logo
Piątek, 01 lipca 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 Jak to jest z karą śmierci w Biblii?
Autor: K (---.31.107.212.ipv4.supernova.orange.pl)
Data:   2021-07-03 21:36

Nie rozumiem Boga. W jednym miejscu nakazuje "Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią.(Ksiega Wyjscia 21,14). Z kolei gdu Król Dawid zabija podstępnie Uriasza Hetytę Bóg oszczędza Dawida. Podobnie jest z Kainem, który nawet otrzymuje od Boga znamie, aby ktoś nie zabił. Jak to jest - wygląda jakby Bóg mial podwójne standardy - generalnie jest za karą smierci, ale dla niektóych robi wyjątki. Przecież takie postepowanie jest niesprawiedliwe bo albo każdy zabójca powinien byc skazany, albo każdy oszczędzony. Ktoś mi to wyjaśni?

 Re: Jak to jest z karą śmierci w Biblii?
Autor: B. (---.184.237.253.ipv4.supernova.orange.pl)
Data:   2021-07-04 02:42

Co do Dawida - to tu mamy więcej informacji niż w przypadku Kaina.
Dawid upomniany przez proroka Natana żałował (2 Sm 12,13) za swój grzech zabicia Uriasza. Na skutek tego żalu za grzech Natan powiedział „Pan odpuszcza ci też twój grzech - nie umrzesz” (werset jak wyżej). Podobnie było w przypadku Niniwy. Prorok Jonasz głosił zburzenie Niniwy, po czym lud Niniwy zaczął pościć i korzyć się, żałując za grzechy. I Niniwa nie została zburzona. Zadziałało Boże miłosierdzie. Bóg wytłumaczył to Jonaszowi, bo ten miał pretensje do Boga (!).

Miłosierdzie Boga wobec Dawida było skutkiem skruchy Dawida. Myślę, że Bóg wziął także pod uwagę to, że serce Dawida było zawsze szczere wobec Boga i posłuszne Bogu (oprócz tej jednej sytuacji). Czyn Dawida był podstępny, ale był też jakby popełniony w afekcie. Dawid usilnie namawiał Uriasza, żeby ten poszedł do swej żony Batszeby, tak, żeby mogło wyglądać na to, że dziecko które już poczęła jest dzieckiem Uriasza.
Uriasz jednak nie wstąpił do domu, do żony, a więc Batszebie groziłoby ukamienowanie za cudzołóstwo. I jeden grzech (cudzołóstwo Dawida z Batszebą) pociągnął za sobą drugi grzech (zabójstwo Uriasza, męża Batszeby).

Czy zatem Dawid żałował za grzech zabójstwa, Bóg odpuścił mu i to wszystko? Czy to nie kłóciłoby się z naszym poczuciem sprawiedliwości?
Ależ nie, na tym się nie skończyło. Konsekwencje grzechu Dawida były wielkie i dotkliwe. Dziecko które począł z zamężną Batszebą zmarło. Prorok Natan zapowiedział też inne konsekwencje, które się wypełniły.
Wklejam opis tych wydarzeń, gdzie opisane są szczegóły.
Pozdrawiam.

**********************

1 Pan posłał do Dawida [proroka] Natana. Ten przybył do niego i powiedział:
«W pewnym mieście było dwóch ludzi,
jeden był bogaczem, a drugi biedakiem.
2 Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła,
3 biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył.
On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi,
jadła jego chleb i piła z jego kubka,
spała u jego boku i była dla niego jak córka.
4 Raz przyszedł gość do bogacza,
lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła,
czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał.
Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi
i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego».
5 Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: «Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. 6 Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia». 7 Natan oświadczył Dawidowi: «Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. 8 Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. 9 Czemu zlekceważyłeś <słowo> Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. 10 DLATEGO WŁAŚNIE MIECZ NIE ODDALI SIĘ OD DOMU TWOJEGO NA WIEKI1, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. 11 To mówi Pan: Oto Ja WYWIODĘ PRZECIWKO TOBIE NIESZCZĘŚCIE Z WŁASNEGO TWEGO DOMU, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami - wobec tego słońca. 12 Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca». 13 Dawid rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem wobec Pana». Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpuszcza ci też twój grzech - nie umrzesz, 14 lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić2 Panem, SYN, KTÓRY CI SIĘ URODZI, NA PEWNO UMRZE».
15 Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. 16 Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. 17 Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi: bronił się jednak; w ogóle z nimi nie jadał. 18 W SIÓDMYM DNIU DZIECKO ZMARŁO. Słudzy Dawida obawiali się powiadomić go, że dziecko umarło. Twierdzili: «Jeżeli, gdy dziecko jeszcze żyło, przemawialiśmy do niego, a głosu naszego nie usłuchał, to jak możemy mu powiedzieć, że chłopiec umarł? Może uczynić [sobie] coś złego». 19 Gdy jednak Dawid zauważył, że słudzy jego rozmawiają szeptem, zrozumiał, że dziecko zmarło. Pytał więc sługi swoje: «Czy dziecko umarło?» Odpowiedzieli: «Umarło».
20 Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swe ubranie i wszedłszy do domu Pańskiego oddał pokłon. Powróciwszy do domu zażądał, by mu podano posiłek, którym się pożywił. 21 Słudzy na to mu powiedzieli: «Co ma znaczyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło - płakałeś, lecz gdy zmarło - powstałeś i posiliłeś się». 22 Odrzekł: «Dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie: "Kto wie, może Pan nade mną się ulituje i dziecko będzie żyło?" 23 Tymczasem umarło. Po cóż mam pościć? Czyż zdołam je wskrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci».
24 Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batszeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała imię Salomon. A Pan umiłował go”
2Sm 12

Niech Pan Bóg pomoże Ci zrozumieć Pismo Święte. W powyższym fragmencie może być także kilka innych rzeczy na pierwszy rzut oka niejasnych (np. wielożeństwo).
Zauważ, że po grzechu Ewy i Adama generalnie WSZYSCY ludzie umierają, zarówno dziecko Dawida, on sam, a także TY i ja.
W Tv Trwam jakiś czas temu emitowany był dobry serial „Król Dawid”. Tam trafnie pokazali skutki grzechu Dawida w następnym pokoleniu (syn Dawida także popełnił grzech, za który powinien ponieść śmierć, wówczas powiedział do sędziego (swojego ojca Dawida) „A ty mogłeś?)
O grzechu Dawida wiedziało wielu ludzi (lub domyślało się). Było to zgorszeniem i złym przykładem dla bliskiego otoczenia i całego kraju. Zatem kary, jakie ponosił Dawid, były aktem sprawiedliwości i dowodem, że grzeszyć nie wolno, nawet królowi.

Serdecznie pozdrawiam.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: