logo
Piątek, 19 sierpnia 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Monia (196.240.57.---)
Data:   2022-01-15 10:16

Zastanawia mnie dlaczego akurat to jest podkreślane?
Pozdrawiam

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Stefan Budzyński (---.nwrknj.fios.verizon.net)
Data:   2022-01-15 12:52

Pytanie o dziewictwo niewiasty jest tematem delikatnym w swej intymności, wręcz onieśmielającym. Z medycznego i biologicznego punktu widzenia nie można być jednocześnie dziewicą i matką. A jednak od tego prawa Bóg uczynił wyjątek.

Jedyną Niewiastą, która jest zarazem Matką i Dziewicą, była Najświętsza Maryja Panna. Sceptycy, a nawet niektórzy chrześcijanie pytają: dlaczego Kościół katolicki uznaje dziewictwo Maryi? Skąd o tym wie? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna - z Pisma Świętego jako objawionego Słowa Bożego, które Magisterium Kościoła właściwie interpretuje.

Zapowiedź i wypełnienie

W Księdze Izajasza czytamy: "Oto Panna brzemienna rodzi syna i nadaje mu imię Emmanuel"(Iz 7,14). W oryginale hebrajskim użyto słowa hinne ha-alma, co oznacza dziewczynę niezamężną, dziewicę. Na ten właśnie werset powołuje się Mateusz (1,23 -24): "... Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżył się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadała imię Jezus".
Ewangelia nie pozostawia wątpliwości, że Józef, prawowity małżonek Maryi, był tylko przybranym ojcem Jezusa. W scenie zwiastowania Łukasz opisuje objawienie anioła Gabriela: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego" (Łk 1,31). Słowa te musiały szokować młodą Izraelitkę, bo zrozumiała, że dostąpiła nadzwyczajnej łaski - zostanie matką Mesjasza. Ale była dziewicą, więc zapytała: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża ?"(Mt 1,34). Odpowiedź posłańca niebiańskiego była jednoznaczna, a zarazem zdumiewająca i trzeba było wielkiej wiary, aby uwierzyć w jego słowa: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni cię" (Łk 1,35). Anioł uświadamia Maryi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, powołując się na przykład Elżbiety, uchodzącej za bezpłodną, która - mimo starego wieku - jest w szóstym miesiącu ciąży.
Sens właściwego rozumienia dziewictwa Maryi jest jednoznaczny: poczęła Jezusa bez udziału mężczyzny. Jedynym Ojcem Jezusa jest pierwsza Osoba Trójcy Świętej - Bóg Ojciec. To do Niego, z racji swej ludzkiej natury, Chrystus modlił się, używając aramejskiego słowa ABBA. Szokowało to Izraelitów, że Jezus z Nazaretu nazywa Boga swoim Ojcem, a siebie - Synem Bożym (barelabin), lub Synem człowieczym (bar enasz). Co więcej: Jezus nauczał, że z Ojcem stanowi jedność.

Zawsze Dziewica Boża Rodzicielka


Dogmatu wiary o dziewiczym poczęciu Jezusa nie należy mylić z dogmatem o Niepokalanym Poczęciu Maryi, który oznacza, że Matka Boża była wolna od zmazy grzechu pierworodnego i w ogóle od jakiegokolwiek grzechu". Taki jest sens orzeczenia dogmatycznego sformułowanego w 1854 r. przez Piusa IX w bulli "Ineffabilis Deus".
Wiara w naukę o dziewictwie Maryi zawarta jest w trzech zasadniczych dokumentach Kościoła: Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim: "I wcielił się z Ducha Świętego z Maryi Dziewicy"; liście dogmatycznym św. Leona I Wielkiego do patriarchy Flawiana: "Poczęty jest bowiem z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, która tak z zachowaniem dziewictwa zrodziła, jak z zachowaniem tegoż poczęła" (to orzeczenie jest najważniejsze z racji swego dogmatycznego zdefiniowania); a także - orzeczeniu Synodu Laterańskiego z 649 r.: "Jeśli ktoś nie wyznaje nauki świętych ojców (...), że właściwie i prawdziwie święta, niepokalana i zawsze dziewica Boża Rodzicielka (...) poczęła szczególnie i prawdziwie bez nasienia, a z Ducha Świętego, Boże Słowo, które przed wiekami narodziło się z Ojca, a następnie w sposób nienaruszony je zrodziła, pozostając w dalszym ciągu nienaruszoną dziewicą - niech będzie potępiony".

Refleksja teologiczna

Teologia współczesna, dążąc do pogłębienia nauki o dziewictwie Matki Bożej, rezygnuje z biologicznej interpretacji na rzecz duchowego i nadprzyrodzonego ujmowania tego zagadnienia jako tajemnicy wiary. Genetyka zna zjawisko partenogenezy, czyli dzieworództwa, które występuje w przyrodzie jako proces rozwoju zarodków z niezapłodnionej komórki żeńskiej. Partenogenezę można też wywołać sztucznie, np. przez klonowanie.
W odniesieniu do poczęcia Jezusa ingerencja w porządek natury była konieczna i stało się to mocą Wszechmogącego. Teologia odrzuca legendy, jakoby Jezus narodził się w sposób cudowny, że bez porodu Dziecię przeniknęło łono matki. Poród odbył się w sposób naturalny, a cudem było to, że odwieczny i nieskończony Bóg poprzez swój Logos (Słowo) zniżył się do poziomu ludzkiej natury (kenoza) i z nią zjednoczył na zawsze w Jezusie Chrystusie.
Kościół naucza, że Maryja jest semper Virgo (zawsze Dziewica), orzekając poczęcie Jezusa bez udziału mężczyzny, a nie o szczegółach anatomicznych. Jezus w swej Boskiej naturze jest odwiecznym Logosem Boga Ojca, Jemu współistotnym lub - jak powiedział do Nikodema - Jednorodzonym (J 3,16). W swej ludzkiej naturze urodził się po ludzku, z dziewiczej Matki, a jednak Jego przyjście na świat było największym cudem w dziejach Wszechświata.

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2004/Przewodnik-Katolicki-20-2004/Nauczanie-Kosciola/Dlaczego-Maryja-zawsze-Dziewica

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Marek (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2022-01-15 13:06

Jeśli zaprzeczyć bóstwu Jezusa lub nawet wierzyć w nie ale nie próbować spojrzeć na sprawę oczyma współczesnego Jezusowi Żyda, owa "niepokalaność" może wydawać się niepotrzebna.
Jednak jeśli Jezus jest Bogiem, a my spojrzymy na sprawę oczyma nawróconego I-wiecznego Żyda, zobaczymy Maryję jako "naczynie świątynne", jako Arkę w której "przechowywana" była Chwała Pańska, jako ołtarz.
Zarówno takie naczynie, ołtarz jak i Arkę łączy jedno - nie do pomyślenia byłoby, by służyły do jakiejkolwiek "zwykłej" czynności. Takie spojrzenie zdają się potwierdzać teksty starochrześcijańskie .

Myślę, że odpowiedzią na Twoje pytanie będą słowa św. Efrema Syryjczyka (+373), który pisze dlaczego Bóg(Słowo) nie mógł począć i narodzić się w ciele skażonym grzechem:
"Ogień był w łonie Panny, a nie spłonęła od jego płomienia. Obejmowała rozpalony Ogień, nosiła go bez szwanku. Ogień stał się ciałem i dał się Jej pieścić w rękach"...
Trochę więcej na ten temat napisałem tu http://analizy.biz/marek1962/km7.pdf
[do administratora: proszę się nie obawiać, tekst pochodzi z mojej książki, która ma imprimatur]

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Bea (---.centertel.pl)
Data:   2022-01-15 19:44

Pytanie jest o to "zawsze". Dlaczego po urodzeniu Jezusa małżeństwo z Józefem nie zostało dopełnione?
(Na marginesie - przecież dziewica po przerwaniu błony - co ma miejsce również podczas porodu - nie jest już dziewicą).

Marek
Niepokalane poczecie NMP ("ciało nieskażobe grzechem"), a jej dziewictwo, to deie różne sprawy.
Chyba, że o skazeniu mówiąc, masz na myśli ewentualne współżycie. Tylko, dlaczego twoim zdaniem w małżeństwie Maryi (i jakimkolwiek innym), miałoby ono być źródłem grzechu i "skalania"?

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Hanna (---.wtvk.pl)
Data:   2022-01-15 20:20

Bea:
"(Na marginesie .- przecież dziewica po przerwaniu błony - co ma miejsce również podczas porodu - nie jest już dziewicą)".

No dobrze, ale dlaczego skupiać się przy definiowaniu dziewictwa jedynie na takim a nie innym detalu anatomii?
Zdaje się, że chodzi o definicję dziewictwa.
W sensie duchowym nie chodzi o samą anatomię, ale o wybór, o niewspółżycie. Czyli o poziom powiedziałabym moralny, niebiologiczny. W tym sensie dziewicą jest też kobieta, która nigdy nie współżyła, ale np. z powodów medycznych usunięto czy przecięto błonę dziewiczą. Taki czy inny fałd śluzówki nie decyduje o wymiarze głębszym niż fizjologia.
Na tej zasadzie Maryja, która poczęła bez udziału mężczyzny, także po porodzie jest dziewicza. Bo Jej Syn nie jest owocem współżycia człowieka z człowiekiem.

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Ona (---.205.147.180.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2022-01-15 20:30

Mówimy o dziewiczym porodzie, jednym z cudów, który miał miejsce w Noc Bożego Narodzenia. Więcej tutaj: (klik).

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Estera (---.165.kosman.pl)
Data:   2022-01-15 22:42

Monika: bo po ludzku tak się nie da.

Bea, dziewicą przestaje się być poprzez współżycie, a nie przerwanie błony.

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Bea (---.centertel.pl)
Data:   2022-01-16 00:40

Ciekawy artykuł: (klik).

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Marek (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2022-01-16 10:59

To te same sprawy, Beo (w tym sensie, ze przyczyna jest ta sama).
Naczynie używane w Świątyni nie mogło być użyte do celów "powszednich".
Tu jest analogicznie.

Co do dziewictwa - są (całkiem sporo) kobiety, które rodzą się bez błony dziewiczej. Są też takie, których błona zostaje przerwana z innych powodów (wypadki, zdarza się też np. gimnastyczkom i baletnicą przy ćwiczeniach) - czy to oznacza, że przestają być dziewicami?
Oczywiście nie.
Dziewicą jest kobieta, która nie współżyła z mężczyzną.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: