logo
Piątek, 22 lutego 2019 r.
imieniny:
Piotra, Małgorzaty, Marty, Nikifora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 Czwartek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Hbr 12, 18-19. 21-24; Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 9. 10-11 (R.: por. 10); Mk 1, 15; Mk 6, 7-13;

Stary lekcjonarz: Hbr 12, 18-19. 21-24; Ps 48, 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11; Mk 1, 15; Mk 6, 7-13;

[zielony kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 12,18-19.21-24)
Nowe Przymierze 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia: 
Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia^ do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: „Przerażony jestem i drżę”. 
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 48,2-3ab.3cd-4.9.10-11)

Refren: W swojej świątyni łaskę okazałeś. 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga. 
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi. 

Góra Syjon, kres północy *
jest miastem wielkiego Króla. 
Bóg w jego zamkach *
okazał się twierdzą obronną. 

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów, 
w mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki. 

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni. 
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja +
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 6,7-13)
Rozesłanie Apostołów 

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. 
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. 
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”.

Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniakatedra świętego Piotra

Historycy Kościoła zgodnie twierdzą, że św. Piotr, zanim udał się do Rzymu, założył biskupstwo w Antiochii, ówczesnej stolicy Wschodu. Św. Grzegorz Wielki stwierdza, że książę Apostołów przez siedem lat był biskupem tego miasta. Jest również jednomyślnie stwierdzonym faktem, że św. Piotr w czasie swojego pobytu w Rzymie zbudował tam kościół, jakkolwiek jego pobyt w stolicy Rzymskiego Imperium był często przerywany pełnieniem funkcji apostolskich w innych krajach. Pierwotnie święto upamiętniające objęcie władzy biskupiej przez św. Piotra było obchodzone albo 18 stycznia na cześć biskupstwa w Rzymie, albo 22 lutego na cześć biskupstwa w Antiochii. Katedra św. Piotra przypomina, że Chrystus powierzył mu urząd swojego zastępcy na ziemi. Wiara św. Piotra jest skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół.

jutro: Bł. Wincentego

wczoraj
dziś
jutro