logo
Sobota, 23 stycznia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Pytająca (---.syrion.pl)
Data:   2019-10-19 08:50

Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: sstaszek (89.231.140.---)
Data:   2019-10-19 14:18

Aby nie stać jak słup soli i nie myśleć o niebieskich migdałach tylko myśleć o tym co się dzieje przy ołtarzu, recytować odpowiedzi, odmawiać wspólnie modlitwy i śpiewać.

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: _ela_ (---.multi.internet.cyfrowypolsat.pl)
Data:   2019-10-19 16:03

Według mnie czynny udział w Eucharystii bierze ten, co szczerze modli się ze wszystkimi ludźmi i księdzem, uważnie słucha czytań i Ewangelii oraz homilii oraz godnie przystępuje do Komunii Świętej.

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: ana (---.147.39.251.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2019-10-19 18:27

To znaczy łączyć się z Ofiarą składaną przez kapłana i razem z nim składać Bogu tę ofiarę; należy również rozpamiętywać w sercu ofiarę na krzyżu, i łączyć się z Panem Jezusem w sakramentalnej, albo przynajmniej w duchowej Komunii świętej.

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Mateusz (31.42.21.---)
Data:   2019-10-19 18:28

To znaczy orientować się w tym, co w danym momencie dzieje się w liturgii, a w szczególności na/przy ołtarzu. A także włączać się w śpiew i modlitwy i nie tracić z przed oczu (którymi "patrzy" Twoja dusza) celu, dla którego przyszło się do świątyni. Jakąś intencję, czy to podziękowanie, przebłaganie lub prośbę masz zawsze. Bądź jej świadoma biorąc udział w Eucharystii, aby słowa kapłana "aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący" odnosiły się również do Ciebie. Prawdopodobnie nie muszę też przypominać, że najlepszą jej kulminacją jest przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej?

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Asia (---.dynamic.gprs.plus.pl)
Data:   2019-10-19 20:34

To znaczy nie tylko być na niej obecnym - w sensie stać albo siedzieć - ale w niej uczestniczyć. Czyli razem z innymi śpiewać, odpowiadać na słowa księdza, słuchać Słowa Bożego, patrzeć na ołtarz i to, co się na nim dzieje i przede wszystkim przyjmować Komunię św.

Msza św. jest ucztą, którą On dla nas wyprawił i na którą nas zaprosił chcąc się z nami spotkać i posilić nas swoim Słowem i Ciałem. Jest ucztą, a przyjście do kogoś na ucztę i nie korzystanie z tego, co ten ktoś dla nas przygotował, nie rozmawianie z nim, w ogóle nie zwracanie na niego uwagi jest nieporozumieniem i na pewno sprawia temu komuś przykrość. On się postarał, przygotował, przede wszystkim czeka na nas chcąc się z nami spotkać, a my przychodzimy i czekamy aż się skończy albo po prostu na niej jesteśmy nie biorąc w niej udziału. On na nas czekał i nie mógł się już doczekać aż przyjdziemy i znowu nas zobaczy, a my będąc na tej uczcie czekamy aż ona się skończy i będziemy mogli iść do domu. Można przyjść na Mszę św., ale w niej nie uczestniczyć. Być tylko obecnym - tak fizycznie, ciałem, a duchem, myślami być gdzie indziej. Czynny udział oznacza naszą aktywność, zaangażowanie. Prawdziwą chęć spotkania z Jezusem, zobaczenia Go tam, na ołtarzu, słuchania tego, co mówi. Zobaczenia Go poprzez czytane Slowo Boże, Ewangelię. I przyjęcie Go do swojego serca w Komunii św.

----------

edit:

"Nie" z rzeczownikami piszemy razem. W jednym zdaniu 3 błędy tego samego typu:
nie korzystanie
nie rozmawianie
nie zwracanie

Link do zasad pisowni:
https://sjp.pwn.pl/zasady/Z-rzeczownikami;629514.html
PWN - Słownik języka polskiego
Zasady polskiej pisowni i interpunkcji Wydawnictwa Naukowego PWN
sjp.pwn.pl

I do przykładów:
https://sjp.pwn.pl/poradnia/szukaj/nie%20z%20rzeczownikami.html
PWN - Słownik języka polskiego
nie z rzeczownikami - Poradnia Językowa PWN
sjp.pwn.pl

z-ca moderatora

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: ana (---.147.39.251.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2019-10-20 12:20

Uwaga do Asi; Msza święta nie jest ucztą, lecz ofiarą Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawowaną na ołtarzu w sposób bezkrwawy pod postaciami chleba i wina dla upamiętniania ofiary krzyżowej. Jest to więc ze swojej istoty ta sama ofiara, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na Krzyżu, ofiarowuje się przez ręce swoich kapłanów, ale sposób, w jaki się to dzieje, jest bezkrwawy.

---------

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1382:

VI. Uczta Paschalna

Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i ŚWIĘTĄ UCZTĄ Komunii w Ciele i Krwi Pana.

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm

MODERATOR

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Asia (---.dynamic.gprs.plus.pl)
Data:   2019-10-20 14:12

Do any:

Msza św. z całą pewnością jest ucztą. Ofiarą też, ale równocześnie ucztą - przeczytaj to, co przypomniał z Katechizmu pod Twoim wpisem Ksiądz moderator.
Jest ucztą, na której On zastawia dla nas dwa stoły - stół Słowa Bożego i stół Ciała i Krwi.

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Malgosi3 (---.30.55.179.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2019-10-20 14:30

Skupienie, rozważanie Slowa Bożego, kontemplacja i wnikanie w świat duchowy.
Dla mnie to wszystko jest czynnym udziałem we Mszy św.
I tak nade wszystko: Komunia św.
Bez Komunii św jest niepełność. Trudno mi zrozumieć idących na Msze sw. a nie chcących przyjąć Pana Jezusa. Nie myślę o tych, którzy nie moga, ale o tych, którzy mogą.
Trwanie w dziękczynieniu po Mszy też ważną częścią czynnego udziału.

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Magdalena (---.centertel.pl)
Data:   2019-10-20 16:55

Wiadomo, że moderator jest Księdzem. Ale czy z-ca moderatora jest Księdzem? - tego nie mogę jakoś rozwikłać. Mam z tym wieloletnie trudności :)

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: ana (---.147.39.251.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2019-10-20 18:03

według Katechizmu dla bierzmowanych:
162.Co to jest Msza św.?
"Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa)."

Zatem Komunia święta, jako część Ofiary Mszy świętej, bywa nazwana ucztą, ale to nie jest istota Mszy świętej. Istotą Mszy świętej jest ofiara składana przez kapłana. Bez przyjęcia Komunii świętej Msza święta jest ważna, ale bez ofiary złożonej przez kapłana nie ma Mszy świętej.

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Asia (---.dynamic.gprs.plus.pl)
Data:   2019-10-20 18:32

Dziękuję z-cy moderatora za zwrócenie mi uwagi - zresztą już nie pierwszy raz - na popełnione przeze mnie błędy w pisowni. Postaram się zapamiętać i pisać poprawnie. Jak widać człowiek uczy się całe życie.

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Asia (---.dynamic.gprs.plus.pl)
Data:   2019-10-20 19:49

Jeszcze raz do any:

Msza św. jest jednocześnie i ucztą i ofiarą. Albo w ten sposób - ucztą ofiarną.

"Eucharystia to prawdziwa uczta, na której Chrystus ofiaruje siebie jako pokarm." (Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 16)

"Nie ulega wątpliwości, że najbardziej oczywistym wymiarem Eucharystii jest uczta. Eucharystia narodziła się w wieczór Wielkiego Czwartku w kontekście wieczerzy paschalnej. Dlatego w jej strukturę wpisany jest sens uczty: "Bierzcie i jedzcie… Następnie wziął kielich i… dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy…" (Mt 26, 26-27). Ten aspekt dobrze wyraża relację komunii, którą Bóg pragnie nawiązać z nami i którą my sami winniśmy rozwijać w naszych wzajemnych stosunkach.
Nie można jednak zapominać, że uczta eucharystyczna ma też i przede wszystkim wymiar ofiarniczy. W niej Chrystus przedkłada nam na nowo ofiarę spełnioną raz na zawsze na Golgocie." (Jan Paweł II, list Mane Nobiscum Domina, 14 – 15)

Napisałaś - "Bez przyjęcia Komunii świętej Msza święta jest ważna." Tak, jest ważna. Ale jest niepełna. Takie uczestnictwo w niej jest niepełne. Nie przyjmując Komunii św. nie uczestniczysz w pełni we Mszy św. Nie bierzesz w pełni udziału w sprawowanej ofierze.

I może jeszcze fragment artykułu na temat istoty Eucharystii:

"Chrystusowy czyn Wieczernika i czyn Golgoty, to jeden i ten sam „akt odkupieńczy” - to uczta ofiarna. We Mszy św. dokonuje się więc ofiara i uczta. OFIARA, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE JEST UCZTĄ. Widzimy więc zależność i ścisły związek między ofiarą i ucztą. Tak pojęta Tajemnica Paschalna uobecnia się w każdej Mszy św. SAKRAMENTALNE UOBECNIENIE OFIARY KRZYŻOWEJ WIĄŻE SIĘ NIEROZERWALNIE Z PRZYJMOWANIEM EUCHARYSTII. Obydwa te momenty stanowią jedność; KTO SKŁADA OFIARĘ TEN SPOŻYWA DARY OFIARNE. Stąd też rozdzielenie tego co Bóg złączył jest wielkim nieporozumieniem i niewyobrażalną stratą. 
ZROZUMIENIE EUCHARYSTII JAKO OFIARY złożonej przez Chrystusa na Golgocie I UCZTY, do której Jezus zaprasza „bierzcie i jedzcie” pozwala prawidłowo spojrzeć na KOMUNIĘ ŚW., która nie jest wyizolowanym aktem, lecz INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ, jest JEJ DOPEŁNIENIEM, SKUTKIEM I OWOCEM. Inne spojrzenie należy uznać za wielką pomyłkę i ostatecznie wypaczenie sensu Eucharystii. 
Potwierdzeniem rozumienia Mszy św., jako JEDNOŚCI OFIARY I UCZTY, jest starożytna tradycja chrześcijańska. Dla pierwszych chrześcijan przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej było czymś oczywistym, nierozłącznie związanym z udziałem we Mszy św. Takie pojmowanie było wynikiem zrozumienia słów Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie” oraz „Bierzcie i pijcie”." (https://m.niedziela.pl/artykul/38252/nd/Istota-Eucharystii )

"Bez przyjęcia Komunii świętej Msza święta jest ważna, ale bez ofiary złożonej przez kapłana nie ma Mszy świętej."

Tak, ale też nie ma Mszy św. bez Komunii św. Możesz jej nie przyjąć, odrzucić to zaproszenie, ale to nie zmienia faktu, że ten stół jest zastawiony. Zawsze, na każdej Mszy św. M.in właśnie dla ciebie. Zostałaś jak inni zaproszona na tą ucztę. Przyszłaś odpowiadając na to zaproszenie i jeśli przychodząc nie przyjmujesz Komunii św., nie podchodzisz do tego stołu, gdzie On na ciebie czeka, to chyba coś jest nie tak. W takim razie dlaczego przychodzisz? Żeby przyglądać się sprawowanej ofierze, którą kapłan składa na ołtarzu? Komunia św. jest "jej dopełnieniem, skutkiem i owocem." Bez przyjęcia Komunii św. Msza św. jak napisałaś jest ważna. Byłaś na niej obecna. Ale jeśli nie przyjęłaś Komunii, to nie uczestniczyłaś w niej w pełni. Tylko się przyglądałaś. I potem patrzyłaś albo nie jak inni podchodzą do tego stołu. Msza była ważna, ale tak jak nie ma Mszy św. bez ofiary składanej na ołtarzu przez kapłana, tak nie ma Mszy św. bez Komunii św. Co znaczą dla ciebie te słowa wypowiadane przez kapłana - "Bierzcie i jedzcie z tego WSZYSCY"? Wszyscy, a więc również ty. Ty też jesteś do tego zaproszona. Na tą ucztę. Nie ma Mszy św. bez Komunii św. Ta sprawowana ofiara do niej prowadzi. To ma na celu. On na ołtarzu przychodzi, żeby dać nam siebie. Dać jako pokarm. A wcześniej przychodzi do nas w swoim Słowie. To jest ten drugi stół, który dla nas zastawia. Stół Słowa Bożego.

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Malgosi3 (---.146.187.135.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2019-10-21 15:36

Do asi:
Prawdę napisałaś. Szczególnie podoba mi się to co piszesz o Komunii św. Właśnie po Komunii św. trzeba walczyć najbardziej, by się nie rozpraszać głównie od tych, którzy przyszli tylko na przyglądanie się. Nieraz człowiek może się poczuć jak na scenie ;) Wiem, że do umiłowania, ale i zrozumienia czym jest Komunia św, potrzeba łaski. Bóg ją daje każdemu. Więc czemu nie chcą jej przyjąć ci, którzy i latami chodzą na Mszę św i zachowują sie jak w kinie? :(

 Re: Co to znaczy brać czynny udział w Eucharystii?
Autor: Malgosi3 (---.30.32.54.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2019-10-21 18:57

Przepraszam, że imię napisałam z małej litery, choc w wątku napisane z dużej. Z małej jest "any" i z tym mi się pomyliło ;)

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: