logo
Wtorek, 21 września 2021 r.
imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca, Hipolita – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Diakonat stały
materiał własny
 


Diakonat stały

Chrzciliśmy wnuczkę w naszym kościele. Cała ceremonia była piękna i wzruszająca. Jednak nasi goście z Brooklina byli nią bardzo zdziwieni. I gdy się dowiedzieli, że tej ceremonii przewodniczył diakon, ojciec dwojga dorosłych dzieci, niczego nie mogli zrozumieć. Mówili, że to kościół protestancki, gdyż księża katoliccy nie mogą się żenić, a tymczasem tu żonaty diakon "odprawia Mszę" i udziela ślubów. Ja również tego nie rozumiem. A może tak się dzieje tylko w naszym kościele? Mamy wystarczającą liczbę księży, więc nie wiem, dlaczego ksiądz nie może wypełnić swoich obowiązków.

Sobór Watykański II odnowił diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny (Konst. dogm. o Kościele, nr 29). W ramach posoborowej odnowy tzw. niższe święcenia zastąpiono w r. 1972 wprowadzeniem w posługę lektora i akolity. Obok tego powstało wiele nowych służb w Kościele, które w istotny sposób ubogaciły życie kościelne i parafialne, zajmując w nim na co dzień swoje miejsce. Jednakże swoisty profil diakonatu i wspomnianych służb nie został jeszcze wystarczająco określony. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić przyporządkowanie tych nowych służb do urzędu hierarchicznego, kapłańskiego.

Biskupi w Polsce uznali, że nie zachodzi potrzeba wznowienia stałego diakonatu ze względu na wystarczającą liczbę powołań kapłańskich. Tymczasem biskupi amerykańscy za zgodą papieża wprowadzili stały diakonat jako święty urząd Kościoła. W pierwotnym Kościele stałymi diakonami byli: św. Szczepan, św. Wawrzyniec, św. Efrem Syryjski. Mogą nimi zostać mężczyźni żonaci, za zgodą małżonki, lub nieżonaci, prowadzący nienaganne życie.

Diakoni nie odprawiają Mszy świętej, lecz jej asystują. Do zadań diakonów należy: uroczyste udzielanie chrztów, rozdawanie Komunii, błogosławienie ludzi Najśw. Sakramentem, błogosławienie małżeństw na mocy zlecenia biskupa lub proboszcza, sprawowanie sakramentaliów, obrzędu pogrzebu, czytanie Pisma Świętego i pouczanie wiernych, posługa ubogim.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 

Episkopat Polski wprowadził diakonat stały

Łowicz, 20.06.2001 14:40

Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w naszym kraju diakonat stały. Święcenia te będą mogli więc przyjmować także żonaci mężczyźni.
Biskupi podjęli taką decyzję podczas 313. zebrania plenarnego w Łowiczu i poinformowali o niej na konferencji prasowej.
- Od tej pory diakonat będzie nie tylko stanem przejściowym przed święceniami prezbiteratu. Święcenia będą mogły być przyjmowane na całe życie - powiedział biskup toruński Andrzej Suski, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa Episkopatu Polski.

Święcenia będą udzielane również mężczyznom żonatym. Jeśli jednak przyjmie je człowiek nieżonaty, to będzie zobowiązany do pozostania w stanie bezżennym.
Diakonat jest funkcją hierarchiczną w Kościele. Diakoni mają prawo chrzcić, przechowywać i udzielać Komunii św., asystować przy zawieraniu małżeństw i przy pogrzebach. Mogą też głosić homilie. Będą także spełniać ważną funkcję przy katechezie szkolnej i parafialnej. Bp Suski stwierdził, że także ruchy religijne, stowarzyszenia i wspólnoty powinny mieć swoich diakonów.

- Trudno dziś podać dokładną datę święcenia pierwszego diakona - powiedział o. Adam Schulz, rzecznik Episkopatu Polski - Prawdopodobnie jednak nastąpi to nie później niż za cztery lata.
Podobnie, jak w przypadku nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, poszczególne diecezje same będą decydować o tym, czy jest im potrzebna funkcja diakonatu. Biskup łowicki Alojzy Orszulik wyznał, że sam nie widzi jeszcze takiej potrzeby, ale będzie się w tej sprawie konsultował z duszpasterzami i ze świeckimi swojej diecezji.
Diakoni będą utrzymywać się sami z pracy zawodowej.