logo
Niedziela, 26 maja 2019
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Poszukująca_30 l. (---.unknown.vectranet.pl)
Data:   2019-02-03 22:41

Czy moglibyście mi doradzić jakieś mądre książki/publikacje/ blogi/ kanały na YouTube pozwalające zrozumieć Kościół KATOLICKI? Czuję i jstem przekonana, że chrześcijaństwo jest prawdziwe i warto w nim trwać. Pochodzę z wierzącej i praktykującej rodziny katolickiej, sprawy duchowe zawsze były dla mnie ważne. Poznałam jednak wspólnotę wierzących protestantów, dla których Kościół to wspólnota bliskich sobie ludzi, którzy na co dzień czytają Biblię, dzielą się tym czego doświadczają od Boga, modlą się za siebie w konkretnych intencjach i są dla siebie nawzajem wsparciem w codziennych zmaganiach. Przez to doświadczenie moja motywacja do chodzenia do Kościoła katolickiego zmalała, możliwe że czegoś tu nie rozumiem/ nie doceniam/ nie wiem. Trudno mi jednak wyobrazić sobie wybaczenia grzechów bez Spowiedzi, zawsze też wierzyłam w słowa "kto przyjmuje ciało moje i krew moja pije ma życie wieczne" Czy jednak sakramenty nie zepchnęły na margines Kościola jako wspólnoty budujących się w wierze ludzi?

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Kalina (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2019-02-04 07:23

Poszukująca, sakramenty nie mogą nic zepchnąć na margines, bo Sakramenty przez duże S to sam żywy Bóg, a On nie musi z niczym i z nikim konkurować.

"Poznałam jednak wspólnotę wierzących protestantów, dla których Kościół to wspólnota bliskich sobie ludzi, którzy na co dzień czytają Biblię, dzielą się tym czego doświadczają od Boga, modlą się za siebie w konkretnych intencjach i są dla siebie nawzajem wsparciem w codziennych zmaganiach."

Czy znajdujesz w Kościele katolickim zaprzeczenie tym wartościom? Ja, jako katoliczka, takimi wartościami żyję.
Ludzie, niezależnie od pochodzenia czy przynależności są różni. Są dobrzy i są tacy, którzy popełniają złe czyny. Są bardziej i mniej dojrzali w wierze. Są tacy, którzy pracują nad rozwojem duchowym, nad rozwojem osobowości, a inni są zamknięci na ten rozwój. Nie szukałabym różnic w dawaniu świadectwa wiary, bo każdy niezależnie od wyznawanej wary jest prowadzony przez Boga indywidualną drogą. Istotą jest wierność Słowu Bożemu.

"Czy moglibyście mi doradzić jakieś mądre książki/publikacje"

Bardzo proszę, Pismo Święte:
"21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!10 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»" J 20

"26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" Mt 26 (Mk 14, 22-24) (Łk 22, 19-20)

Katolicy w Komunii Świętej przyjmują żywego Chrystusa. To złączenie serca Jezusa z naszym sercem w Eucharystii. Jezu, uczyń serca nasze według serca Twego.

Odnośnie kultu Maryi: (klik).

Ks.Jan Kaczkowski "Dlaczego jestem katolikiem": (klik).

I jeszcze świadectwo: (klik).

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: martaaa (---.play-internet.pl)
Data:   2019-02-04 09:01

Proponuję poczytać protestantów którzy przeszli na katolicyzm. Polecam książkę: Scott i Kimberly Hahn, "W domu najlepiej. Nasza droga do Kościoła katolickiego", albo inne pozycje tego autora.

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Magdalena (---.centertel.pl)
Data:   2019-02-04 10:16

Na tytułowe.

Zacznij przede wszystkim od solidnego poznania i przyswojenia sobie treści Katechizmu Kościoła Katolickiego, to pozwoli Ci generalnie rozwiać wątpliwości
odnośnie KK.

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Stasia (176.200.204.---)
Data:   2019-02-04 10:25

Droga Autorko, przecież jako katoliczka powinnaś żyć żywą wiarą, tzn czytać Biblię sama, dzielić się z innymi doświadczeniami itd. Wszystko to, co napisałaś, powinnaś robić. Pytanie, dlaczego tego nie robisz? Na pewno łatwiej będzie jeśli znajdziesz wspólnotę, zobaczysz wtedy, że to czego szukasz u protestantów masz w naszym Kościele na wyciągnięcie ręki.

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Barbarka (---.wist.com.pl)
Data:   2019-02-04 11:38

Sakramenty ustanowione przez Pana Jezusa są SERCEM Kościoła. Nie ludzie, nie nasze oczekiwania, my tworzymy jedynie wspólnotę. Ale bez sakramentów, bez Słowa Bożego, bez sukcesji apostolskiej (a niewiele kościołów protestanckich ma faktyczną sukcesję apostolską) nie ma mowy o prawdziwym Kościele. Kościół to nie towarzystwo wzajemnej adoracji lecz adoracji Boga w Najświętszym Sakramencie. Co do faktycznej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie polecam ten fragment, jest on często pomijany przez protestantów. Mówi on o tym, że wielu z uczniów odeszło bo "trudna była ta mowa":
"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»" (J 6, 51-60).
Niestety, ale to samo stało się z protestantami. U Żydów spożywanie krwi było zabronione a tutaj Jezus mówi nie tylko o spożywaniu Jego ciała, ale dodatkowo o piciu Jego krwi i to w sposób dosłowny a nie symboliczny jakby oczekiwali protestanci. Stąd tak wielkie oburzenie i konflikt u współczesnych Jezusowi i stąd to ich odejście. Jeszcze odniosę się do kultu relikwii, i Matki Bożej tak bardzo kwestionowanymi przez protestantów: co do relikwii polecam ten fragment Dziejów Apostolskich:
"Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy" (Dz 19, 11-12). Przez relikwie świętych działa Bóg i o tym jest już mowa w Dziejach Apostolskich, że faktycznie używano skrawków odzieży świętych.

Co do tego że matka króla jest królową i zasiada na tronie (wszak Jezus był z rodu króla Dawida, co jest wielokrotnie podkreślone w Ewangeliach i rodowodzie Jezusa) można wnioskować po przynajmniej tych fragmentach:" Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem [...]" (J 18,37).
Na podstawie tego fragmentu oraz na podstawie fragmentu 1 Księgi Królewskiej (2, 19-20) można wnioskować, że Maryja jest faktyczną królową nieba: Batszeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na swym tronie. A wtedy postawiono tron dla matki króla, aby usiadła po jego prawej ręce. Ona wtedy powiedziała mu: «Mam do ciebie jedną małą prośbę. Nie odmawiaj mi!» A król jej odrzekł: «Proś, moja matko, bo tobie nie będę odmawiał»".
Wynika z tego ze sam król oddał pokłon królowej, swojej matce, postawił dla niej tron obok niego i był przychylny do jej próśb. Jezus doskonale znał obyczaje izraelskie i królewskie więc tym bardziej on jako prawdziwy król darzył ogromną czcią swoją matkę Maryję. Niestety, ale protestanci, całe 1500 lat teologii, soborów, nauki Ojców Kościoła i apologetów wyrzucili po prostu na śmietnik. W protestanckiej Biblii nie znajdziesz przypisów i wyjaśnień a i obecnie trwa dyskusja nad usunięciem do pism wtórnokanonicznych Listu Świętego Jakuba (czyli księgi która od najdawniejszych czasów byla zaliczana w kanon Pisma Świętego) z racji bardzo niewygodnego fragmentu który obala naukę protestantów o zbawieniu jedynie przez wiarę a nie przez wiarę i uczynki. A stąd już krok do "poprawy" co bardziej niewygodnych dla protestanckiej nauki fragmentów Pisma Świętego, w tym tych dotyczących nierozerwalności małżeństwa czy homoseksualizmu. Interesowałam się mocno protestantyzmem, dawałam się oszukać na co rusz fragmenty Pisma Świętego kwestionujące naukę katolicką, ale po poznaniu apologetyki i Pisma Świętego, które kocham, czytać i poznawać w rozmaitych tłumaczeniach, po przeczytaniu Didache i innych pism z pierwszych wieków chrześcijaństwa doszłam do wniosku że jedynie Kościół katolicki zachowuje pełny depozyt wiary. I trwam w nim i będę trwać.

--------
Cytując Biblię, proszę podawać pełne źródło cytatu (księgę, rozdział i wiersz).
z-ca moderatora

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Gosia (---.wieszowanet.pl)
Data:   2019-02-04 14:58

Brakuje mi symetrii w tym szukaniu. Znalazłaś grupę ludzi, a szukasz czytadeł. Poszukaj wspólnoty w Kościele katolickim. Lektura - jest tego tak wiele, że trudno mi coś polecić. Każdemu coś innego może przypasować.

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Gosia (---.wieszowanet.pl)
Data:   2019-02-04 18:04

Barbarko,
Precyzyjniej jest lepiej. Kościół nie uczy o dosłownej obecności ciała i krwi, bo przecież fizykalnie, materialnie to nie jest tkanka i płyn ludzki, tylko chleb i wino.

"Pod postaciami chleba i wina obecny jest w najprawdziwszy sposób sam nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jest On obecny, jak uczy Kościół, "prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie". (Por. Sobór Trydencki: DS 1651; KKK 1374)".
Wzięte stąd http://www.teologia.pl/m_k/zag06-3a.htm

Oczywiście, ujęcie protestanckie jest inne.

Poszukująca, jeszcze dodam, pisałam to już wcześniej o innej sytuacji - relacji z mężem. Ale zasada podobna. Masz potrzebę obecności wokół Ciebie wierzących osób - bardzo dobrze, ale realizuj ją w Kościele katolickim.

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Marek (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2019-02-08 06:21

Dobrze że szukasz wiarygodnych źródeł. Sam byłem w podobnej sytuacji... dawno temu. Myślę, że nie najlepsze rady dają Ci osoby, którzy Cię zniechęcają do zgłębiania wiary katolickiej.
Zwłaszcza że, zaniepokojona - podobnie jak ja kiedyś - nie masz już luksusu pozostania w bylejakości, musisz iść w głąb.
Ktoś powyżej radził książkę Hahna - bardo dobry wybór. Polecam też teksty apologetyczne bp. Siemieniewskiego (większość z nich jest w Sieci).
Domyślam się, że masz problemy z konkretnymi tematami - jeśli chcesz, napisz mrbpiotrowski[malpa].gmail.com - może będę umiał Ci pomóc lub wskazać osoby, które będą mogły to zrobić.
Zapraszam też na apologetyka.katolik.pl

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Oblubienica (---.244.209.147.tvkhajnowka.pl)
Data:   2019-02-09 12:32

Wiesz co mi powiedziała katolicka katechetka, gdy chciałam przejść na protestantyzm? Że to "handlowanie wiarą i egoizm". Z perspektywy czasu miała rację. Szukamy jakichś nowoczesnych (w naszym mniemaniu oczywiście) religii, myślimy, że w nich nasze relacje z innym człowiekiem będą bardziej autentyczne. Pamiętam czas, kiedy zawzięcie zdejmowałam obrazy ze ścian (nawet pamiątkę po pierwszej komunii!), żeby tylko nie wyjść na "zacofaną" i "niepostępową" w oczach protestantów. A po latach to nie oni są moimi najlepszymi przyjaciółmi, tylko ta (z pozoru) niepozorna starsza kobieta, która zawsze gdzieś tam siedziała za filarem w kościele (katolickim) i na którą nie zwracałam nigdy uwagi. Zresztą cały trzon obecnych moich przyjaciół to katolicy, inaczej myślącego znam zaledwie jednego. To trochę jak z ubieraniem choinki - można kupić komplet najnowszych bombek i wszystkie mieć jednolite, a można zawiesić własnoręcznie zrobiony łańcuch w przedszkolu, lampki z PRL-u i figurkę aniołka po babci. I dopiero ta druga choinka będzie miała w sobie to COŚ, a nie przypominała pustą wystawę sklepową. Bo będzie w niej rzecz niezbędna - tradycja. Do dzisiaj dziękuję księdzu, który gdy radośnie powiedziałam mu 15 lat temu "przechodzę na protestantyzm!" powiedział: "to ja odprawię za Ciebie mszę". Jak widać, protestantką nie zostałam, za najpiękniejszą modlitwę uważam różaniec, a za najładniejszą pieśń Godzinki. I w nosie mam, że katolicy to również ta zadziorna kobieta z pracy, ci ateiści w scholach typu "śpiewam na chwałę swoją" i znajomy, który na Wszystkich Świętych biega po cmentarzu w krótkich spodenkach. Bo jest masa innych katolików, którzy stoją za mną murem i nie odwrócą się ode mnie nawet w wieczności. A protestanci by powiedzieli - "radź se sama. Przecież nie wierzymy w świętych obcowanie, a to co Ci się śni, to tylko demony." Dziś takie gadanie wzbudza we mnie tylko śmiech. Jak mogłam kiedyś myśleć tak samo...

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: A2 (---.icpnet.pl)
Data:   2019-02-11 22:19

Sakramenty w Kościele to żywa, dotykalna obecność Pana Boga. Nie można ich niczym zastąpić. Ale to prawda, ze przeciętny katolik nie czyta Pisma Świętego, nie żyje nim, a przeciętny protestant czyta, i stara się (na swój sposób) nim żyć. Tego możemy się od nich nauczyć, ale zostając przy sakramentach, czyli w Kościele katolickim.

 Re: Co pomoże rozwiać wątpliwości odnośnie KK?
Autor: Poszukująca_30 l. (---.play-internet.pl)
Data:   2019-03-02 14:28

Bardzo dziękuję za Wasz poświęcony czas i rady, serdecznie pozdrawiam :)

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: