logo
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
imieniny:
Dory, Gerarda, Maryny, Hermana, Pacyfika – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Wtorek. Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

Nowy lekcjonarz: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a); J 14, 23; Mt 12, 46-50;
Stary lekcjonarz: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85, 2-3. 5-6. 7-8; J 14, 23; Mt 12, 46-50;

[biały kolor szat]


PIERWSZE CZYTANIE  (Mi 7,14-15.18-20)
Prośba o przebaczenie

Czytanie z Księgi proroka Micheasza.

Paś lud Twój laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów. Jak za dni swego wyjścia z ziemi egipskiej, ukaż nam dziwy.
Któż, Boże, podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 85,2-3.5-6.7-8)


Refren: Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje. 

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba, 
odpuściłeś winę Twojemu ludowi *
i zakryłeś wszystkie jego grzechy. 

Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
poniechaj Twego oburzenia na nas. 
Czyż będziesz się gniewał na nas na wieki, *
czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? 

Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
a lud Twój w Tobie będzie się weselił? 
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 12,46-50)
Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”.
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Pacyfik z San Severino
 
kapłan


Św. Pacyfik urodził się w roku 1653. Wcześnie został sierotą i wychowywał się u swego wuja. Mając lat siedemnaście wstąpił do zakonu franciszkanów obserwantów. Otrzymawszy święcenia, rozpoczął pracę kapłańską w małej wiosce w Apeninach. Po siedmiu latach owocnego duszpasterzowania dotknięty został ciężką chorobą, wskutek której do końca życia był inwalidą. Nadal jednakże oddawał się modlitwie, nie zatraciwszy cnoty cierpliwości ani samo zaparcia. Miał niezwykły dar proroczy.

jutro: bł. Władysława

wczoraj
dziś
jutro