logo
Niedziela, 09 grudnia 2018 r.
imieniny:
Anety, Leokadii, Wiesława, Walerii, Piotra – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Piątek. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: Iz 29, 17-24; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b); ; Mt 9, 27-31;
Stary lekcjonarz: Iz 29, 17-24; Ps 27, 1, 4, 13-14; ; Mt 9, 27-31;

[biały kolor szat]
 


(czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 29,17-24)
W owym dniu oczy niewidomych będą widzieć

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan Bóg:
„Czyż nie w krótkim już czasie 
Liban zamieni się w ogród, 
a ogród za bór zostanie uznany? 
W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, 
a oczy niewidomych, wolne od mroku 
i od ciemności, będą widzieć. 
Pokorni wzmogą swą radość w Panu, 
i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, 
bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, 
i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: 
którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, 
którzy w bramie stawiają sidła na sędziów 
i powodują odprawę sprawiedliwego z niczym. 
Dlatego tak mówi Bóg domu Jakuba, 
który odkupił Abrahama: 
«Odtąd Jakub nie będzie się rumienił 
ani oblicze jego już nie przyblednie, 
bo gdy ujrzy swe dzieci, 
dzieło mych rąk, wśród siebie, 
ogłosi imię moje jako święte. 
Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego 
i z bojaźnią szanować Boga Izraela». 
Duchem zbłąkani poznają mądrość, 
a szemrzący zdobędą pouczenie”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 27,1,4,13-14)


Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę? 

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, +
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
przez wszystkie dni życia, 
Abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią. 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą 
i oświeci oczy sług swoich. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 9,27-31)
Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
 
Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”.
Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić”?
Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”.
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”.
I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Piotr Fourier
kapłan

Urodzony w Lotaryngii w roku 1565, Piotr Fourier został kanonikiem regularnym św. Augustyna w Chamorey. Po otrzymaniu święceń kapłańskich i ukończeniu dodatkowych studiów w Pont-a'-Mousson, został proboszczem w miasteczku Mattaincourt w Wogezach. Miał wtedy trzydzieści trzy lata. Założył podług reguły św. Augustyna zgromadzenie kanoniczek regularnych od Najświętszej Panny, dla wychowania dziewcząt. Był też pionierem bezpłatnego nauczania ubogich. W roku 1621 Stolica Apostolska mianowała go apostolskim wizytatorem domów jego zgromadzenia w Lotaryngii. Został generalnym superiorem zreformowanej później kongregacji. Z powodu wydarzeń politycznych, na siedem lat przed śmiercią, wybrał dobrowolne wygnanie. Zmarł w roku 1640.

jutro: św. Romaryka

wczoraj
dziś
jutro