logo
Sobota, 15 sierpnia 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Czy Kpł 25, 39-46 to Słowo Boga?
Autor: refleksja (---.eaw.com.pl)
Data:   2018-08-23 17:37

Nieswojo mi, kiedy to czytam - księga Kapłańska...
Czy to możliwe, by te słowa mówił Bóg, którego ja osobiście doświadczam, jako cudowną Osobę, Żywą Miłość - bardzo Go kocham. Smutno mi... Proszę o odpowiedź jakiegoś kapłana lub mądrego teologa.

Niewolnicy Izraelici

39 Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej. 40 Będziesz się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego8. 41 Wtedy wyjdzie od ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków. 42 Bo oni są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie powinni więc być sprzedawani jak niewolnicy. 43 Nie będziesz się z nim obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga.

Obcy niewolnicy

44 Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. 45 Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. 46 Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo.

 Re: Czy Kpł 25, 39-46 to Słowo Boga?
Autor: sstaszek (89.231.140.---)
Data:   2018-08-23 19:44

Niestety - takie były czasy i było to normalne. W niektórych rejonach (w nie tak odległych czasach) byli ludożercy i była to norma. U niektórych było wielożeństwo. Ortodoksyjni muzułmanie ze zgrozą patrzą na nasz stosunek do kobiet. Taki świat, takie czasy, takie obyczaje.

 Re: Czy Kpł 25, 39-46 to Słowo Boga?
Autor: B. (---.184.135.114.ipv4.supernova.orange.pl)
Data:   2018-08-24 00:28

Bóg „wszedł” w historię ludzkości (m.in. w niewolnictwo) od Abrahama który w swojej wolnej woli powiedział Bogu pełne TAK. Do tego momentu ludzie właśnie tak źle „urządzili” rzeczywistość - rządziła przemoc, ludzi podbitych czyniono niewolnikami. Od buntu Adama i Ewy do Abrahama ludzie w swojej wolnej woli robili „po swojemu”. Wymyślili przeróżne barbarzyństwa (np. palili dzieci jako ofiary dla bożków), w tym niewolnictwo. Niewolnictwo było powszechne. Np. Saraj, żona Abrahama, miała niewolnicę Hagar (Rdz 16,1). Nawet sam Abraham otrzymał od faraona za swoją piękną żonę Saraj owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. I przyjął to, a żonie polecił, bojąc się o życie, aby mówiła że jest jego siostrą (Rdz 12,14-16). Dopiero sam Bóg interweniował (Rdz 12, 17-20) i faraon oddał Abrahamowi Saraj. Przecież miała być matką narodów, w tym narodu Izraela!

Bóg stopniowo „cywilizował te stosunki społeczne. Niewolników otoczył opieką i nadał im znaczne, a nawet bardzo znaczne prawa. Np.:
Bilha (niewolnica Racheli, Rdz 30,7) została matką Dana i Neftalego, - dwóch z dwunastu patriarchów narodu Izraela.
Zilpa, niewolnica Lei (Rdz 30,10; Lea - żona Jakuba, wnuka Abrahama) urodziła Gada i Asera, następnych dwóch patriarchów Izraela.
Niewolnicy zostali przez Boga zrównani w prawie do szabatniego odpoczynku co siedem dni. Było to prawo ale i obowiązek. Rozwiązanie wręcz rewolucyjne:
„9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ANI TWÓJ NIEWOLNIK, ANI TWOJA NIEWOLNICA, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.” Wj 20,9-10

„12 Sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli SYN TWOJEJ NIEWOLNICY i cudzoziemiec.” Ks. Wyjścia 23,12

„13 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, 14 lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; ABY WYPOCZĄŁ TWÓJ NIEWOLNIK I TWOJA NIEWOLNICA, JAK I TY.” Ks. Powt. Prawa 5,13-14

Popatrz, tyle razy Bóg to powtarzał… Aby niewolnicy odetchnęli, odpoczęli.

Zgodnie z Bożym Prawem właściciele niewolników przestali być panami ich życia i śmierci:
„20 Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany.” Ks. Wyjścia 21,20
„26 Jeśliby ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich wolnością.” (!) Ks. Wyjścia 21,26

Tu jest niesamowity wręcz przepis Prawa Bożego:
„16 Nie wydasz panu niewolnika, który się schroni u ciebie przed swoim właścicielem. 17 Z tobą będzie przebywał, w twym kraju, w miejscu, które sobie wybierze, w jednym z twoich miast, gdzie będzie się czuł dobrze; nie będziesz go dręczył.” Pwt 23,16-17

Jest jeszcze wiele innych przykładów „uczynienia niewolników ludźmi” przez Prawo Boże, równymi Izraelitom w wielu aspektach (np. Pwt 12,18; Pwt 16,11).

Myślę, że fragmenty podane wyżej wystarczą, aby uzmysłowić nam, jak Pan Bóg stosuje Swoją „ekonomię zbawienia”, jak w każdą dziedzinę, nawet dotyczącą niewolnictwa, wkracza z humanizacją, uszlachetnieniem, udoskonaleniem naszych obyczajów i dotychczasowych praw moralnych.


Rozumiem, że widzisz też jakąś jakby nierówność w zacytowanym przez Ciebie fragmencie, jeżeli chodzi o niewolnictwo Izraelitów i obcych? Jednak przy bliższym spojrzeniu widać, że Bóg jest sprawiedliwy. Bóg dozwolił, aby przez 400 lat Izraelici byli niewolnikami w Egipcie (jest na ten temat piękny serial „”Mojżesz” w tv Trwam, w poniedziałki o 22, powtarzany we wtorki o 14). Cierpieli tam straszny ucisk. Bóg wybrał ten naród dając im obietnice błogosławieństw za wierność i przekleństw za niewierność (Pwt 28). I tak się działo. Za zdrady, sprzeniewierzenia, bałwochwalstwo i barbarzyńskie praktyki. Izrael został np. uprowadzony do niewoli babilońskiej. Siebie Izraelici mieli jako bracia wspierać nawzajem i pomagać sobie - wydaje się że jest to zrozumiałe? Wypełniali to też różnie. Bóg powiedział to co zacytowałaś: „42 Bo oni są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie powinni więc być sprzedawani jak niewolnicy.” Co to znaczy, że Izraelici są „niewolnikami Boga”? W pacierzu mówimy „Ojcze nasz”, jesteśmy więc DZIEĆMI Boga, a Izrael jest NIEWOLNIKIEM Boga? Ale popatrz, żydówka Edyta Stein została karmelitanką i też wtedy, po nawróceniu, mówiła „Ojcze nasz”… Zatem każdy z nich może stać się dzieckiem Boga, zależy to od własnej decyzji każdego. Niby tak łatwo tego dokonać, a jednak tak wielu z nich nie chce jeszcze tego uczynić…

Zauważ, że niewolnictwo istnieje i w naszych czasach, i to na dużą skalę. Np. organizacje chrześcijańskie wykupują niewolników z Sudanu, ratują ich. Cóż z tego - są następne polowania na ludzi i są nowi niewolnicy. Jest książka „Ocalona z piekła”. Autorka, Ania Golędzinowska, opisuje, jak porwano ją i uczyniono niewolnicą w zagranicznym domu publicznym. Ocaliła ją brawurowa ucieczka, ocalił ją Bóg. Opisała swój powrót do Boga, przez jakiś czas zamieszkała w Medjugorie. Niewolnice seksualne stoją przy naszych szosach. Widzi je także policja. Coś jest nie tak. Słyszałam, że jeżeli taka niewolnica ucieknie, może mieć połamane nogi jak ją złapią. W Wietnamie, Kambodży czy Indonezji porywa się dziewczynki i zmusza do prostytucji. Współcześni „panowie” niewolników nie stosują humanitarnych praw, jakie jeszcze w Starym testamencie Bóg nadał Izraelitom.
Daj Boże, żeby współczesne i przyszłe niewolnictwo zniknęło raz na zawsze, żebyśmy prawem codziennym i masowym uczynili Prawo miłości Boga i bliźniego.
Dobrze że szukasz i wnikasz. :)
Serdecznie pozdrawiam :)

 Re: Czy Kpł 25, 39-46 to Słowo Boga?
Autor: Robson (---.9livesdata.com)
Data:   2018-08-27 11:07

Zalecam przeczytać wszystkie przepisy Starego Przymierza dotyczące niewolników. Śmiem twierdzić, że gdyby były rzeczywiście stowowane, niewolnictwo trwałoby do dzisiaj powszechnie i byłoby uważane za rozwiązanie bardziej humanitarne wobec dłużnika niż np. eksmisja na bruk.

O niewolnictwie też nie należy myśleć, że to dawno tylko temu, może tylko do czasów wojny secesyjnej w USA. Tam gdzie jest to opłacalne (w prostytucji, wyzysku migrantów itp.) praca niewolnicza nadal istnieje i to że ludzie są formalnie wolni w niczym nie poprawia ich losu i tu (patrz wyżej) śmiem twierdzić: niewolnikom starożytnym, usankcjonowanym w prawie, pewnie było lepiej.

R.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: