logo
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
imieniny:
Dory, Gerarda, Maryny, Hermana, Pacyfika – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Czwartek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20b); Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;
Stary lekcjonarz: Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102, 13-14ab. 15-16. 17-19. 20-21; Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;

[zielony kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 26,7-9.12.16-19)
Psalm nadziei

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.
Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał.
Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie.
Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 102,13-14ab.15-16.17-19.20-21)


Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. 

Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki, *
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia. 
Powstań i okaż litość Syjonowi, *
bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował. 

Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie, *
żalem ich przyjmują jego gruzy. 
Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi. 

Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, +
przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów. 
Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. 

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
popatrzył z nieba na ziemię, 
aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
aby uwolnić skazanych na śmierć.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 11,28-30)
Jezus cichy i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Pacyfik z San Severino
 
kapłan


Św. Pacyfik urodził się w roku 1653. Wcześnie został sierotą i wychowywał się u swego wuja. Mając lat siedemnaście wstąpił do zakonu franciszkanów obserwantów. Otrzymawszy święcenia, rozpoczął pracę kapłańską w małej wiosce w Apeninach. Po siedmiu latach owocnego duszpasterzowania dotknięty został ciężką chorobą, wskutek której do końca życia był inwalidą. Nadal jednakże oddawał się modlitwie, nie zatraciwszy cnoty cierpliwości ani samo zaparcia. Miał niezwykły dar proroczy.

jutro: bł. Władysława

wczoraj
dziś
jutro