logo
Piątek, 19 października 2018 r.
imieniny:
Michaliny, Michała, Piotra, Jana, Pawła, Izaaka – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Sobota. Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera

Nowy lekcjonarz: Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b); Kol 3, 1; J 15, 18-21;
Stary lekcjonarz: Dz 16, 1-10; Ps 100, 1-2. 3. 4ab-5; Kol 3, 1; J 15, 18-21;
[biały kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16,1-10)
Paweł zabiera z sobą Tymoteusza 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. | Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100,1-2.3.4ab-5)


Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana. 

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem! 
Stawajcie przed obliczeni Pana *
z okrzykami radości. 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył. 
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, *
z hymnami w Jego przedsionki. 
Albowiem Pan jest dobry, +
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3,1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, 
szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 15,18-21)
Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”. 

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚwięci męczennicy
Jan de Brebeuf, Izaak Jogues, prezbiterzy,
oraz Towarzysze


Jan Brebeuf, Izaak Jogues, Karol Garnier, Antoni Daniel, Gabriel Lalemant, Noel Chabanel, Jan de Lalande i Rene Goupil, francuscy jezuici, byli misjonarzami pracującymi wśród Indian Huronów i Irokezów w Ameryce Północnej, przede wszystkim w Kanadzie. Wszyscy zostali umęczeni przez Indian w latach 1642-1649. Papież Pius XI beatyfikował ich w 1925 r., a kanonizował - w roku 1930.

jutro: św. Jana Kantego, prezbitera

wczoraj
dziś
jutro