logo
Czwartek, 09 lipca 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Za co kamienowano w ST? Pwt 21, 18-22
Autor: Ulryk (---.climaxnet.pl)
Data:   2019-11-02 15:32

1. Za co karano w czasach Starego Testamentu odnonie nieposluszenstwa synowskiego, czy chodzi tu o pijastwo i rozpust, czy o niesychanie rodzicw w sprawach typu wybr rozrywki bd niezgadzanie si z rodzicami w pogldach ?
2. Czy to oznacza e nieposluszenstwo wzgldem rodzicw to grzech zasadniczo ciki? Jeli tak to czy dopuszcza on mao materii i kiedy w jakich sprawach s to nieposuszestwa?


Pwt 21
18 Jeli kto bdzie mia syna nieposusznego i krnbrnego, nie suchajcego upomnie ojca ani matki, tak e nawet po upomnieniach jest im nieposuszny, 19 ojciec i matka pochwyc go, zaprowadz do bramy, do starszych miasta, 20 i powiedz starszym miasta: «Oto nasz syn jest nieposuszny i krnbrny, nie sucha naszego upomnienia, oddaje si rozpucie i pijastwu». 21 Wtedy mowie tego miasta bd kamienowali go, a umrze. Usuniesz zo spord siebie, a cay Izrael, syszc o tym, ulknie si.
Pwt 21

 Re: Za co kamienowano w ST? Pwt 21, 18-22
Autor: Mateusz (31.42.21.---)
Data:   2019-11-02 18:12

A rozumiesz terminy "pijastwo" i "rozpusta"? Szczeglnie to drugie, bo rozpustne ycie mogo wiza si z cudzostwem, za co w czasach biblijnych bya przewidziana kara mierci (zob. J 8, 3-5).

 Re: Za co kamienowano w ST? Pwt 21, 18-22
Autor: B. (---.191.99.216.ipv4.supernova.orange.pl)
Data:   2019-11-02 21:48

Przesyam Ci teksty rdowe - fragmenty Pisma witego dotyczce stosunku dzieci do rodzicw i rodzicw do dzieci.
Jeeli ktry fragment byby niejasny, to masz tam siglum ('adres') biblijne, wic moesz zajrze do kontekstu biblijnego np. tu http://www.biblia.deon.pl/
Pozdrawiam.


"Noe by rolnikiem i on to pierwszy zasadzi winnic. Gdy potem napi si wina, odurzy si [nim] i lea nagi w swym namiocie. Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nago swego ojca, powiedzia o tym dwu swym braciom, ktrzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzili paszcz i trzymajc go na ramionach weszli tyem do namiotu i przykryli nago swego ojca; twarzy za swych nie odwracali, aby nie widzie nagoci swego ojca." Rdz 9,20-23

"Czcij ojca twego i matk twoj, aby dugo y na ziemi, ktr Pan, Bg twj, da tobie." Wj 20:12

"Kto by uderzy swego ojca albo matk, winien by ukarany mierci." Wj 21:15
[takie prawo otrzymali ydzi od Mojesza, patrz te Mt15:4 oraz Mk7:10]

"Kady z was bdzie szanowa matk i ojca i bdzie zachowywa moje szabaty. Ja jestem Pan, Bg wasz!" Kp19:3

"Czcij swego ojca i swoj matk, jak ci nakaza Pan, Bg twj, aby dugo y i aby ci si dobrze powodzio na ziemi, ktr ci daje Pan, Bg twj." (Pwt 5:16)

"Przeklty, kto gardzi swoim ojcem lub matk. (...)" (Pwt 27:16)

"I zawoa swego syna Tobiasza, ktry przyszed do niego. I rzek mu: Spraw mi pikny pogrzeb! Szanuj swoj matk i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej ycia! Czy to, co jej si bdzie podoba, i nie zasmucaj jej duszy adnym twoim uczynkiem!" (Tb4:3)

Ty mnie zaiste wydobye z matczynego ona; Ty mnie czynie bezpiecznym u piersi mej matki. (Ps22:10)

Synu mj, suchaj napomnie ojca i nie odrzucaj nauk swej matki, (Prz1:8)

Suchajcie, synowie, rad ojca, by pozna mdro, zwaajcie! (Prz 4:1)

Strze, synu, nakazw ojca, nie gard nauk matki, (Prz 6:20)

Przysowia Salomona. Mdry syn radoci ojca, strapieniem matki syn gupi. (Prz 10:1)

Gupi pogardza napomnieniem ojca, kto rad przestrzega - mdrzeje. (Prz 15:5)

Mdry syn radoci ojca, a matk gardzi syn gupi. (Prz 15:20)

Kto zrodzi gupca, wiele ma zmartwie, nie cieszy si ojciec nicponia. (Prz 17:21)

Zmartwieniem ojca syn niemdry, gorycz - swej rodzicielki. (Prz 17:25)

Strapieniem dla ojca - syn gupi, a rynn wci cieknc - ktliwa kobieta. (Prz 19:13)

Kto ojca zniewaa, a matk wypdza, jest synem bezecnym, zhabionym. (Prz19:26)

Temu, kto ojcu i matce zorzeczy, w noc ciemn lampa zaganie. (Prz 20:20)

Suchaj ojca, ktry ci zrodzi, i nie gard tw matk, staruszk! (Prz 23:22)

Raduje si ojciec prawego, kto zrodzi mdrego, si cieszy; (Prz 23:24)
niech si wesel twj ojciec i matka, twa rodzicielka niech bdzie szczliwa. (Prz 23:25)

Kto Prawa si trzyma, ten mdrym jest synem, przyjaciel rozwizych habi swego ojca. (Prz 28:7)

Rzga i karcenie udziela mdroci; chopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki. (Prz 29:15)

Jest plemi, co ojcu zorzeczy i matce nie chce bogosawi. (Prz 30:11)

Oko, co ojca wymiewa, gardzi posuchem dla matki - niech kruki nad rzek wydziobi lub niech je zjedz orlta! (Prz 30:17)

Albowiem Pan uczci ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdzi. (Syr3,2)

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechw, a kto szanuje matk, jakby skarby gromadzi. (Syr3,3-4)

Kto czci ojca, rado mie bdzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej bdzie wysuchany. (Syr3,5)

Kto szanuje ojca, dugo y bdzie, a kto posuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: jak panom suy tym, co go zrodzili. (Syr3,6-7)

Czynem i sowem czcij ojca swego, aby spoczo na tobie jego bogosawiestwo. (Syr3,8)

Albowiem bogosawiestwo ojca podpiera domy dzieci, a przeklestwo matki wywraca fundamenty. (Syr 3,9)

Nie przechwalaj si niesaw ojca, albowiem haba ojca nie jest dla ciebie chwa. (Syr 3:10)

Chwaa dla kadego czowieka pynie ze czci ojca, a matka w niesawie jest ujm dla dzieci. (Syr 3:11)

Synu, wspomagaj swego ojca w staroci, nie zasmucaj go w jego yciu. a jeliby nawet rozum straci, miej wyrozumiao, nie pogardzaj nim, cho jeste w peni si. (Syr 3:12-13)

Miosierdzie wzgldem ojca nie pjdzie w zapomnienie, w miejsce grzechw zamieszka u ciebie. W dzie utrapienia wspomni si o tobie, jak szron w pikn pogod, tak rozpyn si twoje grzechy. (Syr 3:14-15)

Kto porzuca ojca swego, jest jak blunierca, a przeklty przez Pana, kto pobudza do gniewu sw matk. (Syr 3:16)

Z caego serca czcij swego ojca, a boleci rodzicielki nie zapominaj! (Syr 7:27)

Haba dla ojca, jeli ma syna le wychowanego, a jeli crk, to wstyd mu ona przyniesie. Crka roztropna jest bogactwem dla swego ma, a crka, ktra wstyd przynosi, zgryzot dla swego ojca. Nieobyczajna crka zawstydza ojca i ma i przez obydwch bdzie wzgardzona. (Syr 22:3-5)

Crka dla ojca to skryte czuwanie nocne, a troska o ni oddala sen: w modoci, aby przypadkiem nie przekwita [jako niezamna], a gdy wyjdzie za m, by przypadkiem nie zostaa znienawidzona, gdy jest dziewic, by nie bya zbezczeszczona, stajc si w domu ojcowskim brzemienn - bdc z mem, aby przypadkiem nie wykroczya [niewiernoci] i zamieszkawszy z nim, nie bya niepodna. (Syr 42:9-10)

Ale na pierwszym miejscu jest Bg: „Kto kocha ojca lub matk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub crk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien.” (Mt10:37)

Bg przecie powiedzia: Czcij ojca i matk oraz: Kto zorzeczy ojcu lub matce, niech mier poniesie. (Mt 15:4)

I rzek: Dlatego opuci czowiek ojca i matk i zczy si ze swoj on, i bd oboje jednym ciaem. (Mt19:5)

czcij ojca i matk oraz miuj swego bliniego, jak siebie samego! (Mt 19:19)

I kady, kto dla mego imienia opuci dom, braci lub siostry, ojca lub matk, dzieci lub pole, stokro tyle otrzyma i ycie wieczne odziedziczy. (Mt 19:29)

Mojesz tak powiedzia: Czcij ojca swego i matk swoj oraz: Kto zorzeczy ojcu lub matce, niech mierci zginie. (Mk 7:10)

Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo, nie kradnij, nie zeznawaj faszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matk. (Mk 10:19)

Potem poszed z nimi i wrci do Nazaretu; i by im poddany. A Matka Jego chowaa wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (k 2:51)

Dlatego opuci czowiek ojca i matk, a poczy si z on swoj, i bd dwoje jednym ciaem. (Ef 5:31)

Dzieci, bdcie posuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matk - jest to pierwsze przykazanie z obietnic - aby ci byo dobrze i aby by dugowieczny na ziemi. (Ef 6:1-3)

A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosujc karcenie i napominanie Paskie! (Ef 6:4)

Ojcowie, nie rozdraniajcie waszych dzieci, aby nie traciy ducha. (Kol 3:21)

Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakaniaj prob jak ojca, modszych - jak braci, (1Tm 5:1)

Trwajcie w karnoci! Bg obchodzi si z wami jak z dziemi. Jaki to bowiem syn, ktrego by ojciec nie karci? (Hbr 12:7

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: