logo
Niedziela, 27 września 2020 r.
imieniny:
Damiana, Mirabeli, Wincentego, Stanisława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Dzięki łasce jesteśmy własnością Boga
materiał własny
 


Dzięki łasce jesteśmy własnością Boga

W mowie potocznej znajduje się wiele wyrażeń zawierających pojęcie łaski. Mówimy: "zaskarbić sobie łaskę pańską", "rozdawać łaski i zaszczyty", "u dziewcząt zyskać sobie łaski", "robić wielką łaskę", "ubiegać się o czyjeś łaski", "obsypywać łaskami", "wypaść z łaski", "co łaska", "jeśli łaska". Czy w sensie religijnym łaska jest czymś na kształt rzeczy?

Nie, gdyż łaska jest Bogiem samym w Jego samoudzielaniu się nam przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Łaska oznacza więc w najgłębszym sensie, że Bóg przyjmuje nas, akceptuje i miłuje przez Chrystusa w Duchu Świętym i że w tej miłości jednoczymy się z Nim. Łaska jest zatem osobową wspólnotą i przyjaźnią z Bogiem, osobowym udziałem w życiu Boga.

Rozróżniamy łaskę nie stworzoną, którą jest sam Bóg w swoim udzielaniu się stworzeniom, i łaskę stworzoną, przygotowującą, będącą niejako promieniowaniem miłości Bożej w człowieku. Gdy chodzi o łaskę stworzoną, wyróżnić można z kolei łaskę uświęcającą określającą sobą osobę człowieka: dzięki niej człowiek trwa w stanie łaski, oraz łaskę uczynkową (dopomagającą, oświecającą, posiłkująca) odnoszącą się do poszczególnych aktów umysłu i woli. Te rozróżnienia, które zrazu mogą wydawać się nic nie mówiące, wskazują, że łaska Boża jest rzeczywistością dynamiczną, procesem przemiany człowieka. Łaska uczynkowa służy bowiem albo przygotowaniu człowieka na łaskę uświęcająca, albo jest oddziaływaniem i intensyfikacja tejże łaski w działaniu człowieka. W procesie swojego działania łaska coraz bardziej ogarnia człowieka, obejmuje go swym władaniem. Stąd błędem jest sądzić, że łaska stanowi niejako naszą własność. Św. Bonawentura, największy obok św. Tomasza z Akwinu Doktor Kościoła w średniowieczu, mówi, że "posiadać Boga znaczy być posiadanym przez Boga". Łaska nie jest naszą własnością; to my dzięki łasce jesteśmy własnością Boga.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Proboszcz nie zgodził się, aby ojcem chrzestnym był protestant, zamożny przyjaciel rodziny. Zmartwieni rodzice zwrócili się do mnie ze swym problemem. Jakie są obowiązki rodziców chrzestnych?
 
Fr. Justin
W każdym życiu istnieją chwile wewnętrznego szczęścia: przeżycia harmonii i bezpieczeństwa, wolności i wiedzy, pewności i siły, pokoju i radości, miłości i bycia kochanym... Może to być przeczucie tego, co znaczy "być w niebie". Czy pytanie: Gdzie jest niebo?, jest sensowne?
 
kl. Krzysztof Witek SCJ

Wiara to nie tylko poznanie Boga, ale i posłuszeństwo Jego woli. To czynna postawa. Możemy się spotkać z takim określeniem wiary: „jest to odpowiedź człowieka Bogu, wyrażająca się w zaufaniu Mu i dążeniu do osiągnięcia jedynego celu, jakim jest zjednoczenie z Nim w wieczności”. Wiara dojrzewa tylko przez modlitwę i czynną miłość.

 

O tym, jak sakrament bierzmowania ma nam pomagać dojrzewać w wierze, a także o patrzeniu na świat oczami Boga i relacji z Duchem Świętym z ks. prof. Krzysztofem Guzowskim rozmawia kl. Krzysztof Witek SCJ

 
 
___________________
 
 reklama