logo
Piątek, 14 grudnia 2018 r.
imieniny:
Alfreda, Izydora, Zoriny, Jana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Sobota. Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Ef 1, 15-23; Ps 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7 (R.: por. 7); Por. J 15, 26b. 27a; Łk 12, 8-12;
Stary lekcjonarz: Ef 1, 15-23; Ps 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7; J 15, 26b; Łk 12, 8-12;

ZE WSPOMNIENIA
Stary lekcjonarz: Syr 3, 30 – 4, 10; Ps 112, 1 i 4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); Jk 2, 14-17; J 13, 34; Łk 6, 27-38;

[biały kolor szat]
 

 
(czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 1,15-23) 
Bóg ustanowił Chrystusa Głową Kościoła

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
 
Bracia:
Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.
Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I „wszystko poddał pod Jego stopy”, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 8,2 i 3b.4-5.6-7) 

Refren: Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem.

O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi. 
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. *
Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. 

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 15,26b) 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch prawdy 
i wy także świadczyć będziecie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 12,8-12)
Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
„Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Jan od Krzyża
kapłan i doktor Kościoła


Syn tkacza, Jan de Yepez urodził się w Hiszpanii w roku 1542. Od dzieciństwa miał duży kult do Najświętszej Maryi Panny. Ukończywszy kolegium jezuickie, przywdział w roku 1563 habit karmelitański w klasztorze w Medina del Campo. W 4 lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował nad przeprowadzeniem reformy terezjańskiej w męskich klasztorach narażony na liczne prześladowaniach, a nawet uwięzienie w Toledo. Brutalnie gnębiony przez przełożonych, niechętnych reformie, zmarł w klasztorze w Ubeda 14. XII. 1591 roku. Jest jednym z największych mistyków Kościoła. Był pełnym żaru religijnego, głębokim teologiem, znawcą dusz, poetą. Pozostawił szereg pism, wśród których przede wszystkim warto wymienić: "Wstepowanie na górę Karmel", "Ciemną noc duszy", "Pieśń duszy i jej Oblubieńca", "Żywy pomnik miłości".

jutro: św. Ninony

wczoraj
dziś
jutro