logo
Niedziela, 21 października 2018 r.
imieniny:
Celiny, Hilarego, Janusza, Jakuba Strzemię, Urszuli – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Poniedziałek. Dzień Powszedni


Nowy lekcjonarz: Dz 16, 11-15; Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); Por. J 15, 26b. 27a; J 15, 26-16, 4a;
Stary lekcjonarz: Dz 16, 11-15; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b; J 15, 26b. 27a; J 15, 26-16, 4a;
[biały kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16,11-15)
Chrzest Lidii 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. 
W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. 
Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, mówiąc: „Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim”. I wymogła to na nas. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b)


Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie. 

Śpiewajcie Panu pieśń nową; *
Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. 
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują się swym królem. 

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze. 
Bo Pan lud swój miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem. 

Niech się święci cieszą w chwale, *
niech się weselą na łożach biesiadnych. 
Chwała Boża niech będzie w ich ustach: *
to jest chwałą wszystkich świętych Jego. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15,26b. 27a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy 
i wy także świadczyć będziecie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 15,26-16, 4a)
Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”. 

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniabł. Jakub Strzemię
biskup

Bł. Jakub urodził się w roku 1340. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu franciszkanów. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich kresów. W roku 1391 został arcybiskupem halicko-lwowskim. Z wielką gorliwością organizował życie religijne w rozległej archidiecezji. Odznaczał się gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Cieszył się zaufaniem króla Władysława Jagiełły. Umarł 20 października 1409 roku.

jutro: św. Salomei

wczoraj
dziś
jutro