logo
Poniedziałek, 18 marca 2019 r.
imieniny:
Edwarda, Cyryla, Narcyza, Zbysława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Sobota. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 1 J 5, 14-21; Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); Mt 4, 16; J 3, 22-30;
Stary lekcjonarz: 1 J 5, 14-21; Ps 149, 1-2, 3-4, 5 i 6a i 9b; Mt 4, 16; J 3, 22-30;

[biały kolor szat]

 


PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 5,14-21)
Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, 
polega na przekonaniu, 
że wysłuchuje On 
wszystkich naszych próśb 
zgodnych z Jego wolą. 
A jeśli wiemy, że wysłuchuje 
wszystkich naszych próśb, 
pewni jesteśmy również posiadania tego, 
o cośmy Go prosili. 
Jeśli ktoś spostrzeże, 
że brat popełnia grzech, 
który nie sprowadza śmierci, 
niech się modli, a przywróci mu życie, 
mam na myśli tych, 
których grzech nie sprowadza śmierci. 
Istnieje taki grzech, 
który sprowadza śmierć. 
W takim wypadku nie polecam, 
aby się modlono. 
Każde bezprawie jest grzechem, 
są jednak grzechy, 
które nie sprowadzają śmierci. 
Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, 
nie grzeszy, 
lecz Narodzony z Boga strzeże go, 
a Zły go nie dotyka. 
Wiemy, że jesteśmy z Boga, 
cały zaś świat leży w mocy Złego. 
Wiemy także, że Syn Boży przyszedł 
i obdarzył nas zdolnością rozumu, 
abyśmy poznawali Prawdziwego. 
Jesteśmy w prawdziwym Bogu, 
w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. 
On zaś jest prawdziwym Bogiem 
i Życiem wiecznym. 
Dzieci, 
strzeżcie się fałszywych bogów.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 149,1-2,3-4,5.6a.9b)

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. 
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują się swym Królem. 

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze. 
Bo Pan lud swój miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem. 

Niech się chwałą cieszą święci, *
niech się weselą na łożach biesiadnych. 
Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (J 3,22-30)
Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na głos oblubieńca

Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Bo jeszcze nie wtrącono Jana do więzienia.
A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: „Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego”.
Na to Jan odrzekł: „Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: «Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany». Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”.


Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Cyryl Jerozolimski
biskup i doktor Kościoła

Św. Cyryl urodził się w Jerozolimie około roku 315. W roku 345 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Maksyma, biskupa Jerozolimy. Pod koniec roku 350 został jego następcą. Objął urząd biskupi w czasie, gdy Kościół był rozdarty przez herezję ariańską. Znany jest spór pomiędzy Św. Cyrylem a Akacjuszem, ariańskim biskupem Cezarei. Umarł 17 marca 387 roku. Słynne są jego dwie serie nauk dla katechumenów i dla ochrzczonych o wierze i Najświętszym Sakramencie.

jutro: św. Józefa

wczoraj
dziś
jutro