logo
Czwartek, 25 luty 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Cnota umiarkowania a radykalizm Ewangelii.
Autor: XYZ (---.opera-mini.net)
Data:   2019-10-08 14:42

1.Dlaczego niektrzy mwi o radykalizmie Ewangelii,czy to si da pogodzi z cnota umiarkowania?

2.Czy radykalizm Ewangelii nie zobowizuje nas do szukania grzechu wszdzie?

3.Czy cnota umiarkowania jest zgodna z Ewangelia i dlaczego?

 Re: Cnota umiarkowania a radykalizm Ewangelii.
Autor: Pax (---.terminus.pl)
Data:   2019-10-08 17:28

Radykalizm ewangelii polega na wiernym naladowaniu Jezusa - czynieniu dobra dla innych, ewentualnie unikaniu a nie szukaniu grzechu.
Cnota umiarkowania polega na umiejtnym korzystaniu z dbr tego wiata i przyjemnoci. To jest cnota skierowana na siebie. Radykalizm jest dla innych. Dwie rne paszczyzny, nie ma sprzecznoci.

 Re: Cnota umiarkowania a radykalizm Ewangelii.
Autor: A2 (---.dynamic-zab-04.vectranet.pl)
Data:   2019-10-08 18:47

Radykalizm nigdy nie moe by sprzeczny ze zdrowym rozsdkiem. Chodzi o radykalne odcicie si od grzechu, od sytuacji, w ktrych grzeszymy, od ludzi, ktrzy namawiaj nas do zego. Ale np. jeli masz rodzin - to na pewno nie moesz rozda majtku ubogim, bo rodzina ma pierwszestwo. Itd.

 Re: Cnota umiarkowania a radykalizm Ewangelii.
Autor: Mateusz (31.42.21.---)
Data:   2019-10-08 19:50

Ad. 1 - Chrzecijanin ma by radykalny tam, gdzie jest to konieczne. Na przykad jeli chodzi o zerwanie z czym, co popycha go do grzechu lub bezporednio si z nim wie.

Ad. 2 - Nie. Jeli kto szuka grzechu dosownie wszdzie, nawet w wypenianiu Przykaza, cznie z nakazem mioci Pana Boga i bliniego, to pomc mu moe mdry kapan albo psychiatra. A najlepiej obaj, bo obsesje s chorob i to si leczy.

Ad. 3 - Poczytaj Mt 6, 24-34, to bdziesz wiedzia.

 Re: Cnota umiarkowania a radykalizm Ewangelii.
Autor: B. (---.191.84.224.ipv4.supernova.orange.pl)
Data:   2019-10-10 01:27

"3.Czy cnota umiarkowania jest zgodna z Ewangelia i dlaczego?"
Nowy Testament: "6 Modziecw rwnie upominaj, aby byli umiarkowani" Tyt 2,6

"2.Czy radykalizm Ewangelii nie zobowizuje nas do szukania grzechu wszdzie?"
Nie. Pytano Pana Jezusa kilkakrotnie:
"17 (…) przybieg pewien czowiek i upadszy przed Nim na kolana, pyta Go: Nauczycielu dobry, co mam czyni, aby osign ycie wieczne? 18 Jezus mu rzek: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bg. (19) Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo, nie kradnij, nie zeznawaj faszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matk" Mk 10

Innym razem:
"25 A oto powsta jaki uczony w Prawie i wystawiajc Go na prb, zapyta: Nauczycielu, co mam czyni, aby osign ycie wieczne? 26 Jezus mu odpowiedzia: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? 27 On rzek: Bdziesz miowa Pana, Boga swego, caym swoim sercem, ca swoj dusz, ca swoj moc i caym swoim umysem; a swego bliniego jak siebie samego. 28 Jezus rzek do niego: Dobrze odpowiedzia. To czy, a bdziesz y" k 10

"1.Dlaczego niektrzy mwi o radykalizmie Ewangelii"
Czy dasz rad wyobrazi sobie, e jeste w czasach Jezusa i e jeste szanowanym powszechnie „uczonym w Pimie”? (znawc witej Tory)
Czy ju wszede w t rol?
A zatem widzisz, e nadszed Jezus, przysuchujesz si. I syszysz takie radykalne sowa o SOBIE:
„2 «Na katedrze Mojesza zasiedli uczeni w Pimie i faryzeusze. 3 Czycie wic i zachowujcie wszystko, co wam polec, lecz uczynkw ich nie naladujcie. Mwi bowiem, ale sami nie czyni. 4 Wi ciary wielkie i nie do uniesienia i kad je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszy ich nie chc. 5 Wszystkie swe uczynki speniaj w tym celu, eby si ludziom pokaza. Rozszerzaj swoje filakterie i wyduaj frdzle u paszczw. 6 Lubi zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesa w synagogach. 7 Chc, by ich pozdrawiano na rynkach i eby ludzie nazywali ich Rabbi”. „13 Biada wam, uczeni w Pimie i faryzeusze, obudnicy, bo zamykacie krlestwo niebieskie przed ludmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wej tym, ktrzy do niego id.
15 Biada wam, uczeni w Pimie i faryzeusze, obudnicy, bo obchodzicie morze i ziemi, eby pozyska jednego wspwyznawc. A gdy si nim stanie, czynicie go dwakro bardziej winnym pieka ni wy sami.
16 Biada wam, przewodnicy lepi, ktrzy mwicie: Kto by przysig na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysig na zoto przybytku, ten jest zwizany przysig. 17 Gupi i lepi! C bowiem jest waniejsze, zoto czy przybytek, ktry uwica zoto? 18 Dalej: Kto by przysig na otarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysig na ofiar, ktra jest na nim, ten jest zwizany przysig. 19 lepi! C bowiem jest waniejsze, ofiara czy otarz, ktry uwica ofiar? 20 Kto wic przysiga na otarz, przysiga na niego i na wszystko, co na nim ley. 21 A kto przysiga na przybytek, przysiga na niego i na Tego, ktry w nim mieszka. 22 A kto przysiga na niebo, przysiga na tron Boy i na Tego, ktry na nim zasiada.
23 Biada wam, uczeni w Pimie i faryzeusze, obudnicy! Bo dajecie dziesicin z mity, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co waniejsze jest w Prawie: sprawiedliwo, miosierdzie i wiar. To za naleao czyni, a tamtego nie opuszcza. 24 Przewodnicy lepi, ktrzy przecedzacie komara, a poykacie wielbda!
25 Biada wam, uczeni w Pimie i faryzeusze, obudnicy! Bo dbacie o czysto zewntrznej strony kubka i misy, a wewntrz pene s one zdzierstwa i niepowcigliwoci. 26 Faryzeuszu lepy! Oczy wpierw wntrze kubka, eby i zewntrzna jego strona staa si czysta.
27 Biada wam, uczeni w Pimie i faryzeusze, obudnicy! Bo podobni jestecie do grobw pobielanych, ktre z zewntrz wygldaj piknie, lecz wewntrz pene s koci trupich i wszelkiego plugastwa. 28 Tak i wy z zewntrz wydajecie si ludziom sprawiedliwi, lecz wewntrz peni jestecie obudy i nieprawoci.”
Mt 23

Takich radykalnych sw Jezusa jest wicej. Jak si poczue syszc to o SOBIE?
Wszystkie te radykalne sowa Jezusa byy gboko uzasadnione. Lud szuka drogi ycia, a uczeni w Pimie prowadzili na manowce, np.
„8 UCHYLILICIE PRZYKAZANIE BOE, A TRZYMACIE SI LUDZKIEJ TRADYCJI, /dokonujecie obmywania dzbankw i kubkw. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. 9 I mwi do nich: UMIECIE DOBRZE UCHYLA PRZYKAZANIE BOE, ABY SWOJ TRADYCJ ZACHOWA. 10 MOJESZ TAK POWIEDZIA: CZCIJ OJCA SWEGO I MATK SWOJ ORAZ: KTO ZORZECZY OJCU LUB MATCE, NIECH MIERCI ZGINIE. 11 A WY MWICIE: JELI KTO POWIE OJCU LUB MATCE: KORBAN, TO ZNACZY DAREM /ZOONYM W OFIERZE/ JEST TO, CO BY ODE MNIE MIAO BY WSPARCIEM DLA CIEBIE - (12) TO JU NIE POZWALACIE MU NIC UCZYNI DLA OJCA NI DLA MATKI. (13) I ZNOSICIE SOWO BOE PRZEZ WASZ TRADYCJ, KTRCIE SOBIE PRZEKAZALI. Wiele te innych tym podobnych rzeczy czynicie.”
Mk 7

Podobnie - radykalizm w oczyszczeniu wityni, ktra miaa by domem modlitwy (Mt 21,13), a nie bazarem czy jaskini zbjcw:
„”14 W wityni napotka siedzcych za stoami bankierw oraz tych, ktrzy sprzedawali woy, baranki i gobie. 15 Wwczas sporzdziwszy sobie bicz ze sznurkw, powypdza wszystkich ze wityni, take baranki i woy, porozrzuca monety bankierw, a stoy powywraca. 16 Do tych za, ktrzy sprzedawali gobie, rzek: Wecie to std, a z domu mego Ojca nie rbcie targowiska!” J 2

Zauwa, e w tym radykalizmie Pan Jezus wykazuje te wielkie umiarkowanie. Spokojnie zrobi bicz (przedtem poszuka sznurkw) i tylko rozgoni towarzystwo i pouczy. Nawet klatek z gobiami nie uszkodzi. Nie spuci te np. pioruna (jako Bg mg).

Oczywicie radykalizm Pana Jezusa wyraony w Ewangeliach polega te na wezwaniu do bezkompromisowego przestrzegania Nauki Boej, np. „13 Nikt nie ma wikszej mioci od tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich” J 15

Serdecznie pozdrawiam.

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: