logo
Niedziela, 21 października 2018 r.
imieniny:
Celiny, Hilarego, Janusza, Jakuba Strzemię, Urszuli – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Poniedziałek. Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1; Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5a i 6-7 (R.: por. 2a); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 11, 29-32;
Stary lekcjonarz: Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1; Ps 113, 1-2. 3-4. 5-7; Ps 95, 8ab; Łk 11, 29-32;

[biały kolor szat]

PIERWSZE CZYTANIE  (Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1)
Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
 
Bracia: 
Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej, na skutek obietnicy. 
Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza: Jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: «Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem». 
Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
 
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7) 

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. 
 
Chwalcie słudzy Pańscy, * 
chwalcie imię Pana. 
Niech imię Pana będzie błogosławione * 
teraz i na wieki.
 
Od wschodu aż do zachodu słońca * 
niech będzie pochwalone imię Pana. 
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, * 
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
 
Kto jest jak nasz Bóg, † 
co ma siedzibę w górze * 
i w dół spogląda na niebo i ziemię? 
Podnosi z prochu nędzarza * 
i dźwiga z gnoju ubogiego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 95 (94), 8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, 
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32)
Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniabł. Jakub Strzemię
biskup

Bł. Jakub urodził się w roku 1340. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu franciszkanów. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich kresów. W roku 1391 został arcybiskupem halicko-lwowskim. Z wielką gorliwością organizował życie religijne w rozległej archidiecezji. Odznaczał się gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Cieszył się zaufaniem króla Władysława Jagiełły. Umarł 20 października 1409 roku.

jutro: św. Salomei

wczoraj
dziś
jutro