logo
Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego, Anastazego  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Sobota. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 1 J 5, 14-21; Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); Mt 4, 16; J 3, 22-30;
Stary lekcjonarz: 1 J 5, 14-21; Ps 149, 1-2, 3-4, 5 i 6a i 9b; Mt 4, 16; J 3, 22-30;

[biały kolor szat]

 


PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 5,14-21)
Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, 
polega na przekonaniu, 
że wysłuchuje On 
wszystkich naszych próśb 
zgodnych z Jego wolą. 
A jeśli wiemy, że wysłuchuje 
wszystkich naszych próśb, 
pewni jesteśmy również posiadania tego, 
o cośmy Go prosili. 
Jeśli ktoś spostrzeże, 
że brat popełnia grzech, 
który nie sprowadza śmierci, 
niech się modli, a przywróci mu życie, 
mam na myśli tych, 
których grzech nie sprowadza śmierci. 
Istnieje taki grzech, 
który sprowadza śmierć. 
W takim wypadku nie polecam, 
aby się modlono. 
Każde bezprawie jest grzechem, 
są jednak grzechy, 
które nie sprowadzają śmierci. 
Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, 
nie grzeszy, 
lecz Narodzony z Boga strzeże go, 
a Zły go nie dotyka. 
Wiemy, że jesteśmy z Boga, 
cały zaś świat leży w mocy Złego. 
Wiemy także, że Syn Boży przyszedł 
i obdarzył nas zdolnością rozumu, 
abyśmy poznawali Prawdziwego. 
Jesteśmy w prawdziwym Bogu, 
w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. 
On zaś jest prawdziwym Bogiem 
i Życiem wiecznym. 
Dzieci, 
strzeżcie się fałszywych bogów.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 149,1-2,3-4,5.6a.9b)

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. 
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują się swym Królem. 

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze. 
Bo Pan lud swój miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem. 

Niech się chwałą cieszą święci, *
niech się weselą na łożach biesiadnych. 
Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (J 3,22-30)
Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na głos oblubieńca

Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Bo jeszcze nie wtrącono Jana do więzienia.
A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: „Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego”.
Na to Jan odrzekł: „Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: «Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany». Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”.


Oto słowo Pańskie.

Patroni Dniaśw. Wincenty
diakon i męczennik

Św. Wincenty był archdiakonem i kaznodzieją biskupa Saragossy. Wraz ze swoim biskupem, Walerym, został pojmany podczas prześladowań zarządzonych przez rzymskiego namiestnika Hiszpanii. Walerego skazano na wygnanie. Św. Winceny został poddany strasznym torturom. Zmarł na skutek odniesionych ran w Walencji w 304r. Jego kult rozpowszechnił się w Kościele bardzo szybko obok kultu św. Szczepana i św. Wawrzyńca. 

***św. Wincenty Pallotti
 
kapłan

Urodzony w Rzymie w roku 1795, św Wincenty został księdzem i poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. Marzył, aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich niekatolików, zwłaszcza zaś mahometan. Zakładał stowarzyszenia cechowe dla robotników, szkoły rolnicze, towarzystwa pożyczkowe, sierocińce i ochronki dla dziewcząt - co uczyniło z niego pioniera i prekursora Akcji Katolickiej. Jego najcenniejszą spuścizną jest stowarzyszenie, którego celm była praca misyjna w środowisku miejskim, znane jako "Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego" . Ten niestrudzony pracownik Chrystusowy zmarł w roku 1850.

jutro: św. Ildefonsa

wczoraj
dziś
jutro