logo
Czwartek, 25 luty 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Jakie jest źródło sakramentu małżeństwa?
Autor: Flor (---.ssp.dialog.net.pl)
Data:   2019-10-07 21:36

W jakich fragmentach Pisma Świętego jest mowa o ustanowieniu sakramentu małżeństwa przez Boga? Dlaczego jest tak, że wszystkie inne sakramenty bezpośrednio ustanowił Pan Jezus, a w przypadku małżeństwa potwierdził On jego nierozerwalność (tzn. jak gdyby sakrament istniał wcześniej)? Dlaczego "historia" tego sakramentu jest inna niż pozostałych?

 Re: Jakie jest źródło sakramentu małżeństwa?
Autor: Margaret (---.wieszowanet.pl)
Data:   2019-10-07 22:50

"Wszystkie inne sakramenty bezpośrednio ustanowił Pan Jezus"

Czy możesz podać odpowiednie cytaty z Nowego Testamentu?

 Re: Jakie jest źródło sakramentu małżeństwa?
Autor: Marek (---.global.tygrys.net)
Data:   2019-10-08 14:03

Rzeczywiście, wszystkie sakraenty ustanowił sam Pan Jezus. Z tym że niekoniecznie ustanowił samą praktykę - np. chrzest istniał wcześniej, Jezus nadał mu jedynie rangę sakramentalną. Podobnie z małżeństwem.

 Re: Jakie jest źródło sakramentu małżeństwa?
Autor: Flor (---.adsl.inetia.pl)
Data:   2019-10-08 19:21

"niekoniecznie ustanowił samą praktykę"

Dziękuję za wyjaśnienie.

 Re: Jakie jest źródło sakramentu małżeństwa?
Autor: B. (---.191.85.242.ipv4.supernova.orange.pl)
Data:   2019-10-09 03:17

"(…) może poślubić kogo chce, byleby w Panu." 1 Kor 7,39

Poślubić w Panu.

Przed Jezusem małżeństwa Izraelitów także były zawierane w Panu.
W rozmowie z Samarytanką Pan Jezus powiedział "Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem (…)" J 4,18

Jezus potwierdził status i błogosławieństwo małżeństwa zawieranego z Panu. Inne akty, pozamałżeńskie, są cudzołóstwem i nierządem.

-cud w Kanie dla nowożeńców (wino nie było niezbędne do życia, a mimo to Jezus dał im wino)

Fragmenty z Nowego Testamentu dotyczące małżeństwa - może Ci pomogą?

(32) A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. (Ew. Mateusza 5,32) [Porównaj Ew. Łukasza 16:18]

I ponownie:
(9) A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. (Ew. Mateusza 19:9)

(3) Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? (4) On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. (6) A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. (7) Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? (8) Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. (9) A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. (Ew. Mateusza 19,3-9)

Ten sam temat opisany przez drugiego Ewangelistę:
(6) Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: (7) dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę (8) i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. (9) Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! (10) W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. (11) Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. (12) I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. (Ew. Marka 10,6-12)

(2) Podobnie też i kobieta zamężna, na mocy Prawa, związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. (3) Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. (List do Rzymian 7:2-3)

(4) We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. (List do Hebrajczyków 13:4)

(...) mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! (...) (1 P 3,7)

(22) Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, (23) bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. (24) Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. (25) Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, (Ef 5,22-26)

Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. (Ef 5,28)

Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi.
(1 list do Koryntian 7:3)

żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. (1 list do Koryntian 7:4)

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. (List do Efezjan 5:31)

Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! (List do Kolosan 3:19)

Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. (1 List Piotra 3:7)

W Starym Testamencie też są przepiękne słowa dotyczące małżeństwa, np.

Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił. (Pwt 24:5)

(18) niech źródło twe świętym zostanie, znajduj radość w żonie młodości. (19) Przemiła to łania i wdzięczna kozica, jej piersią upajaj się zawsze, w miłości jej stale czuj rozkosz! (Ks. Przysłów 5:18-19)

Pozdrawiam.

 Re: Jakie jest źródło sakramentu małżeństwa?
Autor: Ј (---.austin.res.rr.com)
Data:   2019-10-09 03:26

http://mateusz.pl/Rodzina/as-malzenstwo.htm

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: