logo
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
imieniny:
Dory, Gerarda, Maryny, Hermana, Pacyfika – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Piątek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a (R.: por. 7); J 14, 6; J 14, 1-6;
Stary lekcjonarz: Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-7. 8-9. 10-11; J 14, 6; J 14, 1-6;
[biały kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 13,26-33)
Bóg wskrzesił Jezusa 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Kiedy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: 
„Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich przełożeni nie uznali Jezusa i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co o Nim było napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. 
Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. 
My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę co do obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: 
«Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził»”. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 2,6-7.8-9.10-11)


Refren: Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem. 

„Przecież to Ja ustanowiłem swojego króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”. 
Wyrok Pański ogłoszę: +
On rzekł do Mnie: „Ty jesteś moim Synem, *
Ja Ciebie dziś zrodziłem. 

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje. 
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
jak gliniane naczynie ich skruszysz”. 

A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi. 
Służcie Panu z bojaźnią, *
ze drżeniem całujcie Mu stopy. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, 
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
jak tylko przeze Mnie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 14,1-6)
Ja jestem drogą, prawdą i życiem 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. 
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę ?” 
Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. 

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Pacyfik z San Severino
 
kapłan


Św. Pacyfik urodził się w roku 1653. Wcześnie został sierotą i wychowywał się u swego wuja. Mając lat siedemnaście wstąpił do zakonu franciszkanów obserwantów. Otrzymawszy święcenia, rozpoczął pracę kapłańską w małej wiosce w Apeninach. Po siedmiu latach owocnego duszpasterzowania dotknięty został ciężką chorobą, wskutek której do końca życia był inwalidą. Nadal jednakże oddawał się modlitwie, nie zatraciwszy cnoty cierpliwości ani samo zaparcia. Miał niezwykły dar proroczy.

jutro: bł. Władysława

wczoraj
dziś
jutro