logo
Wtorek, 25 września 2018 r.
imieniny:
Aureli, Kamila, Kleofasa, Władysława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Piątek. Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika


Nowy lekcjonarz: 1 Kor 4, 1-5; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40 (R.: por. 39a); J 8, 12; Łk 5, 33-39;

Stary lekcjonarz: 1 Kor 4, 1-5; Ps 37, 3-4. 5-6. 27-28ab. 39-40; J 8, 12b; Łk 5, 33-39;

[zielony kolor szat]
 


PIERWSZE CZYTANIE  (1 Kor 4,1-5)
Chrystus ujawni zamiary serc

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 37,3-4.5-6.27-28ab.39-40)


Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana. 

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. 
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca. 

Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj mu, a On sam będzie działał. 
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
a prawość twoja jak blask południa. 

Odstąp od złego, czyń dobrze, *
abyś mógł przetrwać na wieki. 
Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość *
i nie opuszcza swych świętych. 

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia. 
Pan ich wspomaga i wyzwala, +
wyzwala od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 8,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 5,33-39)
Nowość nauki Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa:
„Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”.
Jezus rzekł do nich: „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”.
Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: «Stare jest lepsze»”.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaBł. Władysław z Gielniowa
 
kapłan

Bł. Władysław urodził się w Gielniowie koło Opoczna w roku 1440. Jako student Akademii Krakowskiej przyjaźnił się ze św. Janem Kantym i bł. Szymonem z Lipnicy. Pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana wstąpił do bernardynów i odbył nowicjat w Warszawie. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i twórca religijnych pieśni ludowych. Przez piętnaście lat był prowincjałem swego zakonu, dwukrotnie pielgrzymował do Rzymu o żebranym chlebie. Po złożeniu urzędu osiadł w Warszawie i tam umarł 4 maja 1505 roku. Jest patronem Warszawy.

jutro: św. Kosmy i Damiana

wczoraj
dziś
jutro