logo
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
imieniny:
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy, Adelajdy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

Wtorek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7); ; Mt 1, 18-24;
Stary lekcjonarz: Jr 23, 5-8; Ps 72, 1-2, 12-13, 18-19; ; Mt 1, 18-24;

[fioletowy kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Jr 23,5-8)
Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

„Pan mówi: Oto nadejdą dni, 
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. 
Będzie panował jako król, postępując roztropnie, 
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, 
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. 
To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 
«Pan naszą sprawiedliwością». 
Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan, 
kiedy nie będą już mówić: «Na życie Pana, 
który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej!» 
lecz raczej: «Na życie Pana, który wyprowadził 
i przywrócił pokolenie domu Izraela 
z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, 
po których ich rozproszył», 
tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 72,1-2,12-13,18-19)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa. 

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci. 

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda. 
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, *
a Jego chwała niech wypełni ziemię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wodzu domu Izraela, 
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi, 
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 1,18-24)
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Adelajda
 
królowa

Św. Adelajda była córką Rudolfa II księcia burgunckiego. Przyszła na świata w roku 931. Mając 16 lat wyszła za Lotara króla Italii, po jego śmierci poślubiła cesarza Ottona I Wielkiego. W roku 962 oboje zostali ukoronowani przez papieża Jana XII. Owdowiawszy powtórnie w roku 973 sprawowała rządy za małoletniego Ottona II, swego syna, a później za małoletności Ottona III, swego wnuka. Wrodzona szlachetność i umiłowanie pokoju kazały jej trzymać się z daleka od spraw narażających na rozterki i spory, choć i tych nie brakło w jej aktywnej działalności politycznej. Doradcami jej byli Św. Adalbert magdeburski i Św. Odilo, opat z Cluny. Odznaczała się wielkim miłosierdziem dla ubogich, wznosiła klasztory i świątynie, hojnie nadawała beneficja wszystkim, którzy na nie zasługiwali. Pod koniec życia usunęła się do klasztoru benedyktyńskiego pod Strasburgiem. Umarła 16 grudnia 999 roku.

jutro: św. Olimpii

wczoraj
dziś
jutro