logo
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
imieniny:
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy, Adelajdy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 Środa. Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

Nowy lekcjonarz: Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10 (R.: por. 1b); ; Mt 11, 28-30;
Stary lekcjonarz: Iz 40, 25-31; Ps 103, 1-2, 3-4, 8 i 10; ; Mt 11, 28-30;

[fioletowy kolor szat]


PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 40,25-31)

Bóg dodaje mocy zmęczonemu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

„Z kimże byście mogli Mnie porównać, 
tak, żeby Mi dorównał?” — mówi Święty. 
Podnieście oczy w górę i patrzcie: 
Kto stworzył te gwiazdy? 
Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, 
wszystkie je woła po imieniu. 
Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły 
nikt się nie uchyli. 
Czemu mówisz, Jakubie, 
i ty, Izraelu, powtarzasz: 
„Zakryta jest moja droga przed Panem 
i prawo me przed Bogiem przeoczone?” 
Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? 
Pan to Bóg wieczny,
Stwórca krańców ziemi. 
On się nie męczy ani nie nuży, 
Jego mądrość jest niezgłębiona. 
On dodaje mocy zmęczonemu 
i pomnaża siły omdlałego. 
Chłopcy się męczą i nużą, 
chwieją się słabnąc młodzieńcy; 
lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły; 
biegną bez zmęczenia, 
bez znużenia idą.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 103,1-2,3-4,8.10)


Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Błogosław, duszo moja, Pana *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i uleczy wszystkie choroby, 
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, 
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 11,28-30)

Chrystus pokrzepia utrudzonych

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.


Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Adelajda
 
królowa

Św. Adelajda była córką Rudolfa II księcia burgunckiego. Przyszła na świata w roku 931. Mając 16 lat wyszła za Lotara króla Italii, po jego śmierci poślubiła cesarza Ottona I Wielkiego. W roku 962 oboje zostali ukoronowani przez papieża Jana XII. Owdowiawszy powtórnie w roku 973 sprawowała rządy za małoletniego Ottona II, swego syna, a później za małoletności Ottona III, swego wnuka. Wrodzona szlachetność i umiłowanie pokoju kazały jej trzymać się z daleka od spraw narażających na rozterki i spory, choć i tych nie brakło w jej aktywnej działalności politycznej. Doradcami jej byli Św. Adalbert magdeburski i Św. Odilo, opat z Cluny. Odznaczała się wielkim miłosierdziem dla ubogich, wznosiła klasztory i świątynie, hojnie nadawała beneficja wszystkim, którzy na nie zasługiwali. Pod koniec życia usunęła się do klasztoru benedyktyńskiego pod Strasburgiem. Umarła 16 grudnia 999 roku.

jutro: św. Olimpii

wczoraj
dziś
jutro