logo
Piątek, 14 grudnia 2018 r.
imieniny:
Alfreda, Izydora, Zoriny, Jana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Poniedziałek. Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1; Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5a i 6-7 (R.: por. 2a); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 11, 29-32;
Stary lekcjonarz: Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1; Ps 113, 1-2. 3-4. 5-7; Ps 95, 8ab; Łk 11, 29-32;

[biały kolor szat]

PIERWSZE CZYTANIE  (Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1)
Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
 
Bracia: 
Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej, na skutek obietnicy. 
Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza: Jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: «Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem». 
Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
 
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7) 

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. 
 
Chwalcie słudzy Pańscy, * 
chwalcie imię Pana. 
Niech imię Pana będzie błogosławione * 
teraz i na wieki.
 
Od wschodu aż do zachodu słońca * 
niech będzie pochwalone imię Pana. 
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, * 
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
 
Kto jest jak nasz Bóg, † 
co ma siedzibę w górze * 
i w dół spogląda na niebo i ziemię? 
Podnosi z prochu nędzarza * 
i dźwiga z gnoju ubogiego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 95 (94), 8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, 
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32)
Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Jan od Krzyża
kapłan i doktor Kościoła


Syn tkacza, Jan de Yepez urodził się w Hiszpanii w roku 1542. Od dzieciństwa miał duży kult do Najświętszej Maryi Panny. Ukończywszy kolegium jezuickie, przywdział w roku 1563 habit karmelitański w klasztorze w Medina del Campo. W 4 lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował nad przeprowadzeniem reformy terezjańskiej w męskich klasztorach narażony na liczne prześladowaniach, a nawet uwięzienie w Toledo. Brutalnie gnębiony przez przełożonych, niechętnych reformie, zmarł w klasztorze w Ubeda 14. XII. 1591 roku. Jest jednym z największych mistyków Kościoła. Był pełnym żaru religijnego, głębokim teologiem, znawcą dusz, poetą. Pozostawił szereg pism, wśród których przede wszystkim warto wymienić: "Wstepowanie na górę Karmel", "Ciemną noc duszy", "Pieśń duszy i jej Oblubieńca", "Żywy pomnik miłości".

jutro: św. Ninony

wczoraj
dziś
jutro