logo
Wtorek, 25 września 2018
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Do Pani o loginie Wrak, do Piotra (23 l.)
Autor: Kalina (---.146.35.37.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2018-06-10 10:52

Wrak, Piotrze, cho wasze ycie jest rne, kade z Was ma swj bl istnienia to czy Was ogromny al do Boga, graniczcy z odrzuceniem Jego mioci, dlatego te chc napisa do Was jedn odpowied.

W Pimie witym o ziemskim yciu w peni szczcia jest mowa tylko w 2 rozdziale Ksigi Rodzaju. Kolejny rozdzia tej Ksigi przynosi odpowied co t obietnic szczcia na ziemi zniweczyo.
Skd wic oczekiwania, e nie dotkn nas choroby, odrzucenie, bieda i inne nieszczcia tego wiata. O niektrych przyczynach tych nieszcz napisaam w odpowiedzi do Piotra. To my, ludzie gotujemy blinim zy los, to zaburzona przez czowieka natura przyczynia si do chorb. eby zobrazowa te przyczyny przytocz zaslyszany gdzie przykad.
Pan Bg stworzy czowieka chodzcego na nogach z prdkoci ok. 10 km na godzin. Czowiek wyprodukowa samochd, ktry osiga prdko 200 km na godzin. Samochd sam w sobie jest dobrem wynikajcym z wiedzy, postpu.
W wyniku wypadkw samochodowych gin czy s okaleczone setki ludzi. Ile to niesie nieszczcia, blu dla tych okaleczonych czy rodzin ofiar wypadkw. Ile to budzi pretensji do Boga-gdzie bye jak dokonywa si wypadek. Ile w takich razach rodzi si niewiary w Boga, niezasuonych oskare Boga.
Co Pan Bg na to odpowiada. Przecie Ja stworzyem ci czowieku tak, eby chodzi 10 km na godzin, nieprawdopodobne eby przy takiej prdkoci zderzy si miertelnie czy odnis powane obraenia. Ja dalem talent konstruktorom samochodw, daem mdro ustawodawcom do ograniczenia prdkoci i dostosowania do warunkw jazdy. To ty, czowieku w swej le pojtej wolnoci naginasz przespisy, jedzisz zmczony, po alkoholu, po narkotykach.
Ten przyklad mona przenie na kad sytuacj midzyludzk.
Odrzucenie wrd bliskich, naogi rodzicw przyczyniajace si do tragedi dzieci, naogi przyczyn chorb, biedy. Potentaci finansowi wykorzystujcy si robocz, nawet mae dzieci na wschodzie, oszustawa umowch o prac, walka o wpywy, o terytoria.
Wrak i Piotr maj al do Boga-gdzie jeste jak dotykaj mnie nieszczcia, dlaczego mnie nie chronisz.
A Pan Bg odpowiada- Ja ci chroni, daem wam ludziom Dekalog z najwaniejszym Przykazaniem Mioci, daem wam ludziom Sowo:

" Patrz! Kad dzi przed tob ycie i szczcie, mier i nieszczcie. Ja dzi nakazuj ci miowa Pana, Boga twego, i chodzi Jego drogami, penic Jego polecenia, prawa i nakazy, aby y i mnoy si, a Pan, Bg twj, bdzie ci bogosawi w kraju, ktry idziesz posi. Ale jeli swe serce odwrcisz, nie usuchasz, zbdzisz i bdziesz oddawa pokon obcym bogom, suc im - owiadczam wam dzisiaj, e na pewno zginiecie, niedugo zabawicie na ziemi, ktr idziecie posi, po przejciu Jordanu. Bior dzi przeciwko wam na wiadkw niebo i ziemi, kadc przed wami ycie i mier, bogosawiestwo i przeklestwo. Wybierajcie wic ycie, abycie yli wy i wasze potomstwo, miujc Pana, Boga swego, suchajc Jego gosu, lgnc do Niego; bo tu jest twoje ycie i dugie trwanie twego pobytu na ziemi, ktr Pan poprzysig da przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi" (Pwt 30, 15-20)

Jeeli chodzi o obietnice szczcia to Bg j da, ale to obietnica na ycie wieczne:

" lecz wanie gosimy, jak zostao napisane, to, czego ani oko nie widziao, ani ucho nie syszao, ani serce czowieka nie zdoao poj, jak wielkie rzeczy przygotowa Bg tym, ktrzy Go miuj." (1Kor2,9)

Bardzo bym chciaa, eby Wasz bl, smutek, zwtpienie przemienio si w rado istnienia, w mio, w ufno Bogu, w denie do zbawienia.
Nie jestecie "wybracami" cierpienia. Odwa si napisa, e cz z udzielajcych si na FPK osb przeszo podbn do Was drog alu, niezrozumienia, poczucia opuszczenia przez Boga. Nas rwnie dotykaj choroby, bl ciaa, bl duszy, niedostatek. To samo dotyczy osb wok Was. Niekiedy zewntrzne pozory szczcia skrywaj tragedie. O ziemskim cierpieniu Pismo wite mwi nie raz: http://www.katolik.pl/cierpienie-w-biblii,617,416,cz.html

Jest jedna droga do tego by dostrzec i przyj mio Boga, Jego prawdziw trosk, uwierzy, e On chce naszego dobra ale yjemy tu i teraz w rnych uwarunkowianiach, wsrd nie zawsze przyjaznych osb.

"Zaraz te przynagli uczniw, eby wsiedli do odzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tumy. 23 Gdy to uczyni, wyszed sam jeden na gr, aby si modli. Wieczr zapad, a On sam tam przebywa. 24 d za bya ju sporo stadiw oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr by przeciwny. 25 Lecz o czwartej stray nocnej przyszed do nich, kroczc po jeziorze. 26 Uczniowie, zobaczywszy Go kroczcego po jeziorze, zlkli si mylc, e to zjawa, i ze strachu krzyknli. 27 Jezus zaraz przemwi do nich: "Odwagi! Ja jestem, nie bjcie si!" 28 Na to odezwa si Piotr: "Panie, jeli to Ty jeste, ka mi przyj do siebie po wodzie!" 29 A On rzek: "Przyjd!" Piotr wyszed z odzi, i kroczc po wodzie, przyszed do Jezusa. 30 Lecz na widok silnego wiatru ulk si i gdy zacz ton, krzykn: "Panie, ratuj mnie!" 31 Jezus natychmiast wycign rk i chwyci go, mwic: "Czemu zwtpie, maej wiary?" 32 Gdy wsiedli do odzi, wiatr si uciszy. 33 Ci za, ktrzy byli w odzi, upadli przed Nim, mwic: "Prawdziwie jeste Synem Boym". (Mt 14- 22-33)

"35 Gdy zapad wieczr owego dnia, rzek do nich: "Przeprawmy si na drug stron". 36 Zostawili wic tum, a Jego zabrali, tak jak by w odzi. Take inne odzie pyny z Nim. 37 Naraz zerwa si gwatowny wicher. Fale biy w d, tak e d ju si napeniaa. 38 On za spa w tyle odzi na wezgowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Ci to nie obchodzi, e giniemy?" 39 On wsta, rozkaza wichrowi i rzek do jeziora: "Milcz, ucisz si!". Wicher si uspokoi i nastaa gboka cisza. 40 Wtedy rzek do nich: "Czemu tak bojaliwi jestecie? Jake wam brak wiary?" 41 Oni zlkli si bardzo i mwili jeden do drugiego: "Kim waciwie On jest, e nawet wicher i jezioro s Mu posuszne?" (Mk 4, 35-41)

O Mioci Boga do czowieka mwi cae Pismo wite ale wybraam te dwa fragmenty Ewangelii. Trzeba budowa swoj ufno na tym co powiedzia Chrystus: Mt-31, Mk 40

eby doj do tak gebokiej ufnoci by jak Piotr stan na tafli jeziora a nie zwaha si, z modlitwy trzeba wyczy swoj wol, ukladanie Boego dziaania pod skorojony przez siebie projekt. Dopki modlitw nie bdzie-bd wola Twoja, dopty bdziecie sie szamota, oskara, myle depresyjnie, odrzuca Boga.

Mam propozycje eby uczy si budowania wizi z Bogiem pradziwym, pragnc poznania tej prawdy o Bogu a nie opierajc si na swoich bdnych wyobraeniach.
Pierwsza i niezbdna do tego poznania to systematyczna lektura i medytacja Sowa Boego. W obecnym stanie ducha dobrze by w modlitwie Sowem wspiera si komentarzami. Moe to by np. takie rdo: http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2018-06-10
Sowo Boe na kady dzie a na dole komentarze. Jak rozbudzi si mio do Sowa to zapragniecie bra Ksig do rki, to lektura do koca ycia, byleby ycia starczyo.

Jest takie dzieo Tomasza a Kempis, ktre bardzo polecam "O naladowaniu Chrystusa" . Jeeli nie osigalne dla Was w formie ksizki to dostpne w sieci: http://www.chwalmyboga.pl/images/pdf/Tomasz-a-Kempis-O-nasladowaniu-Chrystusa.pdf

Pomocne mog by nauki dostpne na you tube. Na pocztek hasowo mona wpisa np. ks. Pawlukiewicz, ks. Wgrzyniak, o. Szustak. Otworz si szerokie moliwoci uzyskania pomocy duchowej z tego rda, masa goszcych rekolekcje.

Na koniec to co moe by najtrudniejsze bo wymaga wikszego wlasnego zaangazowania. To posuga staego spowiednika moe poczona z kierownictwem duchowym.
I jeszcze jedna propozycja: Krakw, Pierwszy Tydzien rekolekcji Ignacjaskich: (klik). Przy zainteresowaniu t propozycj, takie rekolekcje s odprawiane rwnie w innych miejscach.

To co radz, nie jest atwe, nie staje si z dnia nadzie, cho kto wie :)
Na pociech waszych starpionych serc:
www.nonpossumus.pl/ps/Syr/2.php

 Tematy Autor  Data
 Do Pani o loginie Wrak, do Piotra (23 l.) nowy Kalina 
  Re: Do Pani o loginie Wrak, do Piotra (23 l.) nowy Man_35 
 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: