystus jest tym, 
który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, 
nie tylko w wodzie, 
lecz w wodzie i we krwi. 
Duch daje świadectwo, 
bo Duch jest prawdą. 
Trzej bowiem dają świadectwo: 
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. 
Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, 
to świadectwo Boże więcej znaczy, 
ponieważ jest to świadectwo Boga, 
które dał o swoim Synu. 
Kto wierzy w Syna Bożego, 
ten ma w sobie świadectwo Boga, 
kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, 
bo nie uwierzył świadectwu, 
jakie Bóg dał o swoim Synu. 
A świadectwo jest takie: 
że Bóg dał nam życie wieczne, 
a to życie jest w Jego Synu. 
Ten, kto ma Syna, ma życie, 
a kto nie ma Syna Bożego, 
nie ma też i życia. 
O tym napisałem do was, 
którzy wierzycie w imię Syna Bożego, 
abyście wiedzieli, 
że macie życie wieczne.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 147,12-13,14-15,19-20)

Kościele święty, chwal swojego Pana.

Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie. 
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie. 

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 
Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
a szybko mknie Jego słowo. 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 5,12-16)
Jezus cudownie uzdrawia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił.
A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Cyryl Jerozolimski
biskup i doktor Kościoła

Św. Cyryl urodził się w Jerozolimie około roku 315. W roku 345 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Maksyma, biskupa Jerozolimy. Pod koniec roku 350 został jego następcą. Objął urząd biskupi w czasie, gdy Kościół był rozdarty przez herezję ariańską. Znany jest spór pomiędzy Św. Cyrylem a Akacjuszem, ariańskim biskupem Cezarei. Umarł 17 marca 387 roku. Słynne są jego dwie serie nauk dla katechumenów i dla ochrzczonych o wierze i Najświętszym Sakramencie.

jutro: św. Józefa

wczoraj
dziś
jutro