logo
Niedziela, 29 marca 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: Pawel (---.idea.pl)
Data:   2005-09-12 13:24

Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech, aby go nam odpuscic, jednoczesnie oczekujac, ze my, w calej swej niedoskonalosci, bedziemy wybaczac blizniemu bezwarunkowo, nawet gdy na naszych oczach chelpi sie swoim wystepkiem? Jak wybaczac?

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: Micha (---.Zabrze.Net.pl)
Data:   2005-09-12 14:18

Odwr swoje pytanie, a otrzymasz odpowied.

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: DZIEWCZYNA (---.netia.com.pl)
Data:   2005-09-12 15:39

Troch to nie jest tak jak napisae...
Ot Bg kocha nas zawsze - take wtedy gdy grzeszymy i gdy "na Jego oczach chepimy si swoimi wystpkami". On nas kocha i jest gotowy wybacza, waciwie to wybacza. A teraz problem w tym abymy my to przebaczenie przyjli i powrcili do penej jednoci z Nim. Do tego jest potrzebny wanie al i skrucha. Bg nam przebacza zawsze - tylko my nie zawsze chcemy to przebaczenie przyjmowa.
Tak samo wanie ma si mie rzecz z nami i blinimi. Ideaem jest, jeli my zawsze przebaczamy, niezalenie od tego czy nasz przeladowca chce tego czy nie. Ale sam pomyl - jeli kto Ci obraa to Ty moesz sie nie gniewa na Niego, moesz mu wybaczy (z pomoca aski) ale to nie znaczy, e ten ktro bdzie Twoim przyjacielem. Dopki nie zechce si z Tob pogodzi - bdzie twoim wrogiem w jakims sensie. Mimo, e w Twoim sercu nie bdzie nienawici i alu do niego, to jeli w jego sercu bdzie nienawic do Ciebie - nie zaprzyjanicie si.
Rozumiesz ju?
Z Bogiem jest podobnie - ON nigdy nie ma "alu" do Ciebie, ale Ty moesz si na Niego "obrazi". On Ci zawsze przebacza, ale jeli Ty zarozumiale swojego bdu nei uznajesz, to nie moesz skorzystac z tego przebaczenia... Ono dla Ciebie jest niejako bezuyteczne (cho nie cakiem tak jest, bo gdyby Bg przesta Ci kocha to by przesta istniec prawdopodobnie :) no ale mona chyba takiej przenoni uy).
Tak to mniej wicej wyglda.

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: MaBi (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2005-09-12 15:46

Te si wczoraj zastanawialam, dlaczego nasze przebaczenie ludziom jest warunkiem by Bg nam przebaczy. Doszam do wniosku, e to dlatego, ze brak przebaczenia bliniemu jest grzechem - bo brakiem miloci, czasem nienawici wrcz i wrogoci. Jeli kto hoduje w sobie taka postaw (nie myli z uczuciami), to jest w grzechu, i trzeba go odrzuci.
Przebaczanie - czasem baardzo trudna rzecz - jest naszym obowizkiem, bo mio tego wymaga. Przebaczajc jestemy najbardziej podobni do Boga.
Nie naley jednak myli przebaczania z poblaaniem i tolerancj za. Gdy przebaczam, to nie mowi: "to byo dobre, e mnie skrzywdzile", bo inaczej, nie byoby czego wybacza! Gdy daruj win, to wanie stwierdzam czyj win. Ponadto, polega ono przede wszystkim na decyzji woli: "ja chc przebaczy", uczucia mog by daleko w tyle, mog by nadal wcieka, rozalona, ale moja decyzja pozwoli, by stopniowo te negatywne emocje mijay.

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: Krystyna K. (---.ostnet.pl)
Data:   2005-09-12 19:36

Ja myl, e to jest tak ... jeeli nie aujemy, e popenilismy jakie zo (grzech) to skd mamy wzic si do postanowienia poprawy, do zmiany swojego ycia? Czy tylko z lku przed sprawiedliwoci Bo? Warunki dobrej spowiedzi musz byc spenione dla naszego dobra. Wybaczenie bliniemu... jeeli przeprosi, chce chocia troch zadocuczynic to jest atwe nawet i ile tam razy(jeeli widzimy, e naprawd si stara). Ale gdy jest tak jak piszesz... to czasem jest TO nam potrzebne, eby uwolnic si od ciaru otrzymanej rany. eby miec si odsunc to wszystko przykre co nas spotkao na dalszy plan.
Jeszcze tak: skoro Pan Jezus nas kocha i my Jego kochamy, to czasem przebaczamy innym tylko dlatego, e On ich kocha czyli z mioci do Niego, a skoro On kocha wszystkich...
I podpisuj sie pod tym, co napisaa Ma Bi.
Nie rozumiem tylko do koca zagadnienia przebaczyc a zapomniec ale to chyba ju na nowy post temat. Pozdrawiam.

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: Micha (---.Zabrze.Net.pl)
Data:   2005-09-12 21:45

Zapomnie jednak nie. Co do wczeniejszych wszystkich wypowiedzi, oczywicie racja. Przebaczenie jest przede wszystkim nam potrzebne. adnie o tym mwi wczoraj paulin o. Stanisaw Jarosz (o rnicy pomidzy ciarem gatunkowym winy, ktr darowa nam Bg, a drobnymi w gruncie rzeczy przewinami naszych blinich przeciwko nam). Brak przebaczenia, to jest taki gnieciuch, ktry nas gniecie, wpija nam si w gardo, wczepia w nas i hoduje wszelkimi sposobami jak narol rakowa, a nas udusi. Dlatego najprociej od razu przebaczy nie dochodzc (udowadniajc) swojej racji, (ale te nie rezygnujc z niej), cho z punktu widzenia „wiata”, to gupota. To i powstrzymuje eskalacj (ty mnie, no to ja teraz tobie) i sprawia, e gnieciuch, zamiast dusi ley sobie bezradnie przebierajc koczynami, bo nie ma si gdzie przyczepi.
Ale zapomnie, to troch inna historia. Bo do tego czowieka, jak susznie zauwayy poprzedniczki, mam prawo mie ograniczone zaufanie, a nawet w specyficznych sytuacjach nie mie go wcale (np. gdy w czasach ubecji byem otoczony przez donosicieli i szpicli. Oczywicie kady z nich by czowiekiem, za ktrego umar Jezus i bardzo biednym w swoim rnorakim uwikaniu, ale moja naiwno moga sta si przyczyn nie tylko mojej, ale i innych krzywdy. Czym innym jest tu wyzbycie si nienawici i ujrzenie w czowieku jego trudnego nieraz czowieczestwa, czym innym podkadanie mu si, bo do tego sprowadza si zapomnienie.) Tego oczywicie Moderator nie puci, ale na plakatach w moim miecie jeden z kandydatw na prezydenta przechwala si swoimi przekonaniami. To prawda, ma, tylko, jakie one s (i byy!). Sdzc po oficjalnych wynikach sonday, susznie liczy na zbiorow amnezj (zaznaczam, e osobicie absolutnie nic do niego nie mam, tylko moim obowizkiem, jako obywatela jest pamita o ujawnianych przez 15 lat przekonaniach, skoro kandydat si do nich odwouje).
Amnezja (zesp chorobowy) w sposb zasadniczy rni si rwnie od darowania win.
Co do pierwszego pytania, to jest ono w sposb oczywisty absurdalne. Jaki ma sens al nieszczery? Po co wogle?

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: X. (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2005-09-12 22:16

Pytasz Pawle „Jak wybacza?”
Piszesz te, e Pan Bg oczekuje, aby „wybacza bliniemu bezwarunkowo, nawet gdy na naszych oczach chepi si swoim wystpkiem”. Jeeli chepi si, to sprawa si komplikuje...

Generalnie - wybaczasz, kiedy TY uwaasz za suszne.
Tak te miar jednoczenie ustalasz dla s i e b i e w ten sposb ;)))
Dlaczego? Przypomnij sobie codzienne "Ojcze nasz"...
Prosisz tam "I odpu nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom"...

Patrz, jeeli widzisz, e kto kto grzeszy jest gupi, lekkomylny, lepy (oczywistych skutkw nie widzi), to co odczuwasz i jak reagujesz? Czy pozwalasz, eby Ci ogarna pogarda dla tego grzesznika? Moe w pierwszym momencie i tak, ale zaraz potem? Moe zaczynasz prosi "Boe, owie go, spraw, eby zacz Ci kocha i eby sta si wierny Twoim prawom, eby mia w sercu mio"?
Wydaje mi si, e proszc za niego, wypeniasz prawo "miuj bliniego jak siebie":
"(12) Wszystko wic, co bycie chcieli, eby wam ludzie czynili, i wy im czycie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy." Mt 7:12

Wydaje mi si te, e Pan Bg lubi, gdy wstawiamy si jeden za drugim (modlimy si za siebie nawzajem)... Egoizm to nie jest to...
Na przykad - dlaczego Pan Bg przywrci rodzin, zdrowie i majtek tak straszliwie dowiadczonemu Hiobowi?
Bo... "modli si on za swych przyjaci":
"(10) I Pan przywrci Hioba do dawnego stanu, gdy MODLI SI ON ZA SWYCH PRZYJACIӣ. Pan odda mu ca majtno w dwjnasb. (...) (16) I y jeszcze Hiob sto czterdzieci lat, i widzia swych potomkw - w caoci cztery pokolenia. (17) Umar Hiob stary i peen lat." (Ks.Hioba 42:1-17)

Wszyscy grzesznicy maj moliwo powrotu do Boga i Kocioa. Przeczytaj przypowie o radoci z powrotu syna marnotrawnego (ktry uzna swoje winy) i fragment Pisma witego, gdzie Pan Jezus do otra wiszcego na krzyu obok (ktry take uzna swoje winy) powiedzia "jeszcze dzi bdziesz ze mn w raju"... (wklejam Ci niej).

Chocia co do modlitwy za innych, to s wyjtki. Nie potrafi np. modli si za Judasza...
ycie jest wieczne. Judasz yje. Czy potpiony? Czy na wieczno? Tego nie wiemy. Mona, jeeli kto zechce, modli si za niego... Ja korzystam z rady zawartej w 1 Licie w. Jana 5:16 i za niego si nie modl:
"(16) Jeli kto spostrzee, e brat popenia grzech, ktry nie sprowadza mierci, niech si modli, a przywrci mu ycie, mam na myli tych, ktrych grzech nie sprowadza mierci. Istnieje taki grzech, ktry sprowadza mier. W takim wypadku nie polecam, aby si modlono." 1 J 5

Za pierwszym razem, gdy Pan Jezus przyszed na ziemi (narodzi si z Maryi), mia za zadanie „wiat zbawi” (ratowa grzesznikw, sd bdzie potem)
"(47) A jeeli kto posyszy sowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sdz. Nie przyszedem bowiem po to, aby wiat sdzi, ale aby wiat zbawi." J 12:47

Tutaj te Pan Jezus daje cenne rady na temat przebaczania i ostrzeenia:
"(22) A Ja wam powiadam: Kady, kto si gniewa na swego brata, podlega sdowi. A kto by rzek swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzek: Bezboniku, podlega karze pieka ognistego. (23) Jeli wic przyniesiesz dar swj przed otarz i tam wspomnisz, e brat twj ma co przeciw tobie, (24) zostaw tam dar swj przez otarzem, a najpierw id i pojednaj si z bratem swoim. Potem przyjd i dar swj ofiaruj! (25) Pogd si ze swoim przeciwnikiem szybko, dopki jeste z nim w drodze, by ci przeciwnik nie poda sdziemu, a sdzia dozorcy, i aby nie wtrcono ci do wizienia. (26) Zaprawd, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtd, a zwrcisz ostatni grosz.” Mt 5

Bywa, e kto nie wie, co czyni. Pawe Aposto pisze o sobie samym, e by „blunierc przeladowc i oszczerc". Koczy jednak ten werset tak: „/.../ Dostpiem jednak miosierdzia, poniewa dziaaem Z NIEWIADOMOCI, w niewierze.” 1 Tym 1:13

Sam Pan Jezus na krzyu wstawi si za swoimi oprawcami (!):
„Lecz Jezus mwi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz, co czyni. /.../” k 23:34

No i owe „Ile razy dziennie mam przebacza” ... 77 razy... Czyli praktycznie bez limitu...

Jeeli kto zawini:
(3) Jeli brat twj zawini, upomnij go; i JELI AUJE, przebacz mu." k 17:3

Jak poucza, upomina? Popatrz, z ludmi trzeba delikatnie...
„(1) Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakaniaj prob jak ojca, modszych - jak braci, (2) starsze kobiety - jak matki; modsze - jak siostry, z ca czystoci!” 1 Tym 5:1-2

A pamitasz zapan na cudzostwie kobiet? Pan Jezus jej ycie uratowa... Wg Prawa Mojeszowego winna ponie mier (kady powinien rzuci w ni kamieniem). Tymczasem Pan Jezus powiedzia „...Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni kamie.” J 8:7
Jej samej powiedzia, gdy ju wzburzony tum si rozszed „/.../ Nikt ci nie potpi? (11) A ona odrzeka: Nikt, Panie! Rzek do niej Jezus: i ja ciebie nie potpiam. - Id, A OD TEJ CHWILI JU NIE GRZESZ.” J 8:10-11

Ocenianie bliniego... „(3) Czemu to widzisz drzazg w oku swego brata, a belki we wasnym oku nie dostrzegasz?” Mt 7:3,

Pamitasz, e Pan Jezus CAKOWICIE przebaczy Piotrowi, po tym, jak ten stchrzy i trzy razy zapar si Pana Jezusa? Przecie a si prosio spojrze ze wzgard i powiedzie „nie chc ci wicej zna, zdrajco i tchrzu”... Gdy jednak Piotr spostrzeg co si stao, opamita si i gorzko zapaka... Po tym wszystkim (i po tym PRZEOGROMNYM ALU) Jezus ustanowi Piotra „Ska”, Pasterzem („pa owce moje”), da mu klucze Krlestwa („tobie daj klucze Krlestwa” - cytuj z pamici)...

Gdyby Pan Bg mierzy nas tylko wg sprawiedliwoci, to chyba wikszo z nas trafiaby do pieka...

Tak to jest... WSZYSCY upadamy... Gdy aujemy i sami siebie osdzimy (w konfesjonale), Pan Bg przebacza... „(31) Jeeli za sami siebie osdzimy, nie bdziemy sdzeni.” 1 Kor 11:31

Prawda, e chrzecijastwo jest niesamowite?? ;)) Mdre, i wybaczajce, pokorne, ale nie naiwne, sprawiedliwe, ale pene mioci wzajemnej i miosierdzia... Mdl si za brata i upominaj (z mioci, najpierw w cztery oczy Mt 18:15),
gdy auje - przebaczaj bez ogranicze, gdy nie auje upominaj i mdl si... Czy „zacinasz si”, zawzinasz na niewiadome dziecko, gdy le robi? Chyba nie... Uczysz, wychowujesz, karzesz, nagradzasz, itd. [sowo, perswazja, take rzga ;) (np. Prz 13:24, Prz 22:15, Prz 22:13-14, Prz 29:15), przykad, mio, modlitwa].

Jako sobie po trochu od dziecistwa ukadamy w gowach i w sumieniach t nauk Chrystusa... Chrzecijanie maj by sol ziemi, a ta sl ma by nie zwietrzaa... Ty Pawle chyba wanie starasz si, aby bya sona, jak naley... To dobrze ;)
------------------

Fragment o synu marnotrawnym i o tym, e kady czowiek, ktry odnajdzie i przyjmie Boga (nawrci si) jest powodem radoci Boga:

(3) Opowiedzia im wtedy nastpujc przypowie: (4) Kt z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn z nich, nie zostawia dziewidziesiciu dziewiciu na pustyni i nie idzie za zgubion, a j znajdzie? (5) A gdy j znajdzie, bierze z radoci na ramiona (6) i wraca do domu; sprasza przyjaci i ssiadw i mwi im: Cieszcie si ze mn, bo znalazem owc, ktra mi zgina. (7) Powiadam wam: Tak samo w niebie wiksza bdzie rado z jednego grzesznika, ktry si nawraca, ni z dziewidziesiciu dziewiciu sprawiedliwych, ktrzy nie potrzebuj nawrcenia. (8) Albo jeli jaka kobieta, majc dziesi drachm, zgubi jedn drachm, czy nie zapala wiata, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, a j znajdzie. (9) A znalazszy j, sprasza przyjaciki i ssiadki i mwi: Cieszcie si ze mn, bo znalazam drachm, ktr zgubiam. (10) Tak samo, powiadam wam, rado powstaje u aniow Boych z jednego grzesznika, ktry si nawraca. (11) Powiedzia te: Pewien czowiek mia dwch synw. (12) Modszy z nich rzek do ojca: Ojcze, daj mi cz majtku, ktra na mnie przypada. Podzieli wic majtek midzy nich. (13) Niedugo potem modszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha w dalekie strony i tam roztrwoni swj majtek, yjc rozrzutnie. (14) A gdy wszystko wyda, nasta ciki gd w owej krainie i on sam zacz cierpie niedostatek. (15) Poszed i przysta do jednego z obywateli owej krainy, a ten posa go na swoje pola eby pas winie. (16) Pragn on napeni swj odek strkami, ktrymi ywiy si winie, lecz nikt mu ich nie dawa. (17) Wtedy zastanowi si i rzek: Ilu to najemnikw mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z godu gin. (18) Zabior si i pjd do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyem przeciw Bogu i wzgldem ciebie; (19) ju nie jestem godzien nazywa si twoim synem: uczy mi choby jednym z najemnikw. (20) Wybra si wic i poszed do swojego ojca. A gdy by jeszcze daleko, ujrza go jego ojciec i wzruszy si gboko; wybieg naprzeciw niego, rzuci mu si na szyj i ucaowa go. (21) A syn rzek do niego: Ojcze, zgrzeszyem przeciw Bogu i wzgldem ciebie, ju nie jestem godzien nazywa si twoim synem. (22) Lecz ojciec rzek do swoich sug: Przyniecie szybko najlepsz szat i ubierzcie go; dajcie mu te piercie na rk i sanday na nogi. (23) Przyprowadcie utuczone ciel i zabijcie: bdziemy ucztowa i bawi si, (24) poniewa ten mj syn by umary, a znw oy; zagin, a odnalaz si. I zaczli si bawi. (25) Tymczasem starszy jego syn przebywa na polu. Gdy wraca i by blisko domu, usysza muzyk i tace. (26) Przywoa jednego ze sug i pyta go, co to ma znaczy. (27) Ten mu rzek: Twj brat powrci, a ojciec twj kaza zabi utuczone ciel, poniewa odzyska go zdrowego. (28) Na to rozgniewa si i nie chcia wej; wtedy ojciec jego wyszed i tumaczy mu. (29) Lecz on odpowiedzia ojcu: Oto tyle lat ci su i nigdy nie przekroczyem twojego rozkazu; ale mnie nie dae nigdy kolcia, ebym si zabawi z przyjacimi. (30) Skoro jednak wrci ten syn twj, ktry roztrwoni twj majtek z nierzdnicami, kazae zabi dla niego utuczone ciel. (31) Lecz on mu odpowiedzia: Moje dziecko, ty zawsze jeste przy mnie i wszystko moje do ciebie naley. (32) A trzeba si weseli i cieszy z tego, e ten brat twj by umary, a znw oy, zagin a odnalaz si. (Ew. ukasza 15:3-32)

A tu rozmowa Pana Jezusa z otrem. I Pan Jezus i otr wisieli wtedy na krzyach:
(39) Jeden ze zoczycw, ktrych [tam] powieszono, urga Mu: Czy Ty nie jeste Mesjaszem? Wybaw wic siebie i nas. (40) Lecz drugi, karcc go, rzek: Ty nawet Boga si nie boisz, chocia t sam kar ponosisz? (41) My przecie - sprawiedliwie, odbieramy bowiem suszn kar za nasze uczynki, ale On nic zego nie uczyni. (42) I doda: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego krlestwa. (43) Jezus mu odpowiedzia: Zaprawd, powiadam ci: Dzi ze Mn bdziesz w raju. (Ew. ukasza 23:43)

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: AM PM (---.izacom.pl)
Data:   2005-09-12 22:56

przepraszam ze dolacze sie do watku, ale pytanie mam w tym temacie

/.../

... odpowiedz jest w serwisie w ww.spowiedz.pl
moderator

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: Sylwiq (---.conn.pl)
Data:   2005-09-14 15:14

Jeli chodzi o moje dowiadczenie, to kiedy odkryam, e bez Boga nie umiaabym przebaczy bliniemu... Jeli masz problemy z przebaczaniem... pro, o t ask Boga... On Ci nie odmwi, na pewno.

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: Pawel (---.idea.pl)
Data:   2005-09-14 15:40

(3) Jeli brat twj zawini, upomnij go; i JELI AUJE, przebacz mu." k 17:3

Czy ten fragment uznaje nasze prawo do braku wybaczenia w przypadku braku jakichkolwiek oznak skruchy winowajcy? Mysle, ze Bog doskonale wie, jak trudno jest ludziom wybaczac sobie nawzajem. Byc moze zbyt kurczowo trzymam sie tego wlasnie fragmentu Pisma, jednak czuje sie zobowiazany pietnowac wszelka podlosc. Zdaje sobie sprawe, ze przez to sam cierpie i ranie sam siebie, odbierajac sobie spokoj wynikajacy z akceptacji grzesznej natury czlowieka, jednak wiem, ze w slusznej sprawie. Wybaczajac innym wybaczylbym sam sobie jednoczesnie, jednak jak wybaczyc sobie "przyzwolenie" na zlo przez nich czynione? Sam jestem daaaleeeki od doskonalosci, jednak upominac braci bede, od nich oczekuje tego samego - gdy zbaczam z drogi upominajcie mnie tak dlugo, az zrozumiem swoj grzech, a wtedy wybaczcie mi prosze! Bezwarunkowe wybaczenie ma wielka moc, jednak niesie niebezpieczenstwo przyzwolenia na krzewienie sie zla - mowie tu o ziemskich warunkach. Ktokolwiek jakkolwiek by nie zawinil - kiedys bedzie zalowal, lecz ilez spustoszenia moze uczynic do tamtej pory? Tak bardzo pragne miec ta moc - spojrzec spokojnym wzrokiem i ujrzec cierpiaca osobe nieswiadomie prowadzaca swoja dusze na potepienie, usmiechnac sie i podac dlon z cieplymi slowami pocieszenia. Jak wielki musi byc Bog!

 Re: Dlaczego Bog wymaga od czlowieka szczerego zalu za grzech?
Autor: Mati (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2005-09-15 17:04

Bogosawieni miosierni albowiem oni miosierdzia dostpi.
Mt 5,7

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: