logo
Czwartek, 20 września 2018
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Które fragmenty Biblii są dla odrzuconych sierot?
Autor: Bernard (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2017-11-10 11:22

Od dziecka przezywam opuszczenie. Jestem sierota w świecie dzieci. Mimo wielu prób po ludzku nie udaje mi sie przełamac uczucia izolacji, opuszczenia i sieroctwa. Słyszałem, ze czytanie Słowo Boze może mi pomóc ale nie znam fragmentów. Mam nadzieje, ze czytanie Go będzie katalizatorem dla innych procesów naprawy mego zycia.

 Re: Które fragmenty Biblii są dla odrzuconych sierot?
Autor: Robson (---.static.chello.pl)
Data:   2017-11-10 14:48

(14) Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. (15) Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

(Księga Izajasza 49) (klik).
Więcej w wyszukiwarce biblijnej: (klik).

 Re: Które fragmenty Biblii są dla odrzuconych sierot?
Autor: Kalina (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2017-11-10 15:59

Bernardzie, jedni doświadczają braku miłości rodzicielskiej z powodu utraty rodziców, innych brak miłości może dotknąć przez odrzucenie, jeszcze inni mogą doświadczyć braku miłości przez wypaczone jej pojmowanie i okazywanie.

Jedna jest tylko miłość nie stawiająca warunków, miłość która ogarnia nas w każdej sytuacji, w każdej chwili życia. Miłość, do której zwracamy się z największą ufnością również wtedy kiedy otaczają nas kochający bliscy ale coś zgrzytnie w tej ludzkiej miłości, coś zaboli. Zwracamy się w chwilach zagrożenia, strapienia, błagania. Ale szczyt tej miłości jest wtedy kiedy kochamy Boga bezinteresownie, dla samej Jego Istoty. Nasza ludzka miłość nigdy nie osiągnie mocy miłości Bożej dla nas, On kocha nas zawsze. Zaufaj, że jest to miłość dokonała, miłość która ma Cię w swojej najbezpieczniejszej opiece.

Pytasz o fragmenty Słowa Bożego. Chciałoby się odpowiedzieć - przeczytaj całe Pismo Święte, bo całe jest przekazem miłości Boga do człowieka, troski o jego zbawienie.
Ale skoro początkujesz w poznawaniu Słowa Bożego to może zacznijmy od najpiękniejszej definicji słowa MIŁOŚĆ. Znajdziesz ją w: 1 Kor 13

Jesteś dzieckiem Bożym, chwyć się tych słów i trwaj w ramionach Ojca: 1 J 3, 1-2
A dalej przeczytaj cały List św. Jana, w którym miłość Boga do człowieka jest wyrażona w każdym słowie.
Kolejne strony to mogą być Listy św. Pawła.
Proponuje taką kolejność byś zaczął obcować z Bożą miłością przez bezpośrednie określenia, przez "ludzki" przekaz by przejść stopniowo do słów Chrystusa w Ewangeliach. Może najłatwiej będzie Ci poznać głębię Chrystusowej miłości przez przypowieści np. (J 8, 1-11); (Łk 15, 11-32); wiele przypowieści o uzdrowieniach. Dalej przez Bolesną Mękę Chrystusa dla naszego zbawienia.
Możesz zagłębić się w modlitwę Psalmami, w których poczujesz bezpieczne ramiona Ojca: Ps 23; 16; 121; 139

Życzę Ci byś odkrywał swoją duchowość, rozmyślał nad Słowem Bożym, przyjął Boga jako Źródło życia. Byś nie poprzestawał na propozycjach, które otrzymasz tylko byś popłynął z nurtem Bożej nauki poznając ją coraz głębiej.
Sieroctwo ludzkie boli, ale ufaj, że On zawsze jest przy Tobie. Zwracaj się do Boga z całym swoim życiem. Adoruj Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oddając Mu swoje sieroctwo, izolację, opuszczenie i wszystko co Cię trapi, smuci, raduje, wzbudza wdzięczność. Módl się słowami Jezu ufam Tobie

 Re: Które fragmenty Biblii są dla odrzuconych sierot?
Autor: Natalka (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2017-11-10 20:58

"Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was." (J 14,18)
To wspaniała obietnica Pana Jezusa - jest Łaską dla tych, którzy Go kochają i w Niego wierzą. Daje Nadzieję i pokrzepia duszę.
Pozdrawiam i życzę wszelkiego dobra na każdy czas :) Ten trudny szczególnie.

 Re: Które fragmenty Biblii są dla odrzuconych sierot?
Autor: B. (---.184.131.209.ipv4.supernova.orange.pl)
Data:   2017-11-10 21:24

Wklejam Ci wersety dotyczące sierot. Zachęcam, abyś chociaż przy niektórych sięgnął do kontekstu, np. tu: http://biblia.deon.pl/
Bóg jest zdecydowanym obrońcą sierot.
Serdecznie pozdrawiam.

* * *
"21 Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty" Ks. Wyjścia 22,21,
Przykładowo kontekst tego wersetu:
21 Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. (22) Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, (23) zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Księga Wyjścia 22,21-23


"On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia" Ks. Powt. Prawa 10,18

(29) Wtedy przyjdzie lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z tobą, obcy, sierota i wdowa, którzy są w twoich murach, będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdej pracy twej ręki, której się podejmiesz" Ks. Powt. Prawa 14:29

(11) Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga twego, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swojego, ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, który jest w twoich murach, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie.
(Ks. Powt. Prawa 16:11)

(14) W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach.
(Ks. Powt. Prawa 16:14)

(17) Nie będziesz łamał prawa obcokrajowca i sieroty ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy.
(Ks. Powt. Prawa 24:17)

(19) Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynić będą twe ręce.
(Ks. Powt. Prawa 24:19)

(20) Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy.
(Ks. Powt. Prawa 24:20)

(21) Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy.
(Ks. Powt. Prawa 24:21)

(19) Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.
(Ks. Powt. Prawa 27:19)

(8) Trzecią dziesięcinę dawałem sierotom, wdowom i prozelitom, którzy należeli do synów Izraela. Przynosiłem im ją i dawałem co trzeci rok. Myśmy ją jedli stosownie do podanego w Prawie Mojżeszowym przepisu i stosownie do zaleceń Debory, matki Ananiela, mojego ojca, ponieważ ojciec mój umarł pozostawiając mnie sierotą.
(Ks. Tobiasza 1:8)

(10) Arcykapłan wyjaśnił mu wtedy, że są depozyty wdów i sierot,
(2 Ks. Machabejska 3:10)

(28) Po szabacie część łupów rozdzielono pomiędzy poszkodowanych, wdowy i sieroty, resztą zaś, sami się podzielili i ich dzieci.
(2 Ks. Machabejska 8:28)

(30) W walce z żołnierzami Tymoteusza i Bakchidesa zabili ponad dwadzieścia tysięcy i opanowali nadzwyczaj wysokie twierdze. Bardzo wielkie łupy podzielili na równe części, dla siebie, dla poszkodowanych, sierot, wdów, a nadto jeszcze dla starców.
(2 Ks. Machabejska 8:30)

Ks. Hioba
(15) Sierotę ratuje od miecza, biedaka - z przemocy mocarza,
(Ks. Hioba 5:15)

(27) Naprawdę, sierotę gubicie, kupczycie swym przyjacielem.
(Ks. Hioba 6:27)

(9) a wdowę to z niczym odprawiasz, miażdżysz ramiona sierotom.
(Ks. Hioba 22:9)

(3) osła zajmują sierotom i wołu wdowie zabierają w zastaw.
(Ks. Hioba 24:3)

(9) Sieroty odrywa się od piersi i w zastaw zdziera się suknię.
(Ks. Hioba 24:9)

(12) Bo ratowałem biednego przed możnym, sierotę, co nie miał pomocy.
(Ks. Hioba 29:12)

(17) Czy chleb swój sam spożywałem, czy nie jadł go ze mną sierota?
(Ks. Hioba 31:17)


(14) A Ty widzisz trud i boleść, patrzysz, by je wziąć w swoje ręce. Tobie się biedny poleca, Tyś opiekunem sieroty!
(Ks. Psalmów 10:14)

(18) aby strzec praw sieroty i uciśnionego i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu.
(Ks. Psalmów 10:18)

(6) Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
(Ks. Psalmów 68:6)

(3) Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!
(Ks. Psalmów 82:3)

(6) mordują wdowę i przychodnia i zabijają sieroty.
(Ks. Psalmów 94:6)

(9) Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową!
(Ks. Psalmów 109:9)

(9) Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych.
(Ks. Psalmów 146:9)

(10) Nie przesuwaj prastarej miedzy, na pole sierot nie wstępuj,
(Ks. Przysłów 23:10)

(10) Bądź ojcem dla sierot, jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego, i miłować cię On będzie bardziej niż twoja matka.
(Mądrość Syracha 4:10)

(14) Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży.
(Mądrość Syracha 35:14)

(16) Dlatego Pan nie oszczędzi jego młodzieńców ani się zlituje nad jego sierotami i wdowami. Bo cały ten naród jest bezbożny i zły, każde usta mówią głupstwa. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego i ręka Jego - nadal wyciągnięta.
(Ks. Izajasza 9:16)

(2) aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty!
(Ks. Izajasza 10:2)

(28) otyłymi i ociężałymi, a także prześcigają się w nieprawości. Nie przestrzegają sprawiedliwości - sprawiedliwości wobec sierot, by doznały pomyślności, nie bronią sprawy ubogich.
(Ks. Jeremiasza 5:28)

(6) jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę,
(Ks. Jeremiasza 7:6)

(3) To mówi Pan: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu!
(Ks. Jeremiasza 22:3)

(11) Zostaw swe sieroty - Ja utrzymam je przy życiu; twoje wdowy niech we Mnie pokładają nadzieję.
(Ks. Jeremiasza 49:11)

(3) Sieroty, nie mamy już ojca, a matki nasze jak wdowy.
(Lamentacje Jeremiasza 5:3)

(37) Nad wdową się nie ulitują ani też nie będą dobrodziejami sierot.
(Ks. Barucha 6:37)

(7) U ciebie znieważa się ojca i matkę, u ciebie krzywdzi się cudzoziemca, u ciebie uciska się sierotę i wdowę.
(Ks. Ezechiela 22:7)

(4) Asyria nie może nas zbawić - nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić "nasz Boże" do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota.
(Ks. Ozeasza 14:4)

(10) Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!
(Ks. Zachariasza 7:10)

(5) Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają - mówi Pan Zastępów.
(Ks. Malachiasza 3:5)


(18) Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.
(Ew. Jana 14:18)

(27) Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.
(List Jakuba 1:27)

 Re: Które fragmenty Biblii są dla odrzuconych sierot?
Autor: Bernard (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2017-11-30 00:44

Dziekuje za wszystkie odpowiedzi, zwłaszcza za Słowo Boże. Czytając Je zacząłem odczuwać cos nieokreslonego. Chyba Milosc Bożą.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: