logo
Wtorek, 17 maja 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 Pierwsze środy miesiąca ku czci św. Józefa.
Autor: Kamil (---.play-internet.pl)
Data:   2022-01-03 18:08

Szczęść Boże,
Czy w nabożeństwie pierwszych śród miesiąca ku czci św. Józefa jest jakiś ściśle określony wymóg ile te rozważania mają trwać? I o czym konkretnie mają one być?

-------

Pytanie warto postawić Siostrom Józefitkom: (klik).
moderator

ps. Aktualnie posługuję w parafii pw. św. Józefa, dlatego wklejam wstęp do książki 'Konsekracja św. Józefowi' ks. Donalda H. Calloway:

"Nie rozumiałem św. Józefa zbyt dobrze, ale to się zmieni".
św. Jan od Krzyża

Żyjący w XVI wieku św. Jan od Krzyża, jeden z największych mistyków Kościoła, pokornie przyznał, że brakuje mu właściwego zrozumienia wielkości św. Józefa. Zainspirowany gorącym uwielbieniem, jakim jego przyjaciółka, św. Teresa z Ávili, darzyła tego świętego, św. Jan od Krzyża przyrzekł sobie solennie, że lepiej pozna św. Józefa i bardziej go pokocha.

A co z wami? Czy znacie św. Józefa? Czy uważacie, że rozumiecie jego wielkość i jego miłość do was? No cóż, moi przyjaciele, przygotujcie się! W książce Konsekracja św. Józefowi przeczytacie o cudach tego świętego opisanych jak nigdy przedtem!

Nadszedł czas św. Józefa!

Przyznaję, że to bardzo śmiałe twierdzenie! A jednak głęboko wierzę, że w naszej epoce Pan wyraźnie pragnie zwrócić ku św. Józefowi nasze serca, rodziny, parafie, diecezje i Kościół. Od dawna widać w życiu Kościoła wzmożone działania Ducha Świętego w tym kierunku.

Dobrze mnie zrozumcie: św. Józef zawsze zajmował szczególne miejsce w sercach chrześcijan. Przez stulecia święci, papieże, mistycy, uczeni i świeccy czcili i wielbili go w jego chwale. W XVI wieku Duch Święty posłużył się św. Teresą z Ávili, aby uświadomić Kościołowi znaczącą rolę św. Józefa. Jeszcze przed św. Teresą podkreślali jego wielkość tacy święci, jak Bernard z Clairvaux, Bernardyn ze Sieny czy Wawrzyniec z Brindisi.

W bliższych nam czasach bł. Wilhelm Józef Chaminade, św. Piotr Julian Eymard, bł. Petra od św. Józefa oraz św. Andrzej Bessette umacniali cześć dla św. Józefa w życiu Ludu Bożego. Święty Andrzej Bessette zainicjował budowę świątyni, która stała się największym na świecie kościołem pod wezwaniem św. Józefa – oratorium św. Józefa w Montrealu w Kanadzie. Święty Józef Manyanet y Vives, prezbiter w dziewiętnastowiecznej Hiszpanii, gorliwie głosił cześć dla św. Józefa i Świętej Rodziny. Wyprorokował, że wkrótce w życiu Kościoła nadejdzie „czas św. Józefa”. Napisał:

Wierzę, że prawdziwy czas św. Józefa jeszcze nie nadszedł: po dwóch tysiącach lat dopiero zaczęliśmy dostrzegać cień tajemnicy, w której jest zanurzony3.

Wiecie co, moi przyjaciele? Teraz nadszedł czas św. Józefa! Dlaczego mogę to twierdzić z takim przekonaniem? To proste: Bóg wskazał nam wyraźnie, że pragnie, aby Jego lud zwrócił większą uwagę na św. Józefa, zrobił to o wiele wyraźniej niż w jakiejkolwiek wcześniejszej epoce w historii Kościoła. W roku 1961 święty papież Jan XXIII napisał tak:

W historii kultu Kościoła Świętego Jezus, Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, otrzymał natychmiast uwielbienie przysługujące tylko Jemu, jako blask istoty Ojca, a promieniujące w chwale Świętych, Maryja, Jego Rodzicielka, od pierwszych wieków Mu towarzyszy, pobożnie czczona w obrazach katakumb i bazylik: Święta Maryja, Matka Boża. Święty Józef natomiast poza jakąś wzmianką jego postaci, pojawiającą się tu i tam w pismach Ojców, pozostał przez długie wieki w charakterystycznym ukryciu, jakby w obrazie życia Zbawiciela był tylko ornamentem. Potrzeba było czasu, aby jego kult sprzed oczu wiernych przeniósł się do serc, wydobywając stamtąd szczególne wzloty modlitewne i ufne oddanie. Te radości, jakże liczne i wspaniałe – zostały przeznaczone pobożności nowszych czasów4.

Namiestnik Kościoła jednoznacznie stwierdził, że teraz jest czas św. Józefa. Żyjemy w nowoczesnych czasach – czasach, w których Kościół jest świadkiem bezprecedensowej ery nabożeństwa do św. Józefa. Według świętego papieża Jana XXIII Bóg pragnie, aby nabożeństwo do św. Józefa rozpowszechniło się w naszych czasach w formie specjalnych modlitw „ufnego oddania”. To oznacza zwłaszcza jedno: Nadszedł czas całkowitego zawierzenia św. Józefowi!

Zaraz dokładniej wyjaśnię, jak Bóg doprowadził Kościół do tej chwili.

W roku 2018 wydawałem dziennik poświęcony św. Józefowi zatytułowany St. Joseph Gems: Daily Wisdom on Our Spiritual Father (Skarby św. Józefa. Codzienna mądrość naszego ojca duchowego). We wstępie przedstawiłem listę niezwykłych zdarzeń, Bożych wskazówek, jeśli wolicie, do których doszło w ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu lat. Wskazują one wyraźnie na rosnące znaczenie św. Józefa w życiu Kościoła. Są jednoznacznym dowodem, że żyjemy w bezprecedensowych czasach św. Józefa. Oto ta lista:

1868
błogosławiony dominikanin Jan Józef Lataste napisał list do błogosławionego papieża Piusa IX z prośbą, aby ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.

1870
błogosławiony papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.

1873
św. Leonard Murialdo założył Kongregację św. Józefa.

1878
św. Józef Marello założył Zgromadzenie Oblatów św. Józefa.

1879
w Knock w Irlandii św. Józef objawił się wraz z Błogosławioną Dziewicą Maryją i św. Janem Ewangelistą, a Jezus ukazał się w postaci Baranka Bożego.

1889
papież Leon XIII napisał encyklikę Quamquam pluries poświęconą św. Józefowi.

1895
bł. Petra od św. Józefa zaczęła budowę sanktuarium pod wezwaniem św. Józefa w Barcelonie. Konsekrowano je w 1901 roku. Podczas beatyfikacji w 1994 roku św. Jan Paweł II nazwał bł. Petrę „apostołką św. Józefa w XIX wieku”.

1904
św. Andrzej Bessette zbudował w Montrealu kaplicę poświęconą św. Józefowi. Później rozbudowano ją tak, że uzyskała tytuł bazyliki mniejszej. Ostatecznie budowa dobiegła końca w 1967 roku. Obecnie bazylika jest znana jako oratorium św. Józefa i przez wielu uważana za główny międzynarodowy ośrodek kultu św. Józefa.

1908
św. Alojzy Guanella rozpoczął w Rzymie budowę kościoła poświęconego św. Józefowi. Kościół ukończono i konsekrowano jako bazylikę w 1912 roku.

1909
święty papież Pius X oficjalnie zaaprobował tekst Litanii do św. Józefa.

1914
św. Alojzy Guanella założył Pobożną Unię św. Józefa, Patrona Cierpiących i Umierających.

1917
w trakcie ostatniego objawienia w Fatimie, 13 października ukazał się św. Józef trzymający w ramionach Dziecię Jezus, które błogosławiło świat i trzykrotnie uczyniło znak krzyża.

1921
papież Benedykt XV włączył zawołanie „Niech będzie błogosławiony św. Józef, jej dziewiczy małżonek” do treści modlitwy eucharystycznej.

1947
hiszpańscy karmelici bosi założyli „Estudios Josefinos”, pierwsze czasopismo teologiczne poświęcone św. Józefowi.

Lata 50. XX w.
domniemane objawienia Matki Bożej Ameryki s. Mary Ephrem przyczyniły się do odnowienia kultu św. Józefa. Święty Józef sam przemówił w tej sprawie do widzącej.

1955
czcigodny sługa Boży papież Pius XII ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika obchodzone 1 maja.

1962
święty papież Jan XXIII umieścił imię św. Józefa w Kanonie rzymskim (I modlitwa eucharystyczna).

1989
święty papież Jan Paweł II ogłosił Redemptoris Custos, adhortację apostolską o św. Józefie.

2013
papież Franciszek, kontynuując i spełniając zamiary papieża Benedykta XVI, włączył imię św. Józefa do wszystkich modlitw eucharystycznych. Poświęcił św. Józefowi miasto-państwo Watykan.

Chwileczkę! Wiedzieliście o tym wszystkim? Większość ludzi nie ma pojęcia o tych niezwykłych wydarzeniach. Można bez przesady stwierdzić, że Kościół zrobił więcej dla rozpropagowania kultu św. Józefa przez ostatnie sto pięćdziesiąt lat niż przez wcześniejsze tysiąc osiemset lat chrześcijaństwa! Ale dlaczego właśnie teraz? I dlaczego św. Józef?

Jest po temu wiele powodów, lecz dwa z nich wydają mi się szczególnie ważne.

Po pierwsze, potrzebujemy ojcostwa duchowego św. Józefa do pomocy w obronie małżeństwa i rodziny. Małżeństwo i rodzina były atakowane od zawsze, jednak w czasach współczesnych te napaści stały się wyjątkowo wzmożone. Wielu ludzi zatraciło świadomość, co to znaczy być mężczyzną czy kobietą, nie mówiąc już o tym, że nie wiedzą, czym jest małżeństwo i rodzina. Wiele krajów świata przyznało sobie nawet prawo do przedefiniowania małżeństwa i rodziny. Istnieje w tych kwestiach ogromne pomieszanie pojęć, większe niż we wszystkich epokach w historii ludzkości. Służebnica Boża siostra Łucja od Jezusa, najdłużej żyjąca wizjonerka z Fatimy, znała powagę sytuacji i napisała pełne mocy oświadczenie w tej sprawie:

Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i Szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę5.

Aby zwalczyć i zwyciężyć podstępy Szatana, Kościół potrzebuje św. Józefa. Jego przykład i ochrona są jedyną drogą wyjścia z tego strasznego zamętu, w jakim obecnie tkwimy. Do kogóż mamy się zwrócić, jeśli nie do głowy Świętej Rodziny i postrachu duchów piekielnych? Kto mógłby nam pomóc zrozumieć, czym jest małżeństwo i rodzina?

Po drugie, cały świat potrzebuje dziś ponownej ewangelizacji, w tym także ogromna większość chrześcijan. Święty Józef był pierwszym misjonarzem. W naszych czasach pragnie ponownie przynieść Jezusa narodom. Wiele narodów i kultur oderwało się od swoich chrześcijańskich korzeni i wstąpiło na drogę prowadzącą do samozniszczenia. Kraje zbudowane niegdyś na fundamentach judeochrześcijańskich zostały zdominowane przez ideologie i organizacje, które dążą do odarcia społeczeństwa ze wszystkiego, co święte. Jeśli nic się nie zmieni, cywilizacji grozi samozagłada.

W adhortacji apostolskiej o św. Józefie z 1989 roku św. Jan Paweł II przypomniał nam o konieczności wzywania jego pomocy w dziele ponownej ewangelizacji świata:

Trzeba modlić się o to orędownictwo [św. Józefa]; jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej „kraje i narody, w których niegdyś […] religia i życie chrześcijańskie kwitły… dzisiaj wystawione są na ciężką próbę”6.

Najwyższy czas powierzyć siebie św. Józefowi! Bóg mówi swojemu Kościołowi, że aby bronić małżeństwa i rodziny, przywrócić moralność, odzyskać stracony teren, zdobywać dusze dla Jezusa Chrystusa, musimy zabrać ze sobą na pole bitwy św. Józefa. On jest postrachem duchów piekielnych! Dzięki jego potężnemu ojcostwu duchowemu, niezwykłej miłości do swych dzieci duchowych i dzięki nieprzerwanemu orędownictwu, Kościół może się odnowić jako światło dla narodów, jako piękne miasto położone na górze (zob. Mt 5, 14–16)!

Czym dokładnie jest konsekracja św. Józefowi? Spytam inaczej. Co to znaczy, że ktoś jest gotowy poświęcić siebie św. Józefowi? W zasadzie to uznanie go za swojego ojca duchowego i pragnienie, aby się do niego upodobnić. Dowiedziemy tego pragnienia, pokładając pełne zaufanie w jego ojcowskiej opiece, dzięki czemu będzie on mógł z miłością wspomagać nas w zdobywaniu cnót i dążeniu do świętości. Całkowite poświęcenie mu życia polega na dokonaniu formalnego aktu synowskiego zawierzenia swojemu ojcu duchowemu po to, aby mógł on zadbać o nasz duchowy dobrostan i zaprowadzić nas do Boga. Człowiek, który oddaje życie św. Józefowi, pragnie być jak najbliżej swojego duchowego ojca po to, aby przypominać go w cnocie i świętości. Święty Józef z kolei ofiarowuje osobom, które mu się oddały, swoją pełną miłości troskę, obronę i wskazówki.

Być może ktoś czytający te słowa wcześniej zawierzył się Błogosławionej Dziewicy Maryi i zastanawia się, czy może również uczynić to w stosunku do św. Józefa i wszystko mu oddać. Odpowiedzią jest głośne „Tak!”. Bóg pragnie, aby wszystkie Jego dzieci były otoczone miłością i troską zarówno matki, jak i ojca. Nie należymy do duchowej rodziny samotnego rodzica. Maryja jest naszą matką duchową, a Józef ojcem duchowym. Ojcostwo duchowe św. Józefa jest szczególnie ważne dla naszego wzrastania duchowego. Całkowite zawierzenie Maryi nie będzie pomniejszone przez poświęcenie siebie św. Józefowi. Maryja wręcz pragnie, abyśmy poświęcili mu życie! Wszystko to, co oddajemy Jezusowi i Maryi, możemy również oddać jemu. Bądźmy spokojni. Serca Jezusa, Maryi i św. Józefa są zjednoczone.

Zapytacie: „Jak dokonać konsekracji św. Józefowi?”. Prawdę mówiąc, sposobów jest bez liku. Wystarczy prosta modlitwa zawierzenia. Jednakże jeśli naprawdę chcemy zrozumieć wielkość naszego ojca duchowego, najlepiej jest wziąć udział w dobrze opracowanym programie przygotowań i konsekracji. Powinien on obejmować wiedzę o osobie św. Józefa, o jego przywilejach, tytułach i cnotach, a zwłaszcza o jego ojcowskiej miłości do Syna Bożego i do reszty ludzkości. Książka Konsekracja św. Józefowi zawiera obszerny program przygotowań i konsekracji temu świętemu przeznaczony dla pojedynczych osób, dla rodzin, parafii i diecezji. Mam nadzieję, że dzięki niemu zainicjuję pierwszy światowy ruch zawierzenia św. Józefowi!

Czym jest ten program? Co to za sposób? Gdy modliłem się o wskazówki, jak zorganizować przygotowania do konsekracji św. Józefowi, pomyślałem, że najlepiej oprzeć się na sprawdzonej i wypróbowanej trzydziestotrzydniowej metodzie przygotowania do oddania się Maryi, stosowanej przez św. Ludwika Marię de Montfort. Po co drugi raz wynajdować koło? Metoda trzydziestotrzydniowych przygotowań według św. Ludwika jest prosta, przystępna i umożliwia uczestnikowi całkiem nieźle opanować temat. Wymaga również bardzo ważnego elementu: modlitwy.

Podobnie jak program poświęcenia się Maryi autorstwa św. Ludwika, książka Konsekracja św. Józefowi składa się z trzech części.

CZĘŚĆ I
33 DNI PRZYGOTOWAŃ

Zanim przystąpisz do trzydziestotrzydniowych przygotowań, powinieneś wybrać datę konsekracji (dzień 33), która z kolei ułatwi wyznaczenie daty początku pracy. Możesz swobodnie rozpocząć i zakończyć przygotowania w każdym dniu, który wybierzesz. Zamieściłem na stronie 23 tabelę ze świętami liturgicznymi związanymi ze św. Józefem, ponieważ uważam, że najlepiej wybrać na konsekrację dzień, który zbiega się z liturgicznym świętem św. Józefa. Należy przy tym pamiętać, że data uroczystego poświęcenia życia wypada w trzydziestym trzecim dniu przygotowań.

Etapy przygotowań wyznacza Litania do św. Józefa. Jest potężną, skuteczną modlitwą. Pomoże wam w poznaniu i pokochaniu waszego duchowego ojca. Przytacza wiele tytułów, przywilejów i cech heroicznych św. Józefa. Każdy z trzydziestu trzech dni przygotowań (z wyjątkiem dni 1 i 2) zaczyna się od krótkiego wyjaśnienia jednego z wezwań z Litanii do św. Józefa (w części I); po nim następuje czytanie o św. Józefie (fragment części II); a na koniec odmawia się Litanię do św. Józefa (znajdującą się w części III). Korzystając z tej metody, lepiej poznasz i głębiej pokochasz swojego ojca duchowego. Trzydziestotrzydniowe przygotowania wymagają poświęcenia dwudziestu–trzydziestu minut dziennie. Jeśli pominiesz jeden dzień, nie wpadaj w panikę. Po prostu nadrób stracony czas i kontynuuj przygotowania. Dasz radę!

CZĘŚĆ II
CUDA NASZEGO OJCA DUCHOWEGO

Część II zawiera materiały przeznaczone do czytania na każdy dzień. Większość czytań jest krótka. Dziesięć z nich jest trochę dłuższych, ale nie martw się. Żadne z nich nie sprawi ci kłopotów. Możesz mi wierzyć: pod wpływem tych lektur zakochasz się w św. Józefie.

Część II opracowałem w taki sposób, aby stanowiła w tej książce osobny materiał. A to oznacza, że można ją czytać codziennie w ramach trzydziestotrzydniowych przygotowań, a także zapoznawać się z nią oddzielnie, nie biorąc udziału w spotkaniach.

Zaraz wyjaśnię, dlaczego tak to rozwiązałem.

Prawdopodobnie większość czytelników, która nabędzie książkę Konsekracja św. Józefowi, przejdzie od razu do trzydziestotrzydniowych przygotowań. Jednakże mogą ją kupić osoby, które jeszcze nie są do końca przekonane do zawierzenia św. Józefowi. Niektóre z nich mogą odczuwać potrzebę lepszego poznania świętego, zanim przystąpią do ponadmiesięcznych przygotowań do zawierzenia komuś, o kim niewiele wiedzą. Mogą one pominąć część I (33 dni przygotowań) i przeczytać po prostu część II jak osobną książkę. Powinieneś jednak wiedzieć, że jeśli zdecydujesz się na przeczytanie części II bez przystąpienia do trzydziestotrzydniowych przygotowań, będziesz musiał przeczytać ponownie odpowiednie fragmenty z części II, jeśli w końcu zdecydujesz się je podjąć. (Czytania z części II są ułożone w innym porządku, kiedy zostają włączone do trzydziestotrzydniowych przygotowań z części I).

Dlaczego więc część II nosi tytuł „Cuda naszego ojca duchowego”? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie bardzo obszernie, ale pozwolę, by wskazówki udzielił wam św. Josemaría Escrivá:

Święty Józef bardziej niż ktokolwiek przed nim czy po nim nauczył się od Jezusa, by zachować czujność, by rozpoznać cuda Boże7.

Nasz Bóg jest Bogiem cudów! A jednym z największych cudów jest św. Józef. Cuda naszego ojca duchowego ukażą nam jego postać inaczej, niż przedstawiano nam go do tej pory. Oczywiście św. Józefowi przypisuje się wiele cudów, ale w trakcie poszukiwania materiałów i pisania tej książki zdałem sobie sprawę, że dziesięć z nich jest wyjątkowych. Skupiając uwagę na tych dziesięciu, zyskamy pełniejszy obraz św. Józefa i lepiej zrozumiemy, dlaczego powinniśmy go głęboko kochać.

CZĘŚĆ III
MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

Część III przygotowań do konsekracji św. Józefowi jest szczególnie ważna. Polega na modlitwie. Twoje przygotowania do tego wydarzenia muszą obejmować modlitwę. Codzienną. Bez codziennej modlitwy przygotowania polegałyby wyłącznie na poszerzaniu wiedzy o św. Józefie, lecz nie pomogłyby w nawiązaniu z nim synowskiej relacji. Na pewno musisz się wiele o nim dowiedzieć, ale przede wszystkim powinieneś się w nim zakochać. Codzienna modlitwa do św. Józefa pomoże ci wytworzyć pełną miłości relację ze swoim duchowym ojcem. Z tego powodu ta książka nie tylko wykłada teologiczne bogactwo Litanii do św. Józefa, ale nakłania do jej codziennego odmawiania. Pod koniec trzydziestu trzech dni przygotowań odkryjesz, że nauczyłeś się tej litanii na pamięć.

Część III zawiera również kilka aktów poświęcenia życia św. Józefowi, a także wiele innych modlitw do naszego ojca duchowego. W dniu uroczystej konsekracji możesz wybrać akt, który najbardziej ci odpowiada, albo – jeśli chcesz – ułożyć własny. Jeśli jednak przystąpiłeś do przygotowań w grupie, zaleca się, aby wszyscy wspólnie odmówili tę samą modlitwę. W tej części znajdziesz również sekwencję Przybądź, Duchu Święty.

Pod koniec książki zamieszczono wskazówki „Jak przeprowadzić trzydziestotrzydniowe przygotowania oraz uroczystość konsekracji św. Józefowi w grupie” (zobacz). Są tam również wszystkie niezbędne materiały do cotygodniowych spotkań grupy oraz pytania do dyskusji. Przygotowania grupowe i uroczystość poświęcenia życia doskonale się sprawdzają w parafii i we wspólnotach modlitewnych. W tej jednej książce jest wszystko, czego potrzebuje grupa, by przygotować się do poświęcenia życia św. Józefowi. (Każdy członek grupy powinien mieć własny egzemplarz).

Konsekracja św. Józefowi kończy się medytacją na uroczystość św. Józefa pióra bł. Wilhelma Józefa Chaminade, niezwykłym artykułem br. Reginalda Garrigou-Lagrange’a OP oraz krótką listą kościołów i sanktuariów pod wezwaniem św. Józefa na całym świecie.

Drogi przyjacielu! Jesteś na początku podróży, która odmieni twoje życie. Przebywanie blisko św. Józefa to szczególna łaska od Boga. Dzięki przeprowadzeniu trzydziestotrzydniowych przygotowań i poświęceniu życia św. Józefowi zostaniesz obdarzony prawdziwą łaską. W swoim czasie św. Maksymilian Kolbe pytał: „Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie?”. Pragnął znaleźć odpowiedź na to pytanie poprzez dzieła kaznodziejskie, pisanie i apostolstwo poświęcenia życia Maryi. Dziś wielu ludzi pyta: „Kim jesteś, św. Józefie?”. Książka Konsekracja św. Józefowi odpowiada na to pytanie i ułatwia członkom Kościoła lepiej zrozumieć tego wielkiego świętego i bardziej go docenić.

Najwyższy czas, aby poświęcić życie św. Józefowi!

Donald H. Calloway MIC,
wikariusz Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Prowincja pod wezwaniem Matki Miłosierdzia

 Re: Pierwsze środy miesiąca ku czci św. Józefa.
Autor: Hania (---.icpnet.pl)
Data:   2022-01-05 18:12

Nie tylko pierwsze środy...

U karmelitów bosych i sióstr karmelitanek bosych każda środa jest dniem poświęconym św. Józefowi.

Przed świętem patronalnym św. Józefa (19 marca) odprawia się dziewięciośrodową nowennę. Początek w drugiej połowie stycznia. Możesz brać udział on-line w którymś z kościołów karmelitańskich np. Wadowice, Kraków, Poznań.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: