logo
Niedziela, 29 marca 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: elzbieta (---.kalisz.mm.pl)
Data:   2008-11-04 08:16

1. Jak rozumie warunek "brak przywizania do grzechu (nawet lekkiego)"? Czy to znaczy, e nie mog miec takowego (chodzi o grzech lekki) na sumieniu w chwili uzyskiwania odpustu zupenego w "oktaw" uroczystoci Wszystkich Switych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarlych?
2. Czy w danym dniu modlitwy o odpust zupelny za czyj dusz musz i do Komunii, czy wystarczy stan aski uwiecajcej i nie jest istotne, kiedy przyjlam Komuni?
3. Czy musze nawiedzi cmentarz, czy mona przepisowe modlitwy odmowi w kociele?

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: Bogumia (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2008-11-04 09:05

1. Brak przywizania do grzechu to nie to samo co grzech. W duym uproszczeniu wyglda to tak: moesz si potkn i przewrci. To jest grzech. Moesz potem nie mie ochoty wsta, bo ci wygodniej czy przyjemniej lee. To jest przywizanie do grzechu. Nam si oczywicie najczciej wydaje, e nie chcemy mie adnego grzechu i zawsze s to tylko upadki. Ale gdyby tak dobrze si przyjrze, to niekoniecznie. Na przykad: chc by uczciwa, ale nie wyrzuc z komputera pirackich programw. Albo: chc si z jakiego grzechu poprawi, ale tak naprawd nie zrobiam w tym kierunku NIC, bo kady pomys pomocy (np. naklejenie kartki na lustrze, wysanie do siebie e-maila) uwaam za zbyt gupi i dziecinny. Czsto mamy takie grzechy, ktre lubimy, jestemy do nich przywizani. Jeli to jest grzech ciki, to w zasadzie powinny by problemy z rozgrzeszeniem (trwanie w grzechu, brak walki z nim). Przy grzechach lekkich nie. Ale do odpustu potrzebna jest ta wolno od grzechu, czyli PRAWDZIWE pragnienie pozbycia si go. Nie przeszkadza natomiast to potknicie, zwyky upadek, czyli konkretny grzech lekki, nawet jeli zdarzyby si kilkakrotnie ten sam. Dopki prbujesz z nim walczy i naprawd go nie chcesz. Przy odpustach jest tak, e jeli nie dopenisz wszystkich warunkw, to odpust nie jest zupeny tylko czstkowy. Wic i tak warto si stara, ale najtrudniej oceni wanie ten warunek: brak przywizania do grzechw. To dlatego wielokrotnie ofiarowujemy odpust zupeny za kogo, cho - gdyby bya pewno - wystarczyoby tylko jeden raz, by czyje cierpienia w czycu si skoczyy.

2. Jest istotne czy przyja komuni wit, to jest warunek. Nie musi to by jednak w tym samym dniu - musi by jednak zwizane z intencj uzyskania odpustu. Take modlitwa w intencjach Ojca witego moe by kiedy indziej. Tym bardziej spowied - nie musi by w tym dniu. Warunek jest taki: jedna komunia - jeden odpust. Jeli wic chcesz uzyska odpust zupeny codziennie 1-8 XI, to musisz i do komunii codziennie. Jeli jeden lub dwa - moesz te warunki sobie rozoy. Tylko spowied wystarczy jedna na duej. Wszystko inne musi by tyle razy, ile razy prosisz o odpust dla siebie lub kogo.

3. Od 1 do 8 listopada odpust jest wanie za nawiedzenie cmentarza i modlitw za zmarych na cmentarzu. Poniewa to jest "materi" odpustu - musi tak by. Tylko 2 XI wystarczya modlitwa w kociele.

4. Odpowied na pytanie ktrego nie zadaa :)
Odpust zupeny za zmarych mona uzyska nie tylko od 1 do 8 XI i nie tylko przez obecno na cmentarzu. Za zmarych mona ofiarowa kady odpust zupeny w cigu roku, a mona go uzyska, przynajmniej teoretycznie, codziennie. Jeli wic nie masz moliwoci pj w tym tygodniu na cmentarz, skorzystaj z innej moliwoci. Na przykad: p godziny adoracji Najw. Sakramentu, albo odmwienie jednej czci raca bez przerwy (ale albo sama w kociele albo w domu ale z rodzin, nie sama). Tutaj s wymienione te inne moliwoci:
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/odpusty.php3

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: Jakub (---.nat.rsk.pl)
Data:   2008-11-04 09:44

ze strony - Odpusty w Kociele
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/odpusty.php3

Warunki uzyskania odpustu zupenego:
Brak jakiegokolwiek przywizania do grzechu, nawet powszedniego (jeeli jest brak cakowitej dyspozycji - zyskuje si odpust czstkowy)

Stan aski uwicajcej (brak nieodpuszczonego grzechu cikiego) lub spowied sakramentalna

Przyjcie Komunii witej

Odmwienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowa Mario") w intencjach Ojca witego (nie chodzi o modlitw w intencji samego papiea, cho i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa zwizana z odpustem ma by skierowana w intencji tych spraw, za ktre modli si kadego dnia papie. Intencje te s czsto ogaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesic)

Wykonanie czynnoci zwizanej z odpustem
--------------------------------------------
Ewentualna spowied, Komunia wita i modlitwa w intencjach Ojca witego mog by wypenione w cigu kilku dni przed lub po wypenieniu czynnoci, z ktr zwizany jest odpust; midzy tymi elementami musi jednak istnie zwizek.

Po jednej spowiedzi mona uzyska wiele odpustw zupenych, natomiast po jednej Komunii witej i jednej modlitwie w intencjach papiea - tylko jeden odpust zupeny.
--------------------------------------------
W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z rwnoczesn modlitw za zmarych - codziennie odpust zupeny, ktry mona ofiarowa wycznie za zmarych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni - odpust czstkowy rwnie wycznie za zmarych).

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: femme (---.146.235.4.ip.airbites.pl)
Data:   2008-11-04 10:48

Bogumio,
usyszaam w Kociele, e od poudnia dnia 1 XI do 8 XI mona uzyska odpust zupeny za zmarych. Czy dlatego od poudnia poniewa wczeniej wituje si Uroczysto Wszystkich witych? Czy dobrze rozumiem, e Msza w. i nawiedzenie cmentarza w godzinach rannych nie daje moliwoci uzyskania odpustu?

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: Bogumia (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2008-11-04 12:48

Pierwsze sysz :) W warunkach odpustu nigdzie nie jest co takiego zapisane, a Uroczysto Wszystkich witych wituje si od pnocy do pnocy. Odpust zupeny mona uzyska raz dziennie, i te to "dziennie" liczy si od pnocy do pnocy. Ten "cmentarny" odpust mona uzyska od 1 do 8 XI bez podanych godzin. Nie wiem skd takie granice kto wymyli, jeli ty dobrze usyszaa. Oczywicie nie uwaam si za alf i omeg i dopuszczam, e mog si myli, mam nadziej, e wtedy odezwie si ks. Marian albo inny kapan. Jest to jednak dla mnie tak nielogiczne i nieuzasadnione, e nie chce mi si wierzy. Ju bardziej logiczne byoby uzyskiwanie odpustu od wieczora 31 X (skoro mona i wtedy na witeczn msz wit), ale byaby to moim zdaniem zbyt dowolna interpretacja, skoro s podane konkretne daty.

Natomiast NA PEWNO nie ma tutaj czasowych granic Mszy witej (czyli "odpustowej" komunii witej), skoro wyranie jest powiedziane, e do komunii witej mona przystpi nawet w innym dniu. Myl, e to jakie przekamanie. Nie znam konkretnej sytuacji. Np. gdyby pierwsza msza bya w poudnie, to ksidz mgby co takiego powiedzie, skoro wczeniej si nie byo do komunii. Jednak to nie do koca ma sens.
Tak czy inaczej, odpust uzyskuje si po spenieniu WSZYSTKICH warunkw. Jeli ostatni warunek speni za dwa dni, to dopiero wtedy uzyskuj odpust. To tak, przy podejciu prawnym. Pamitajmy jednak, e o tym prawie mwimy dlatego, e odpust jest "przydzielany" przez Koci, wic Koci stawia warunki. Natomiast odpust jest UDZIELANY przez Boga, a Bogu si warunkw nie stawia i nie zamyka si Jego miosierdzia w paragrafach. Ludzie, za ktrych si modlimy, moe ju dawno s w niebie, a z naszej modlitwy korzysta ju kto inny.

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: Bogna (---.chello.pl)
Data:   2008-11-04 15:10

W Ogoszeniach parafialnych na stronach Parafii MBNP o.o. Redemptorystw w Gdyni miedzy innymi znalazam punkt 8:
"Od poudnia 1 listopada do pnocy 2 listopada mona uzyska Odpust zupeny speniajc nastpujce warunki:
Spowied i komunia wita
Nawiedzenie kocioa, odmwienie modlitwy "Ojcze nasz" i "Wierz w Boga".
Modlitwa w intencji Ojca w. (np. Zdrowa Maryjo).
Wierni, ktrzy w dniach od 1-8 listopada pobonie nawiedz cmentarz i pomodl si za zmarych zyskaj odpust zupeny za dusze w czycu cierpice."
http://www.twoja-parafia.pl/ogloszenia.html

I od razu te chc sprostowa zwrot: "Modlitwa w intencji Ojca w. (np. Zdrowa Maryjo)." - nie chodzi tu o modlitw w intencji samego Ojca w. ale o wszystkie intencje, w ktrych modli si Ojciec w., gdy dotycz one spraw caego Kocioa.

By moe w Parafii Femme te byo podobne ogoszenie?

Odpowiadam Elzbiecie na pytanie nr 3.

Ot bywa tak, e przy kociele, albo w jego podziemiach jest kto pochowany - przykadowo zasuony pierwszy jego proboszcz. (Tak jest w Gdyni w Parafii pw. NSPJ - ks. praat Hilary Jastak). Ewentualnie tak, jak w mojej Parafii pw w. Antoniego z Padwy w Gdyni - Wzgrzu w. Maksymiliana, znajduje si archidiecezjalne Sanktuarium w. Maksymiliana. A w nim w urnie przechowuje si prochy pomordowanych w Owicimiu. Ks. proboszcz zapowiedzia, e jeli kto z wanych przyczyn (np. choroby, trudnoci w poruszaniu si, praca do wieczornych godzin, itp) nie jest w stanie dotrze na cmentarz, moe okrelone modlitwy odmwi w tym Sanktuarium, oddajac cze zmarym.

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: Bogumia (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2008-11-04 15:51

No to jeli femme o takie ogoszenie chodzi, to dotyczy ono innego odpustu, nie tego "od 1 do 8" (a tak pisaa). Od 1 do 8 XI - to odpust powiedzmy "cmentarny" czyli "za obecno na cmentarzu i modlitw za zmarych". Natomiast, jak pisaam, 2 XI nie musi si by na cmentarzu, eby uzyska odpust. Wystarczy konkretna modlitwa w kociele (Wierz, i Ojcze nasz). Widocznie ten odpust jest przeduony na poprzedni, nazwijmy tak, wieczr (podobnie jak mona by na mszy w dzie poprzedzajcy wito). U mnie nigdy takiego ogoszenia nie byo. Ale to nie znaczy, e nie moglimy otrzyma odpustu rano. Tyle, e z innego "paragrafu", mianowicie: za obecno na cmentarzu. To wanie jest ta "czynno zwizana z odpustem", nie ma wtedy obowizku odmawiania w kociele Wierz i Ojcze nasz. Pozostae warunki odpustu bez zmian.

A "cmentarz" pozostawmy interpretacji proboszcza, on najlepiej wie. Dla mnie takie wyjanienie jest logicznie poprawne. Tam, gdzie s stare kocioy, najczciej otoczenie kocioa jest starym cmentarzem, ludzi czsto grzebao si wok wity. Wystarczy wic wiadomo (pewno), e jest to miejsce pochwku.

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: Bogna (---.chello.pl)
Data:   2008-11-04 16:05

Nie pisaam od siebie, ale wkleiam to co znalazam w internecie, podajc te rdo, eby nie byc goosown. Chciaam te podpowiedzie skad bior si rne, czasem i bdne informacje, choby ta dotyczca rnicy miedzy "w intencji papiea", a "w inencjach papiea". :)))

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: Bogumia (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2008-11-04 17:19

Ale ja Bogna nie polemizuj z tob. Korzystajc z twojego posta, pisaam do femme. Cytowane przez ciebie ogoszenie moe by wanie wyjanieniem nieporozumienia i bardzo dobrze, e je wkleia. Tym bardziej, jeli nie wszdzie tak bywa.

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: femme (---.146.235.4.ip.airbites.pl)
Data:   2008-11-04 19:41

Dzikuj Bogumio i Bogno. Rzeczywicie chodzio o odpust taki, jaki zosta przytoczony z ogosze w Gdyni (ja bdnie napisaam daty). Teraz wszystko rozumiem.

 Re: 3 pytania n/t odpustu za zmarlych.
Autor: Bogna (---.chello.pl)
Data:   2008-11-04 21:05

Ot, i zdarzyo si wzajemne niezrozumienie. Ale prosz, jak te piknie si wszystko wyjanio. :)))

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: