logo
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
imieniny:
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy, Adelajdy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

Trzecia Niedziela Adwentu, rok C


Nowy lekcjonarz: So 3, 14-17; Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6); Flp 4, 4-7; Iz 61, 1; Łk 3, 10-18;

Stary lekcjonarz: So 3, 14-18a; Iz 12, 2-3, 4bcd, 5-6; Flp 4, 4-7; ; Łk 3, 10-18;

[różowy kolor szat]

PIERWSZE CZYTANIE (So 3,14-18a)
Bóg jest wśród swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, 
podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 
Ciesz się i wesel z całego serca, 
Córo Jeruzalem! 
Pan oddalił wyroki na ciebie, 
usunął twego nieprzyjaciela; 
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, 
już nie będziesz bała się złego. 
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 
„Nie bój się, Syjonie! 
Niech nie słabną twe ręce!”. 
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, 
Mocarz, który daje zbawienie. 
On uniesie się weselem nad tobą, 
odnowi swą miłość, 
wzniesie okrzyk radości, 
jak w dniu uroczystego święta.

Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12,2–3,4bcd,5–6)

Refren:Głośmy z weselem, Bóg jest między nami.

Oto Bóg jest moim zbawieniem, *
będę miał ufność i bać się nie będę. 
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, *
On stał się dla mnie zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia. 
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, +
dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. 

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, *
niech to będzie wiadome po całej ziemi. 
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu *
bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela.


DRUGIE CZYTANIE (Flp 4,4–7)
Pan jest blisko

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pański nade mną, 
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 3,10–18)
Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Adelajda
 
królowa

Św. Adelajda była córką Rudolfa II księcia burgunckiego. Przyszła na świata w roku 931. Mając 16 lat wyszła za Lotara króla Italii, po jego śmierci poślubiła cesarza Ottona I Wielkiego. W roku 962 oboje zostali ukoronowani przez papieża Jana XII. Owdowiawszy powtórnie w roku 973 sprawowała rządy za małoletniego Ottona II, swego syna, a później za małoletności Ottona III, swego wnuka. Wrodzona szlachetność i umiłowanie pokoju kazały jej trzymać się z daleka od spraw narażających na rozterki i spory, choć i tych nie brakło w jej aktywnej działalności politycznej. Doradcami jej byli Św. Adalbert magdeburski i Św. Odilo, opat z Cluny. Odznaczała się wielkim miłosierdziem dla ubogich, wznosiła klasztory i świątynie, hojnie nadawała beneficja wszystkim, którzy na nie zasługiwali. Pod koniec życia usunęła się do klasztoru benedyktyńskiego pod Strasburgiem. Umarła 16 grudnia 999 roku.

jutro: św. Olimpii

wczoraj
dziś
jutro