logo
Piątek, 10 kwietnia 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Czy przed narodzeniem Jezusa Bóg kochał ludzi?
Autor: Karolina (---.dynamic.gprs.plus.pl)
Data:   2019-06-23 01:39

Tak się zastanawiam od jakiegoś czasu, czy Bóg przed narodzeniem i śmiercią Jezusa kochał ludzi? Bo skoro potrzebował tak wielkiej ofiary, żeby wybaczyć ludziom grzech pierworodny i wpuścić ich do nieba, to często w mojej głowie pojawiają się myśli, że może jednak nie.

Proszę, nie bądźcie źli jeśli czegoś nie zrozumiałam lub w jakiś sposób Was to uraziło. Po prostu czasem nachodzą mnie takie myśli i przychodzę tu, abyście pomogli mi rozwiać te wątpliwości :)

 Re: Czy przed narodzeniem Jezusa Bóg kochał ludzi?
Autor: Marcin (---.centertel.pl)
Data:   2019-06-23 13:25

Przed narodzeniem Jezusa byli ludzie mili Bogu, wiele takich osób jest wymienionych imiennie w Starym Testamencie.

 Re: Czy przed narodzeniem Jezusa Bóg kochał ludzi?
Autor: Asia (---.dynamic.gprs.plus.pl)
Data:   2019-06-23 16:32

"Tak bowiem Bóg UMIŁOWAŁ świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."
J 3, 16)

Nie tylko kochał, ale miłował. I zrobił to właśnie z miłości. Ogromnej miłości do każdego człowieka. Bóg jest Miłością, a będąc Miłością nie może i nie mógł nie kochać.

Myślisz, że ktoś nie kochając kogoś oddałby za niego życie swojego ukochanego dziecka? Poświęciłby życie swojego dziecka, które tak bardzo kochał w zamian za życie innych, których nie kochał? Jaki by to miało sens? On to zrobił właśnie z miłości. Żeby pokazać jak bardzo kocha każdego człowieka. Jak bardzo Mu zależy na każdym człowieku. Zrobił to z miłości. Ogromnej miłości.

 Re: Czy przed narodzeniem Jezusa Bóg kochał ludzi?
Autor: E. (---.centertel.pl)
Data:   2019-06-23 17:47

To dobrze, że zastanawiasz się nad prawdami wiary i chcesz je lepiej zrozumieć. Sens Odkupienia niełatwo wyrazić, ale jakoś spróbuję to obrazowo wytłumaczyć.
Tutaj nie chodziło o to, że Ojciec był urażony naszym grzechem i domagał się widoku krwawej męki Syna, żeby nam w końcu przebaczyć.
Chodziło raczej o to, że człowiek popełniając zło, odrzucił Boga (który jest Miłością, Dobrem i Życiem) i tym samym "automatycznie" wykopał przepaść - przepaść samotności, cierpienia, ciemności, beznadziei i śmierci. I gdy wpadł do tej przepaści, którą sam sobie ufundował, Bóg (tzn. Syn Boży jako reprezentant Trójcy Świętej) skoczył za nim, żeby go z niej wyciągnąć. W ten sposób (przez Jego narodzenie, cierpienie i śmierć) Boża miłość znalazła się w samej głębi ludzkiego losu, żeby znowu przemienić wszystko i pokonać to, co złe. No i pokonała - przez Zmartwychwstanie.
Czyli jednym zdaniem: człowiek nie kochając Boga, wykopał przepaść, a Bóg kochając człowieka, zasypał ją samym sobą. A nawet podniósł nas wyżej, niż byliśmy wcześniej :-)

 Re: Czy przed narodzeniem Jezusa Bóg kochał ludzi?
Autor: A2 (---.dynamic-zab-04.vectranet.pl)
Data:   2019-06-23 19:16

Tak, bo Pan Bóg się nie zmienia, ani się nie "namyśla". Kochał i kocha od zawsze.

 Re: Czy przed narodzeniem Jezusa Bóg kochał ludzi?
Autor: B. (---.191.88.193.ipv4.supernova.orange.pl)
Data:   2019-06-24 00:57

"czy Bóg przed narodzeniem i śmiercią Jezusa kochał ludzi?"

Oczywiście że Bóg kochał ludzi. Okres przed narodzeniem Jezusa opisany jest w Starym Testamencie.

Opisane są tam przede wszystkim dzieje narodu wybranego (Biblia nazywa ten naród np. słowami „Jakubie”, „Izraelu”). Opisane są zarówno szlachetne, wspaniałe czyny jak i okropne grzechy władców tego narodu i grzechy ludu. Bóg za pośrednictwem proroków uprzedzał lud o grożących karach (np. o niewoli babilońskiej) i wzywał nieustannie do nawrócenia, do wierności dobrym i mądrym Prawom Bożym. Władcy i lud popełniali niejednokrotnie grzechy wołające o pomstę do nieba, straszliwe. Izraelici często gardzili Bożą miłością, lekceważyli ją. Mimo to Bóg kochał ich przez cały czas. Bóg np. tak mówi w Biblii:

„1 Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem,
i syna swego wezwałem z Egiptu1.
2 Im bardziej ich wzywałem,
tym dalej odchodzili ode Mnie,
a składali ofiary Baalom
i bożkom palili kadzidła.
3 A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima,
na swe ramiona ich brałem;
oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich.
4 Pociągnąłem ich ludzkimi więzami,
a były to więzy miłości.
Byłem dla nich jak ten, co podnosi
do swego policzka niemowlę -
schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go”
Oz 11

Bóg kochał bardzo swój naród wybrany, naród Izraela.

Czy Bóg kochał także innych ludzi, ludzi spoza narodu wybranego, czy kochał cudzoziemców?

Oczywiście że Bóg kochał także cudzoziemców i troszczył się o nich. Np.:

"On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje CUDZOZIEMCA, udzielając mu chleba i odzienia" Pwt 10,18.

"Wy także miłujcie CUDZOZIEMCA, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej" Pwt 10,19.

Prawo mojżeszowe zabraniało Izraelitom np. brania za żony kobiet z okolicznych ludów pogańskich, zabraniało nieobrzezanym cudzoziemcom spożywania paschy z Izraelitami. Takie prawo było jednak głęboko uzasadnione w tamtym czasie - kiedy Izrael łączył się z cudzoziemcami, to przejmował ich ohydne wiary w bożki, a za tym szły barbarzyńskie zwyczaje ofiarne (ofiary z ludzi), ziemia spływała krwią niewinnych, grozą napełniała ich męka (opisane choćby w księdze Ezechiela).

A mimo to cudzoziemcy też byli pod Bożą opieką. Popatrz, jakie wspaniałe było Boże Prawo w tej kwestii:

"On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, MIŁUJE CUDZOZIEMCA, udzielając mu chleba i odzienia" Ks. Powt. Prawa 10,18

„11 Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga twego, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swojego, ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, który jest w twoich murach, OBCY, sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie.” Ks. Powt. Prawa 16:11,

„14 W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, OBCY, sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach” Ks. Powt. Prawa 16:14

„17 Nie będziesz łamał prawa OBCOKRAJOWCA i sieroty ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy.” Ks. Powt. Prawa 24:17,

„19 Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla OBCEGO, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynić będą twe ręce.” Ks. Powt. Prawa 24:19

„20 Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla OBCEGO, sieroty i wdowy” Ks. Powt. Prawa 24:20

„21 Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla OBCEGO, sieroty i wdowy.” Ks. Powt. Prawa 24:21

„19 Przeklęty, kto łamie prawo OBCOKRAJOWCA, sieroty i wdowy. (…)” Ks. Powt. Prawa 27:19

„7 U ciebie znieważa się ojca i matkę, u ciebie krzywdzi się CUDZOZIEMCA, u ciebie uciska się sierotę i wdowę.” Ks. Ezechiela 22:7

„10 Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, CUDZOZIEMCA i biednego! Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!” Ks. Zachariasza 7:10

„5 Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią OBCYCH, a Mnie się nie lękają - mówi Pan Zastępów” Ks. Malachiasza 3:5

Pozdrawiam :)

 Re: Czy przed narodzeniem Jezusa Bóg kochał ludzi?
Autor: @#$% (---.17-3.cable.virginm.net)
Data:   2019-06-24 01:56

---> Definicja Boga.
(Inaczej nie będziesz sobie czynił bogów na swój własny obraz i własne wyobrażenie.)
(inaczej niż inaczej: Bóg jest poza czasem, On jest ZAWSZE TERAZ, to my jesteśmy chwilowo, czyli tak jakby wcale, ale to [czas] bardziej skomplikowane niż się wydaje)

 Re: Czy przed narodzeniem Jezusa Bóg kochał ludzi?
Autor: Margaret (---.wieszowanet.pl)
Data:   2019-06-24 10:40

Bóg jest miłością, jak czytamy w 1 J 4,8.16, więc do Jego istoty należy miłość. Kocha więc z natury, nie może inaczej, nigdy.

 Re: Czy przed narodzeniem Jezusa Bóg kochał ludzi?
Autor: Robson (---.9livesdata.com)
Data:   2019-07-03 18:36

Jest hipoteza teologiczna (nie ujęta w nauczaniu Kościoła, ale moim zdaniem; zupełnie w nim niesprzeczna) która w skrócie głosi, że Wcielenie odbyłoby się i bez grzechu pierworodnego tylko po to, aby Bóg-Człowiek mógł przebywać z ludźmi.

Zaś samo Odkupienie nie było po to, aby Bóg ponownie pokochał ludzi, lecz raczej na odwrót: żeby ludzie wrócili do Niego.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: