logo
Środa, 06 lipca 2022 r.
imieniny:
Dominiki, Jaropełka, Łucji, Marii Teresy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Andrzej Zwoliński
Dochód
Posłaniec
 


Działania polityczne

Amerykański socjolog, William Tucker w książce pt. "Czarna rodzina umiera", napisał: Fakty dotyczące murzyńskich rodzin są brutalne. Ponad połowa czarnych dzieci urodzonych dzisiaj w Stanach Zjednoczonych to dzieci nieślubne. Niemal połowa spośród tych nieślubnych, rodzi się z niezamężnych matek niepełnoletnich. Co roku więcej czarnych dziewcząt opuszcza szkołę, aby urodzić dziecko, niż kończy szkołę średnią. Ponad 50 % wszystkich dzieci murzyńskich jest dziś wychowywanych w rodzinach niepełnych, to znaczy przez niezamężne matki. Około 75 % wszystkich ubogich czarnych dzieci pochodzi z takich rodzin. Jest to prawdziwa tragedia społeczna przerażających rozmiarów. Coś podobnego nigdy przedtem się nie zdarzyło. Celowe wysiłki Mao Tse-tunga, zmierzające do rozbicia rodziny w Chinach rządzonych przez komunistów, nawet w drobnej części nie przyniosły takich skutków jak te, które polityka społeczna we współczesnej Ameryce wywołała wśród czarnych Amerykanów.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Dwight Lee, w publikacji pt. Polityka mocy i moc polityki zauważa: Ubodzy są w mniejszości, uczestniczą w głosowaniu rzadziej niż bogatsi obywatele i rzadko bywają zorganizowani w grupy politycznego nacisku. Jest więc mało prawdopodobne, aby ubogi był bardzo skuteczny w konkurencji o wpływy polityczne. Rzecz jasna, gdyby ubogi posiadał te umiejętności i cechy, które są potrzebne dla skutecznego działania politycznego, wówczas nie byłby ubogim.

Dochód narodowy

W 1998 r. dochód narodowy najbogatszego państwa świata, Stanów Zjednoczonych wynosił 7819 mld dolarów, w kolejnych pozycjach były: Japonia - 4223 mld dolarów, Niemcy - 2115, Francja - 1394, Wielka Brytania - 1278, Włochy - 1146, Chiny - 966, Brazylia - 749, Kanada - 599, Hiszpania - 533, Korea Południowa - 468, Rosja - 441 mld dolarów.

Polska z dochodem 143 mld dolarów znalazła się na 28 miejscu. Wartość majątku skarbu państwa polskiego, liczoną łącznie z muzeami, bibliotekami, pomnikami i świątyniami, szacowano na 154 mld dolarów i była ona niższa niż wartość rynkowa przynajmniej pięciu koncernów: Microsoft - 271,9 mld dolarów, General Electris - 258,9 mld, Exxon - 172,2 mld, Royal Dutch/Shell - 164,2 mld, Merck - 154,8 mld dolarów.

Dochód społeczny

Jak wiele kluczowych pojęć w ekonomii, tak i "dochód społeczny" nie jest rozumiany jednoznacznie. Nie jest on bowiem prostą sumą dochodów indywidualnych. Jest też czymś innym niż majątek społeczny.

Dochód społeczny brutto, inaczej nazywany przychodem społecznym, jest to wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez dane społeczeństwo w określonym czasie. Jest to więc wartość produktu społecznego.

Wartość dochodu społecznego oblicza się, odejmując od wartości przychodu wartość surowców i narzędzi, jakie zostały zużyte przy produkcji. Są to bowiem dobra, które istniały już na początku danego okresu obrachunkowego i niejako weszły swoją wartością w produkt w tym okresie wytworzony. W skład czystego dochodu wchodzą usługi konsumpcyjne, bo stanowią one nową wartość (także po potrąceniu kosztów surowca i amortyzacji), nie wchodzą natomiast usługi produkcyjne, gdyż ich wartość kryje się w wartości produktów.
Źródłem dochodu społecznego jest więc: produkcja dóbr gospodarczych; produkcja usług konsumpcyjnych; handel zagraniczny, sprzedaż dóbr gospodarczych, usług produkcyjnych i konsumpcyjnych; usług kapitałowych; są sumy pieniężne przesyłane przez emigrantów swoim rodzinom mieszkającym w kraju.

 

 
1 2  następna
Zobacz także
Agnieszka Rogala
Rodzice nie chcą wychować swoich dzieci na egoistów i samolubów. Mimo to rozbudzają w nich często przesadne poczucie wyjątkowości, mogące prowadzić do narcyzmu. Jak temu zapobiegać? Jak wychować pewnego własnej wartości, obdarzonego realnym obrazem siebie człowieka? 
 
Agnieszka Rogala
Słychać dziś z każdej strony, że żyjemy obecnie w społeczeństwie zdominowanym kulturą postmodernizmu, zwaną też kulturą ponowoczesności. Co to takiego? Błyskawiczne przemiany w podstawowych sferach ludzkiego życia to pierwsza cecha społeczeństwa ponowoczesnego. To, co jeszcze wczoraj wydawało się dopiero nowe i zaskakujące, dzisiaj staje się już przebrzmiałe i zostaje zastąpione przez coś nowego...
 
Agnieszka Rogala
To prawda, że wokół nas wiele zła, ale nie możemy zamykać oczu na dobro codziennie czynione przez ludzi dobrej woli. Zło jest głośne, wywołuje sensację i wzbudza zainteresowanie. Życzliwy uśmiech, serdeczna rozmowa, konkretna pomoc dla potrzebujących nie są sensacyjne. A tym bardziej ofiarna i odpowiedzialna praca, troska o rodzinę i dom. W tym wszystkim doświadczamy Bożej pomocy.  
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm