logo
Sobota, 31 października 2020 r.
imieniny:
Urbana, Krzysztofa, Wolfganga – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Stanisław Hajkowski SChr
Dołączmy do uczniów idących do Emaus
Msza Święta
 


Z ks. Kevinem Doranem, Sekretarzem Generalnym 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie, rozmawia ks. Stanisław Hajkowski SChr.

 
Najbliższy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny jest wyjątkowy, bo jubileuszowy – pięćdziesiąty z kolei i odbywa się 80 lat po Kongresie, jaki miał miejsce w Dublinie w 1932 roku. W tamtym jako delegat Episkopatu Polski uczestniczył kard. August Hlond, inicjator powstania miesięcznika "Msza Święta". Jest Ksiądz od początku mocno zaangażowany w prace przygotowawcze do obecnego Kongresu.

Kiedy w 2008 roku w Quebec (Kanada) otrzymaliśmy wiadomość, że jubileuszowy 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w 2012 roku odbędzie się w Dublinie w Irlandii, Ksiądz Arcybiskup Diarmuid Martin poprosił mnie, abym zajął się sprawami organizacyjnymi. Od początku musiałem pogodzić te prace z obowiązkami duszpasterskimi w parafii, której jestem proboszczem. Pod koniec 2008 roku została powołana pierwsza komisja. W ten sposób powstał Komitet Planowania odpowiedzialny za kształt organizacyjny Kongresu i Narodowa Komisja Eucharystyczna, która składała się z jednego delegata z każdej diecezji. Chodziło o zaangażowanie w prace przygotowawcze wielu różnych osób nie tylko Dublina. Na początku czerwca 2009 roku powierzono mi prowadzenie specjalnego biura koordynującego wszystkie prace. Tak działaliśmy do kwietnia 2010 roku. Od tamtego momentu zaczęliśmy stopniowo angażować kolejnych pracowników.

Obecnie działająca ekipa liczy 39 osób (stan na 25.04.2012 - przyp. red.), w której skład wchodzi zespół duszpasterski odpowiedzialny za promocję programu przygotowania duszpasterskiego, zespół odpowiedzialny za komunikację, za naszą stronę internetową, biuro odpowiedzialne za media, zespół logistyczny, zespół finansowy, zespół administracyjny i wolontariat. Ostatnio zatrudniliśmy osoby, które są odpowiedzialne za obsługę spotkań, za bezpieczeństwo, służby medyczne, wystawy i inne sprawy. Mamy cały szereg komisji, które faktycznie są podkomisjami Głównego Komitetu Planowania. Dwa i pół roku temu Kongres został oficjalnie zarejestrowany jako firma z ograniczoną odpowiedzialnością w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych związanych z zatrudnieniem, dochodami i podatkami.

Z pewnością 39 osób nie wystarczy do realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia. Do zorganizowania wydarzenia na tak dużą skalę potrzeba więcej pracowników i bardzo wielu wolontariuszy. Czym oni będą się zajmowali?

Idea wolontariatu ma podwójny wymiar. Po pierwsze – chodzi o pomoc w pracach, które muszą zostać wykonane. Po drugie - chodzi o stworzenie wielu ludziom możliwości aktywnego zaangażowania się w Kongres. Mamy ponad 1.500 wolontariuszy, którzy ukończyli specjalny kurs przygotowawczy. Niektórzy z nich są zaangażowani do różnych zadań już od kilku miesięcy. Na przykład większość tłumaczeń na języki obce na naszej stronie interneowej zostało wykonanych przez wolontariuszy. Inni są zaangażowani w administracji, w przygotowywaniu wystaw czy w pracach na terenie różnych diecezji. W czasie trwania Kongresu część wolontariuszy będzie przyjmować przybywających uczestników Kongresu. Inni będą pomagać służbom medycznym, udzielać informacji, asystować na zapleczu podczas spotkaniań liturgicznych. Niektórzy wolontariusze będą służyli jako kierowcy prelegentów i specjalnych gości zaproszonych na Kongres.

Dla kogo został opracowany specjalny program gościnnych mieszkań podczas Kongresu i jaki jest odzew na ten program ze strony miejscowej społeczności?

Jest to powszechnie stosowana praktyka podczas Światowych Dni Młodzieży i Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, która między innymi ma na celu zamanifestowanie jedności z przybywajacymi pielgrzymami poprzez oferowanie im zamieszkania z rodziną. Program jest ukierunkowany głównie na pielgrzymów przybywających z obszarów o niskich dochodach, których nie stać na opłacenie pobytu w hotelu. Myślę, że to jest spore poświęcenie ze strony rodzin, osób, które otwierają swój dom dla przybyszów. Ale muszę też stwierdzić, choćby na podstawie wielu rozmów z osobami, które mają już doświadczenia udzielenia gościny przybywającym pielgrzymom, że przybysze z różnych zakątków świata nie tylko korzystają z gościny, ale również wnoszą coś nowego w życie rodzin, u których się zatrzymują. Zwróciliśmy się z takim specjalnym apelem do parafian jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Obecnie mamy 220 zgłoszonych mieszkań.

Lista zaproszonych na Kongres prelegentów jest imponująca. W jaki sposób Komitet Planowania zamierza pomóc w zrozumieniu przekazu pielgrzymom nie posługujacym się językiem prelegenta?

Cały program prelekcji został podzielony na dwie części. Pierwsza część nazywa się "arena," podczas której codziennie będą wygłaszane katechezy i świadectwa wraz z celebracją Mszy Świętej. Ta część będzie równolegle tłumaczona na język francuski i hiszpański. Większość prelegentów będzie posługiwała się językiem angielskim, chociaż dwóch będzie mówiło po francusku, a jeden po włosku. W drugiej części tego programu zaplanowaliśmy warsztaty. Część warsztatów będzie prowadzona w innych językach, aby w ten sposób zmaksymalizować liczbę uczestników tych spotkań. Staramy się przewidzieć liczbę osób, które będą brały udział w warsztach prowadzonych w poszczególnych językach, stąd będzie spora liczba warsztatów prowadzonych w języku francuskim, hiszpańskim i włoskim. Jedyny element Kongresu przeznaczony dla poszczególnych grup językowych został zaplanowany na poniedziałek, 11 czerwca, dzień po Mszy Świętej inauguracyjnej. Msze Święte w tym dniu będą celebrowane w różnych częściach miasta w różnych językach.

 
1 2 3  następna
Zobacz także
Przemysław Radzyński
Zanim w mistycznym doświadczeniu siostra Fau-styna stanęła przed Bogiem, wpierw prosiła anio-ła, który przyszedł ukarać ziemię, aby się wstrzy-mał, a świat zacznie czynić pokutę. Stając jednak przed majestatem Trójcy Świętej, nie śmiała po-wtórzyć tego błagania, bo wiedziała, że świat za-sługuje na karę z powodu swoich grzechów. Dopiero gdy wewnętrznie usłyszała słowa dzisiejszej Koronki, błagała nimi Boga o miłosierdzie...

Z siostrą Elżbietą Siepak ZMBM, rzeczniczką Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozmawia Przemysław Radzyński
 
Ks. Edward Staniek
Na ziemi człowiek ma zdać egzamin z wolności. Jego decyzje muszą uwzględniać wartości. Każda z trafnych decyzji doskonali wolność. Jeśli decyzja nie jest właściwa, ogranicza wolność i może prowadzić do jej utraty, czyli zniewolenia. W tak trudnej sytuacji Bóg wskazał człowiekowi drogę wiodącą do szczęścia...
 
Agata Bobryk

Z jednej strony Adwent wzywa do nawrócenia oraz kieruje myśli ku sądowi ostatecznemu, z drugiej to czas radosnego, pełnego nadziei oczekiwania – na wspomnienie narodzin Pana Jezusa oraz Jego powtórne przyjście w chwale. Ta charakterystyczna dwoistość Adwentu jest widoczna również w dawnych tradycjach i obyczajach. Niektóre adwentowe tradycje już zanikły, inne udało się podtrzymać. Jak dawniej przeżywano Adwent?

 
 
___________________
 
 reklama