logo
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
imieniny:
Dory, Gerarda, Maryny, Hermana, Pacyfika – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Niedziela. Czwarta Niedziela Wielkanocna
Niedziela Dobrego Pasterzam, rok B

Nowy lekcjonarz: Dz 4, 8-12; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 (R.: por. 22); 1 J 3, 1-2; J 10, 14; J 10, 11-18;
Stary lekcjonarz: Dz 4, 8-12; Ps 118, 1 i 8. 9 i 21. 22-23. 26 i 28cd; 1 J 3, 1-2; J 10, 14; J 10, 11-18;
[biały kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4,8-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: 
„Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 
On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,1 i 8.9 i 21.22-23.26 i 28cd)


Refren: Kamień wzgardzony stał się fundamentem. 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w człowieku. 

Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach. 
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą. 

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach. 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy was z Pańskiego domu. 
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: *
Boże mój, pragnę Cię wielbić. 

DRUGIE CZYTANIE (1 J 3,1-2)
Jesteśmy dziećmi Bożymi

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi: 
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym Pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 10,11-18)
Jezus jest dobrym pasterzem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział: 
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. 
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”. 

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Pacyfik z San Severino
 
kapłan


Św. Pacyfik urodził się w roku 1653. Wcześnie został sierotą i wychowywał się u swego wuja. Mając lat siedemnaście wstąpił do zakonu franciszkanów obserwantów. Otrzymawszy święcenia, rozpoczął pracę kapłańską w małej wiosce w Apeninach. Po siedmiu latach owocnego duszpasterzowania dotknięty został ciężką chorobą, wskutek której do końca życia był inwalidą. Nadal jednakże oddawał się modlitwie, nie zatraciwszy cnoty cierpliwości ani samo zaparcia. Miał niezwykły dar proroczy.

jutro: bł. Władysława

wczoraj
dziś
jutro