logo
Sobota, 08 sierpnia 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: Mateusz (---.ustka.sdi.tpnet.pl)
Data:   2001-12-03 17:06

Przepraszam jesli to pytanie jest nie na miejscu. Dreczy mnie jednak pytanie, jaki jest stosunek wiary katolickiej do praktykowania technik swiadomego snu (L.D - lucid dream) i projekcji astralnych (OBE - out of bode experiences)?

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: Tadeusz (213.25.39.---)
Data:   2001-12-05 12:47

Jak najbardziej na miejscu i zasadne. To s elementy technik okultystycznych, nawet jeeli na pocztku s postrzegane jako niewinne i nieszkodliwe. Wizualizacja jest jedn z podstawowych technik, ktrymi posuguj si okultyci, aby nawiza kontakty z innymi bytami i wpywa na rzeczywisto w sposb magiczny.
Projekcje astralne s mniej wicej tym na poziomie podwiadomym, czym s wiczenia rzeczywistoci wirtualnej na poziomie wiadomym.

Moe takie eksperymentowanie nie byoby niebezpieczne, gdyby nie byo szatana, albo choby jego wpywu na wiat i czowieka. Pewne elementy wiedzy dotyczce budowy wewntrznej czowieka s prawdziwe, chocia s one skaone w konfrontacji z dowiadczeniem chrzecijaskim. S bowiem oparte o dowiadczenie, a poniewa jest to dowiadczenie indywidualne i nieskonfrontowane z t Rzeczywistoci, jak stanowi Bg dla chrzecijaskich mistykw, s nie w peni prawdziwe wskutek istnienia skazy pierworodnej. Niestety staa moliwo ingerencji zych duchw w to wszystko, co czyni czowiek, musi zrodzi szczegln ostrono. Jest ona zalecana szczeglnie na polach i przestrzeniach, ktre czowiek bada w taki sposb, e sam staje si obiektem dowiadczenia. S to sfery psychiki a szczeglnie ducha. Dowiadczenia duchowe s czym zupenie innym ni dowiadczenia w dziedzinie psychiki. Moe si sta tak, gdy czowiek pomyli psychik z duchem, e szatan przedstawi mu wasne wizje, ktre bdzie chcia dla wasnego celu, jako te pochodzce jakoby od samego czowieka, ktry przeprowadza takie wiczenia. Moe si to skoczy zniewoleniem, o tyle gorszym, e jeeli czowiek nie bdzie pod dziaaniem aski, a nie bdzie, jeeli opuci praktyk chrzecijask, a z kolei opuci j z pewnoci wczeniej czy pniej, bo ten wiat jest bardzo pocigajcy, a jednoczenie odcigajcy od modlitwy, gdy nie mona jednoczenie suy Bogu i Mamonie, wtedy nie zauway on w ogle obcego wpywu a do momentu, gdy bdzie on go niemal cakowicie kontrolowa: przez porednictwo ludzkiego ducha, ktry ju nie bdzie pod dziaaniem aski, a mechanizmy obronne wszczepione przez Boga, zostan zniszczone.

W tych dowiadczeniach przyjmuje si zasady filozoficzne, pewne elementy o budowie energetycznej czowieka, a take praktyki zapoyczone z systemw wschodu: jogi i zenu, ktre to systemy bazuj na bezosobowym pojciu bytu. Przyjmuje si pojcia mwice o wiecie astralnym, ciele eterycznym i wykorzystaniu metod wizualizacji dla kreowania rzeczywistoci astralnej (wizji astralnych) dziaajcej na poziomie podwiadomym i opartej o myloksztaty. Jest to nierzeczywiste i przypomina rzeczywisto wirtualn, tworzon w oparciu o komputery na poziomie wiadomym. Tam bowiem wszystko jest stwarzane przy pomocy myli. Przy pomocy tych technik usiuje si wpywa na marzenia senne poprzez wkraczanie do podwiadomoci. Jak podaj ci, ktrzy w tym praktykuj, zachodzi zaburzenie poczucia czasu i rzeczywistoci.

OOBE jest czym innym (out of body experience, dowiadczenie wyjcia z ciaa), to wyjcie z ciaa, odbywajce si w czasie rzeczywistym. Czsto dzieje si to podczas mierci klinicznej, gdy pod wpywem jakiego powanego urazu dusza opuszcza ciao, ale nie zrywa z nim wizw, np. podczas wypadku samochodowego, operacji, ataku serca, rodzenia dziecka itp. Ludzie to przeywajcy s wiadomi tego, co dzieje si w prawdziwym wiecie; sysz rozmowy i widz wydarzenia dziejce si w pobliu ich fizycznego ciaa, a w wielu przypadkach potrafi potem, po powrocie do swojego ciaa, dokadnie owe rozmowy i wydarzenia opowiedzie.
Tym jednak, ktrzy wicz podre astralne wydaje si, e OOBE jest podobne do zjawisk wystpujcych przy praktykowaniu technik astralnych. Prawdopodobnie ich wiadomo poczucia rzeczywistoci zostaa na tyle nadwtlona, e nie umiej stopniowa rnic pomidzy duchem a psychik.

Przytaczam fragment artykuu Pani Joanny Jarzbiskiej na temat
Kursw i warsztatw poszerzania wiadomoci i ich zwizkiem z okultyzmem:

„Wiele jest ksiek, kursw czy warsztatw, ktre proponuj dzi szerokim rzeszom zmczonych i zniechconych wspania harmoni ciaa i ducha, osignicie jednoci i peni ycia, a nawet popraw zdrowia. Uczcym i pracujcym oferuje si rozwj zdolnoci umysowych, popraw pamici, osignicie sukcesu we wszystkich dziedzinach. U podstaw tych obietnic ley zapewnienie o nieograniczonych jakoby moliwociach naszego umysu. Wystarczy wic poprzez odpowiednie techniki poszerzy nasz wiadomo, aby osign sukces.
Czym jest owa poszerzona wiadomo?

Aby lepiej zrozumie to dziwne pojcie, naley przypomnie sobie podstawowe zasady funkcjonowania naszego mzgu. Wiadomo, e procesy zachodzce w mzgu s procesami elektrochemicznymi i przebiegaj w postaci impulsw elektrycznych. Czstotliwo tych impulsw jest rna i zaley od tego, czy nasz organizm znajduje si w stanie czuwania czy spoczynku. Najwiksza czstotliwo impulsw, wynoszca od 14 do 21 cykli na sekund, wystpuje oczywicie podczas czuwania. Nazwano ja czstotliwoci beta. W chwilach relaksu czy w momencie zasypiania czstotliwo impulsw naszego mzgu zmniejsza si i wynosi od 7 do 14 cykli na sekund. Jest to czstotliwo typu alfa. Wyrnia si jeszcze czstotliwo teta, dominujc w czasie snu i czstotliwo delta, charakteryzujca dziaalno mzgu w czasie snu gbokiego. S to normalne stany naszego organizmu, ktry po okresie czuwania potrzebuje relaksu i odpoczynku, najczciej w postaci snu. Na kursach i warsztatach poszerzania wiadomoci zachodzi manipulowanie tymi normalnymi stanami w celu wywoania okrelonych zjawisk. Manipulowanie to polega na usiowaniu wejcia w stan umysu alfa, beta czy delta w sposb sztuczny, poprzez wiczenia i techniki. Doprowadza si wwczas organizm do stanu dalekiego od normalnoci, kiedy to nasze ciao czuwa, ale czstotliwo impulsw elektrycznych w mzgu jest taka, jak w czasie snu. Rezultatem tego typu dziaa jest wyczenie funkcji wiadomego rozumowania, analizowania i wartociowania.
Technikami, ktre prowadz do rzekomego poszerzenia wiadomoci, s rne formy medytacji, wiczenia jogi, wiczenia oddechowe, piewanie mantr, kasety dziaajce na podwiadomo, kierowana twrcza wizualizacja, hipnoza, autohipnoza a nawet specjalne maszyny relaksacji mzgu. Te i inne formy s proponowane na kursach czy warsztatach, ktre ucz tzw. „czujnej relaksacji" czyli wchodzenia w stan alfa. Kursy tego typu bd miay najrniejsze nazwy, ale zawsze mona je pozna po tym, e proponowa bd np. techniki typu „sukces-motywacja", metody wzmacniania kreatywnoci, rozwijania mocy umysu, opanowywania stresu, budowania intuicji. Najbardziej znanymi w naszym kraju kursami s np. kursy doskonalenia umysu metod Silvy, warsztaty Hemi-Sync, treningi Neurolingwistycznego Programowania, kursy jzykw obcych prowadzone metod superpamici.
Wymienione wyej kursy przycigaj wielu chtnych obietnicami poprawy pamici, rozwoju zdolnoci umysowych i twrczych, atwiejszego i szybszego uczenia si. Na wspomnianych kursach jzykw obcych kursanci mog wedug zapewnie organizatorw przyswoi dziennie ponad 100 nowych sw czy zwrotw i to niezalenie od zdolnoci jzykowych. Inn przyczyn, dla ktrej wiele osb zapisuje si na podobne kursy jest poszukiwanie nowych, nieznanych dowiadcze. Przykadowo, warsztaty Hemi-Sync ucz rzekomo lepiej pozna siebie, skontaktowa si z Wyszym Ja oraz pozwalaj dowiadczy jakoby wyjcia poza ciao.
Obietnice, jak wida, s wspaniae. Na czym jednak polega niebezpieczestwo?

Problemy z psychik spowodowane wiczeniami poszerzania wiadomoci maj cisy zwizek z problemami duchowymi. Istnieje bowiem powizanie midzy odmiennymi stanami wiadomoci a okultyzmem. Samo sowo „okultyzm" pochodzi od aciskiego pojcia „occultus" co znaczy „tajemny, ukryty". Okultyzm jest wic poszukiwaniem wiedzy tajemnej, celem ktrej jest swoicie pojty rozwj duchowy. Chodzi tu rwnie o zdobycie pewnej praktycznej wiedzy pomocnej w yciu codziennym. Wanie owo zdobywanie wiedzy tajemnej cile wie si z wchodzeniem w odmienne stany wiadomoci. Stan taki bowiem sprawia, e osoba staje si bierna, ukierunkowana na przyjmowanie, co sprzyja otwarciu si na psychiczne i duchowe dowiadczenia. Niestety pociga to za sob moliwo niepodanych oddziaywa czy wrcz poddania si pewnym siom i energiom. W odmiennych stanach wiadomoci, ktre s rodzajem transu moe nastpi i bardzo czsto nastpuje kontakt z rnymi bytami duchowymi. Taki byt przedstawia si zazwyczaj jako przyjaciel, mdrzec, duchowy przewodnik, Wysza Ja, anio wiata czy Uniwersalna wiadomo. Te wanie istoty przekazuj swemu „podopiecznemu" tajemn wiedz, przekonuj, e jako jednostki wyej rozwinite, mog by pomoc na drodze duchowego rozwoju.”

Tyle z artykuu.

Kade ksztacenie winno mie nakrelony cel i bezpieczne rodki do prowadzce. Gdy chodzi o sny, to wszelkie prby pozbycia si negatywnych sennych koszmarw nie spowoduj usunicia przyczyn, a jedynie postawienie przed nimi zasony dymnej.

Jeden z podrcznikw o sztuce panowania nad snem podaje np.: „Osoby najbardziej zaawansowane w wiadomym nieniu niekoniecznie wpywaj na swoje sny jedynie po to, by obserowowa zmian pr roku czy walenie si budynku. Zamiast tego o wiele czciej stosuj umiejtno sennego unoszenia si, sennego wirowania i snucia snu do dalszej eksploracji nionego krajobrazu - aby wspi si na nion gr, czy otworzy niony sejf - tak aby uzyska gbszy wgld w podwiadomy wszechwiat samego siebie i poza sob”.

Ten temat jest na tyle powany, i ta prba mojej odpowiedzi jest jedynie wstpem do gbszej analizy wspczesnych metod doskonalenia czowieka i niebezpieczestw z nimi zwizanych.

Pozdrawiam.

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: Dariusz Kowalczyk, jezuita (---.tele2.pl)
Data:   2001-12-07 11:37

W tych sprawach Kosciol "oficjalny" wypowiada sie dosc ogolnie. Co innego konkretni duchowni, ktorzy zajmuja sie tymi sprawami (np. jezuita, Aleksander Posacki). Problem w tym, ze "autorytety" nie zawsze sie ze soba zgadzaja, opierajac sie na tych samych ogolnych wskazaniach Kosciola (np. jedni krytykuja magie Harry Pottera, a inni mowia, ze jest OK). Osobiscie proponuje porzucic L.D. na rzecz dobrej relacji z osobistym aniolem strozem, ktory pomaga nam spac tak jak spac nalezy. A co do OBE, to jako chrzescijanin wierzacych w zmartwychwstanie ciala i tym samym ceniacy sobie cialo, radze sie tym nie zajmowac, gdyz jest wielce prawdopodobne, iz w tego rodzaju praktyki (projekcje astralne) wplacze sie predzej czy pozniej zly duch. Z modlitwa.

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: Macsto (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2008-04-26 19:54

Dzikuj Panu, Panie Tadeuszu, za wyczerpujce wyjanienie negatywnych skutkw wiadomego nienia. Mona powiedzie, e dziki Paskiej pomocy nie wpltaem si w powane tarapaty.

Od pewnego czasu intensywnie walcz z pewnym grzechem za pomoc spowiedzi, codziennej eucharystii i mocnego postanowienia nie popeniania go mimo pokusy. Tak si nieciekawie zdarzyo, e mylaem o nim zaraz przed snem. Nie wiem, czy to co si ze mn dziao to byo LD, ale o ile nie pamitam adnych moich snw to tamten potrafi wyrecytowa z pamici. Mao tego - pamitam, e zmieniaem wygld cakiem realnych i znanych mi postaci myl. Nie posiadam jednak wiedzy na temat tego, co dziao si zanim zdaem sobie spraw, e wesoo latam sobie nad plebani mojego ksidza proboszcza ze znanym mi klerykiem bez uycia jakiejkolwiek maszyny, typu samolot. Po prostu wznosilimy si w powietrzu. Potem m.in. popeniem ten grzech we nie, co miao odbicie fizyczne w naszym, realnym wiecie.

Temat bardzo mnie zainteresowa. Pomylaem sobie - wieczorem bd zastanawia si nad tym, jak wyglda niebo i moe we nie uda mi si tam dosta i zada kilka pyta Jezusowi. Z niesamowit satysfakcj pochaniaem treci pomagajce w uzyskaniu efektu LD. Przygotowaem ju nawet zeszyt na dziennik snw. Nagle trafiem na brutalny pocztkowo fragment: "Technika wiadomego snu jest niezgodna z nauk i charyzmatem Kocioa Katolickiego, ktry uznaje j za okultyzm". W pierwszej chwili czuem si jak bobas, ktremu wyrwie si z rki ulubion zabawk. A co robi bobas w takiej sytuacji? Obraa si na tego, kto mu t zabawk odebra.

Na szczcie trafiem na Paskiego posta, Panie Tadeuszu, ktry naprawd wiele mi wytumaczy i zmieni sposb patrzenia na te sprawy. Pomylcie pastwo, co by si stao, jak bym tak sobie porozmawia z Jezusem Chrystusem kontrolowanym przez Szatana.

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: ja (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2009-06-26 11:54

Nie radz si w to bawi. 'Dziki temu' (ha,ha,ha) byam drczona psychicznie przez szatana. Powanie. Ale Bg mi pomg. By taki czas, kiedy nie mogam si modli, bo bluniam przeciw Trjcy witej. Teraz chyba diabe znowu przyszed, bo przecie szatany wracaj czasami i to ze zdwojon si:

'Gdy duch nieczysty opuci czowieka, bka si po miejscach bezwodnych, szukajc spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mwi: Wrc do swego domu, skd wyszedem; a przyszedszy zastaje go nie zajtym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sob siedmiu innych duchw zoliwszych ni on sam; wchodz i mieszkaj tam. I staje si pniejszy stan owego czowieka gorszy, ni by poprzedni.
Mt 12, 43-45

Teraz to mam bardzo brzydkie myli, ktre nie daj mi spokoju. Ale w Niedziel czeka mnie spowied, bardzo si boj, e ksidz nie da mi rozgrzeszenia, cho bardzo auj, ale moe ksidz nie wyczu tego alu. Popeniam grzechy najrniejszych rodzajw, za co mi teraz wstyd i uwaam si za obrzydliw grzesznic. Bg przez proroka Izajasza powiedzia, e chociaby grzechy byy czerwone jak szkarat, nie trzeba si ba, eby przyj do Jego miosierdzia (por. Iz 1,8). Wstydz si swoich grzechw niesamowicie, wikszo z nich to grzechy BARDZO cikie. Oj, ile to pakaam w domu za takie sytuacje....:(

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: Jadzia (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2009-08-28 23:10

Tylko jeden raz w yciu prbowaam wicze, aby wyj z ciaa. Skutek jest taki, e przez 13 lat moje ciao samo do tego dy, czasem mu si udaje, a czasem czuj tylko parali i charakterystyczny dla mnie bl gowy. Co ciekawe po prywatnej pielgrzymce do Ojca Pio w san Giowani miaam przerw przez 3,5 lat, po czym ataki (jak ja to nazywam) trway przez ok rok i znowu po modlitwie od ojca Pio jest przerwa. Do kiedy?
Wnioskuj, e rzeczywicie Bg i wici s temu przeciwni i na pewno wpltany jest w to szatan.
Teraz szukam dla siebie egzorcysty. Mam do strachu i tych atakw, i jeszcze te koszmary.
moe kto mi pomoe.

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: jozek (---.adsl.inetia.pl)
Data:   2009-09-07 18:25

Nie martw si. Naley si duo modli, np. do archaniow, do Ojca Pio, to pomaga. Szatan boi si modlitwy.

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: zaciekawiona (---.play-internet.pl)
Data:   2010-06-29 08:54

Witam,
cho watek jest ju dosy dawny to jednak chcialabym jeszcze do niego nawiza. Wczoraj natrafiam na pojcie wiadomego snu. Musz przyzna, e dosy mocno mnie zaintrygowa, zwaszcza, i kiedy niewiadomi w ogle takiego zjawiska dowiadczyam go. Jak zdarza si to przynajmniej raz w yciu 20% populacji. Jednak moje zapay do praktykowania LD osaby po przeczytaniu powyszych wypowiedzi

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: tost (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2010-07-01 18:11

Ciekawi mnie, w jaki sposb mona skontaktowa si z jakkolwiek "istot wysz" (jakkolwiek j zdefiniujemy) przez wiadomy sen, skoro to, co widzimy podczas snu, jest tylko i wycznie nasz wyobrani. Jeli wyobra sobie Jezusa, to nie znaczy, e bd z nim rozmawia - to z samo z jakimkolwiek szatanem, czy innymi cudami. Sen to tylko wyobrania; oczywicie istniej oszoomy, ktre twierdz, e poprzez LD komunikuj si z innymi wiatami, odkrywaj dostp do wiedzy tajemnej. niestety, ludzie lubi stawia siebie w centrum zainteresowania i to, co sobie wymyl, czsto nawet podwiadomie traktuj jako prawd (jeszcze gorzej, kiedy uwaaj j za "prawd objawion"). Wystarczy zachowa zdrowy rozsdek, ze wszystkim, co czowiek robi w swoim yciu - LD nie jest tu wyjtkiem.

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: leo (---.inetia.pl)
Data:   2010-09-09 20:24

C powiem szczerze e mi te przytrafio si co takiego i to nie raz. To e przytrafio si to tylko 20% populacji to bzdura - kady kiedy pamita sen cho jeden i rano czu e w momentach wyboru - w przerwach midzy filmem ktry obserwujemy podczas snu - mia wpyw na sw decyzj czasem dodatkowo zrobi co odruchowo. Na razie wszystko bajecznie - nie zmienimy natury widocznie Bg po co da nam sen (odpoczynek odskocznia od dziennych problemw w przypadku koszmaru odwrcenie uwagi od czego gorszego). Bajka koczy si jednak gdy zaczniemy manipulowa snem - ju sama zmiana czstotliwoci impulsw jest ingerencj w ycie - same intencje takiego dowiadczenia (odkrycie prawdy ktr przez modlitw daje nam Bg - stajemy si "wyudzaczami" natury - chcemy stworzy swj porzdek wiata bawic si w Najwyszego). Wraz z zaczciem praktyk nienia (samo w sobie brzmi to dosy ironicznie i paradoksalnie bo jak mona uczy si snu ktrego dowiadcza kady) mwimy - nie - wspaniaej rzeczywistoci Boskiej na korzy wasnych planw co do wizji jej wygldu przedstawiane w snach (owszem dzikujmy Bogu za pikne sny i takie, ktre potem pamitamy przez lata, lecz nie wyszarpujmy ich na si). Wraz z odwrceniem si od Stwrcy i od Jego wizji wiata dajemy niewyobraalny dostp i poparcie, naszego lepszego ycia, zemu duchowi - szatanowi, ktry tak naprawd bardziej na popeniane przez nas grzechy, czeka na sytuacj w ktrej odwrcimy si od Boga i chcemy zrobi wszystko po swojemu. W takich oto sytuacjach zy bdzie na pocztku "karmi" nasze wyobraenia - pokazywa nam suszno wyboru, niesamowite korzyci wzgldem ryzyka, sprawi e wiat zaplanowany przez nas bdziemy rzeczywicie uwaali za duo lepszy - wspaniae sny, wszystko nam si w nich udaje. W tym momencie zmienia si take nasze realne ycie - Bg cay czas dobija si do nas jednak to szatan ma u nas wpywy - jestemy pewni siebie odnosimy sukcesy jest nam jednym sowem lepiej. Do czasu. Zy duch nie zadaby sobie tyle trudu dla jedynej satysfakcji z tego, e czowiek czuje si lepiej karmiony przez niego ni przez Boga - wkracza brutalnie w nasze ycie, sen nam nie wystarcza chcemy wicej, pojawiaj si stany psychiczne i UWAGA, co najwaniejsze - zapewne niejeden raz syszelicie o udanych egzorcyzmach i nawracaniu si ludzi kuszonych czy optanych - niestety nie wszyscy maj takie szczcie - Pamitaj e Bg nigdy nie opuszcza, ale mona by na Niego uparcie guchym. Wracajc do cigu zdarze co jeli Bg wreszcie da nam solidnego kopa i pokae nam, e co jest nie tak, e mamy mydlone oczy? Najczciej dopiero wtedy daje si we znaki nasz pseudo pomocnik - byt pojawiajcy si czasem w snach jako mentor - za wszelk cen chce przytrzyma Ci w twoim wiecie a zarazem swoim. Jednym sowem droga wyjcia jest przykra w przebiegu lecz cudowna w skutkach.
Przepraszam e czasem odbiegaem od tematw dodam jeszcze e nie to jest niebezpieczne co jest dziwne - wok osb w stanie aski czasem te dziej si dziwne rzeczy. Niebezpieczne jest to w jaki sposb na nie reagujemy i jak nastawiamy si do Boga - jeli plecami - szatan na pewno to wykorzysta.
ycz wszystkim miych i przede wszystkim naturalnych snw, ktrych wczeniej nie planujemy. Bg przypomni nam o Sobie.

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: A. (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2010-09-24 22:24

Trafiam dzisiaj na informacj o wiadomym nie, przyznam szczerze, e miaam ochot to wyprbowa, ale nie byam do koca pewna, czy to jest zgodne z nauk Kocioa. Ogromnie si ciesz, e trafiam na t stron, po przeczytaniu tych wypowiedzi na pewno nigdy czego takiego nie sprbuj. To zaskakujce, e takie rzeczy jak okultyzm, tak nas pocigaj...

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: Piotr (---.as.kn.pl)
Data:   2010-10-07 16:06

Witam

Miaem okazje dowiadczy, wyjcia z ciaa, i nie powiem, aby zawsze byo cudownie, rne sytuacje mog cie tam spotka, wiec teoria o tym i jest tam cudownie i mona spotka jedynie "anioy", w moim przypadku nie potwierdza si. Ciekawostk jest to, e podczas jednej z takich "projekcji" dostaem wyrany, przekaz dosowny, e mam uczestniczy w mszy witej, i wrciem do Kocioa po 15 latach przerwy. Ponadto kiedy zacznie ci to dotyczy w moim przypadku spontanicznie bez adnych wicze, to zaczynasz si tym interesowa i czytasz na ten temat, i co ciekawe np. w literaturze dowiedziaem si sporo na temat sakramentw chrzecijaskich, dziki czemu odwayem si na spowied po 18 latach. Tak wic w moim przypadku efekt by odwrotny te sprawy doprowadziy mnie do Kocioa a nie oddaliy - to po pierwsze. Po drugie literatura ta mwi jasno, e jest to dla ludzi oczyszczonych z ludzkich grzechw, ktrzy nad nimi potrafi panowa. A nie dla ludzi ktrzy po wyjciu rzucili by si na pierwsza lepsz istot, ktr wyglda jak kobieta i zaczli ja gwaci, bo akurat w tej sferze tu na ziemi mocno kulej i nie panuj nad swoimi popdami. I tu ja osobicie upatruje zagroenie ale podkrelam, e jest to tylko moja opinia wyraona na t chwile. Ot jeeli ludzie traktujcy sfer astraln i duchowo jak lunapark mog si w nim zatraci i zwiksza swj upadek wielokrotnie ni byby w stanie w wiecie fizycznym, ponadto mog mie do niego dostp upade istoty i nie bdzie mia dobrego rozeznania co jest dobre a co ze i zamiast przyblia si do Boga bdzie si oddala nawet o tym nie wiedzc. W kwestii czy to wiczy czy czeka, a samo przyjdzie, sam zadaje sobie to pytanie z jeden strony kiedy chcemy, dobrze gra w pik, mie adnie wyrzebione ciao, czy piknie piewa lub taczy to bez wicze daleko nie pofruniemy, z drugie strony tam przebywaj istoty bardziej rozwinite od nas i tak sobie myl, jak uznaj e, ju pora to sami po ciebie przyjd. Rada moja jest taka najpierw bd mistrzem w naladowaniu Jezusa Chrystusa, a potem myl o samodzielnym explorowaniu wiatach duchowych.

 Re: Projekcje astralne, swiadomy sen
Autor: Piotr (---.internetia.net.pl)
Data:   2011-08-30 15:46

Witam,
Chciabym uzupeni swoj powysz wypowiedz o kilka faktw. To co napisaem powyej to pocztki mojego nawracania si (wtedy jeszcze sam do koca nie wiedziaem czy to jest ze czy dobre), do tej pory wydarzyo si kilka sytuacji ktre potwierdzaj, w moim przypadku i jest to dziaanie zego ducha, a nie niewinna zabawa czy moliwo ludzkiego umysu. Ot po fali zbiegw okolicznoci trafiem do egzorcysty nie jako potrzebujcy pomocy, po prostu tak si uoyo. Pomodli si nade mn, nic nie czuem, lecz po jaki 30 minutach jak od niego wyszedem zrobio mi si sabo zaczem si troch zatacza i poczuem jakby co zemnie wylazo. Pomylaem, e to po prostu wraania. Przysza noc i zaczo si wibracje pojawiajce si w gowie podczas wychodzenia, zaczem odczuwa jako jaki byt osobny ktry prbuje we mnie wej na si i tak 2 noce z rzdu, w kocu dao spokj. Po jakim czasie zaczem troch to zwalcza na wasn rk i miaem 2 nieprzyjemne wizyty w stanie pomidzy snem a jaw, ktre uwiadomiy mi, e chyba komu zaley abym odpuci. Ponadto 2 razy wiadomie pozbyem si ochrony jaka daje stan aski uwicajcej i 2 razy miaem wizyt czego co agresywnie chciao mnie wytrzasn z ciaa do wiata astralnego. Na szczcie dzi wiem jak reagowa i co robi wiec jest dobrze. Dodam jedynie, e to jest wycieczk ktra moe zmieni wiatopogld na cae ycie nie koniecznie rujnujc je, wystarczy, e zostaniesz skutecznie odcignity od prawdy, jak jest Jezus i zmarnujesz ycie na podre oraz popenianie grzechw na tym poziomie. Zamiast dy do witoci. A co tak naprawd si dziej z kad jednostk i jaki ma to cel to wie jedynie Bg i te istoty co s za to odpowiedzialne. Ja ju nie zaryzykuje caej wiecznoci. Dziwne te jest to, e tacy wici jak Jan Pawe II czy Matka Teresa jako tego nie praktykowali i nie zalecali, a 18 latkowie, gdy z nimi porozmawiasz czu, e ociekaj pych, tego dowiadczaj. To niech sobie odpowiedz komu by si te "pseudo fajerwerki" bardziej naleay, gdyby to byo dobre dla czowieka? Pozdrawiam.

 Moja historia.
Autor: ukasz (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2011-10-07 14:24

/.../

Do dyskusji zapraszam tutaj.
moderator

 Re: Moja historia.
Autor: Grzegorz (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2011-12-28 19:58

/.../

Problem mona postawi na:
http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/
kontakt do egzorcystw
tutaj

p.o. moderatora

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: