logo
Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.
imieniny:
Jolanty, Łukasza, Olimpii, Floriana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Czwartek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Nowy lekcjonarz: Iz 41, 13-20; Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8); Por. Iz 45, 8; Mt 11, 11-15;
Stary lekcjonarz: Iz 41, 13-20; Ps 145, 1 i 9, 10-11, 12-13ab; Iz 45, 8; Mt 11, 11-15;

[czerwony kolor szat]


(czytania z dnia)

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 41,13-20)
Bóg jest odkupicielem

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Ja, twój Bóg, 
ująłem cię za prawicę 
mówiąc ci: „Nie lękaj się, 
przychodzę ci z pomocą”. 
Nie bój się, robaczku, Jakubie, 
nieboraku, o Izraelu! 
Ja cię wspomagam, mówi Pan, 
odkupiciel twój, Święty Izraela. 
Oto Ja przemieniam cię w młocarskie sanie, 
nowe, o podwójnym rzędzie zębów: 
Ty zmłócisz i wykruszysz góry, 
zmienisz pagórki w drobną sieczkę. 
Ty je przewiejesz, a wicher je porwie 
i trąba powietrzna rozmiecie. 
Ty natomiast rozradujesz się w Panu, 
chlubić się będziesz w Świętym Izraela. 
Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma! 
Ich język wysechł już z pragnienia. 
Ja, Pan, wysłucham ich, 
nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. 
Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach 
i źródłom wód w pośrodku nizin. 
Zamienię pustynię na pojezierze, 
a wyschniętą ziemię na wodotryski. 
Na pustyni zasadzę cedry, 
akacje, mirty i oliwki; 
rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, 
wiązy i bukszpan obok siebie. 
Ażeby widzieli i poznali, 
rozważyli i pojęli wszyscy, 
że ręka Pana to uczyniła, 
że Święty Izraela tego dokonał. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 145,1 i 9,10-11,12-13ab)


Refren: Pan jest łagodny i bardzo łaskawy.

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Iz 45,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, 
niech jak deszcz spłynie z obłoków, 
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 11,11-15)

Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
 

Jezus powiedział do tłumów:
„Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Olimpia

Św. Olimpia, pani znakomitego rodu i dużej fortuny, urodziła się około roku 368. Wychowała się pod opieką Teodozji, siostry św. Amfilochiusza. Bardzo młodo wyszła za Nebrydiusza, prefekta Konstantynopola, skarbnika cesarza Teodozjusza Wielkiego, ale szybko owdowiała. Stanowczo odmówiła powtórnego zamążpójścia i odtąd oddała siebie i swój majątek w służbę Kościoła. Nektarjusz, patriarcha Konstantynopola, uczynił ją diakonisą; urząd ten w Kościele Wschodnim datuje się od tego czasu. Serdeczna przyjaźń łączyła ją ze św. Janem Chryzostomem, który został patriarchą w roku 398; po jego wygnanu cierpiała wiele za swą wierność dla arcypasterza. .Korespondencja ze św. Janem Chryzostomem była dla niej wielkim pocieszeniem i zachętą do dalszej pracy dla Boga. W zamian za wskazówki otrzynane od świętego, wysłała hojne dary, dzięki którym już na wygnaniu zdołał wykupić wielu więźniów. Potem majątek skonfiskowano, a zgromadzenie pobożnych niewiast, które założyła rozpędzono. Usuneła się do Nikomedii, gdzie umarła 25 lipca 408 roku.

jutro: św. Gracjana

wczoraj
dziś
jutro