logo
Piątek, 14 grudnia 2018 r.
imieniny:
Alfreda, Izydora, Zoriny, Jana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Wtorek. 
Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Ga 5, 1-6; Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48 (R.: por. 41a); Por. Hbr 4, 12; Łk 11, 37-41;
Stary lekcjonarz: Ga 5, 1-6; Ps 119, 41. 43. 44-45. 47-48; Hbr 4, 12; Łk 11, 37-41;

ZE WSPOMNIENIA
Stary lekcjonarz: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 103, 1-2. 3-4. 8 i 13 17-18 (R.: por. 1a); 1 Tm 5, 3-10; Mt 5, 6; Mk 3, 31-35;

[biały kolor szat]


(czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE  (Ga 5,1-6)
Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z miłości

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
 
Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.
My zaś z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,41.43.44-45.47-48)


Refren: Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy. 
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom. 

A Prawa Twego zawsze strzec będę *
po wieki wieków. 
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań. 

I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem. 
Moje ręce wznoszę ku Twym przykazaniom, które miłuję, *
i rozważam Twoje ustawy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Hbr 4,12)


 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 11,37-41) 
Czystość wewnętrzna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Jan od Krzyża
kapłan i doktor Kościoła


Syn tkacza, Jan de Yepez urodził się w Hiszpanii w roku 1542. Od dzieciństwa miał duży kult do Najświętszej Maryi Panny. Ukończywszy kolegium jezuickie, przywdział w roku 1563 habit karmelitański w klasztorze w Medina del Campo. W 4 lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował nad przeprowadzeniem reformy terezjańskiej w męskich klasztorach narażony na liczne prześladowaniach, a nawet uwięzienie w Toledo. Brutalnie gnębiony przez przełożonych, niechętnych reformie, zmarł w klasztorze w Ubeda 14. XII. 1591 roku. Jest jednym z największych mistyków Kościoła. Był pełnym żaru religijnego, głębokim teologiem, znawcą dusz, poetą. Pozostawił szereg pism, wśród których przede wszystkim warto wymienić: "Wstepowanie na górę Karmel", "Ciemną noc duszy", "Pieśń duszy i jej Oblubieńca", "Żywy pomnik miłości".

jutro: św. Ninony

wczoraj
dziś
jutro