logo
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
imieniny:
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy, Adelajdy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Piątek. Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12); ; Mt 11, 16-19;
Stary lekcjonarz: Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2, 3, 4 i 6; ; Mt 11, 16-19;

[biały kolor szat]
 

(czytania z dnia)

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 48,17-19) 
Gdyby Izrael zachowywał przykazania Boże, nie zostałby odrzucony

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, 
Święty Izraela: 
„Jam jest Pan, twój Bóg, 
pouczający cię w tym, co pożyteczne, 
kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. 
O gdybyś zważał na me przykazania, 
stałby się twój pokój jak rzeka, 
a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. 
Twoje potomstwo byłoby jak piasek, 
i jak jego ziarnka twoje latorośle. 
Nigdy by nie usunięto ani wymazano 
twego imienia sprzed mego oblicza!” 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 1,1-2,3,4.6)


Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą występnych, +
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców. 
Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie +
i rozmyśla nad nim dniem i nocą. *

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie. 
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane. 

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdzie Pan, Książę pokoju, 
wyjdźcie mu na spotkanie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 11,16-19)
Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
 
Jezus powiedział do tłumów:
„Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Adelajda
 
królowa

Św. Adelajda była córką Rudolfa II księcia burgunckiego. Przyszła na świata w roku 931. Mając 16 lat wyszła za Lotara króla Italii, po jego śmierci poślubiła cesarza Ottona I Wielkiego. W roku 962 oboje zostali ukoronowani przez papieża Jana XII. Owdowiawszy powtórnie w roku 973 sprawowała rządy za małoletniego Ottona II, swego syna, a później za małoletności Ottona III, swego wnuka. Wrodzona szlachetność i umiłowanie pokoju kazały jej trzymać się z daleka od spraw narażających na rozterki i spory, choć i tych nie brakło w jej aktywnej działalności politycznej. Doradcami jej byli Św. Adalbert magdeburski i Św. Odilo, opat z Cluny. Odznaczała się wielkim miłosierdziem dla ubogich, wznosiła klasztory i świątynie, hojnie nadawała beneficja wszystkim, którzy na nie zasługiwali. Pod koniec życia usunęła się do klasztoru benedyktyńskiego pod Strasburgiem. Umarła 16 grudnia 999 roku.

jutro: św. Olimpii

wczoraj
dziś
jutro