logo
Czwartek, 24 września 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Ile lat żył Adam?
Autor: Dominik (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2005-10-08 12:44

W Biblii pisze, że Adam żył 930 lat, a potem umarł. Czy te biblijne lata należy rozumieć jak lata dzisiejsze, tzn. 1rok biblijny=365 dni? Bo wtedy łatwo z rodowodu można policzyć, że Bóg stworzył Adama ok. 5850 lat temu. No i jestem w szoku, bo to całkiem niedawno...
D.

 Re: Ile lat żył Adam?
Autor: Michał (---.Zabrze.Net.pl)
Data:   2005-10-08 19:43

A któż to wie? Pisałem tu kiedyś o problemie datowania w starożytności. Księga Rodzaju nie jest kroniką historyczną. Jest to przekaz ustny sięgający czasów Mojżesza, a spisany dużo później w kręgach kapłańskich. Co nie oznacza, że tradycja ustna była niewiarygodna, czego dowodzi choćby przykład Troi i Homera. Izraelici mieli cały system ustnego przekazywania Tradycji. Były to takie żywe książki. Stary Testament zawiera szereg śladów ułatwień w zapamiętywaniu tekstu. Nikt wtedy lat nie liczył, kalendarza też nie było (wynalazek kapłanów). Czas liczyło się panowaniami, lub ważnymi wydarzeniami (bitwy, olimpiady). Izraelici posługiwali się kalendarzem księżycowym, w którym miesiąc liczył 28 dni. Nie da się datować na podstawie Tory (jak czynią to fundamentalistyczni żydzi i protestanci), a i później są z tym kłopoty. Nie zmienia to faktu, że cywilizacja ludzka, jaką znamy, liczy nie więcej niż 10 tys. lat.

 Re: Ile lat żył Adam?
Autor: MaBi (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2005-10-09 09:50

Inna rzecz - długi czas życia patriarchów można wyjaśnić na co najmniej dwa niedosłowne sposoby. Po pierwsze, długie życie było znakiem błogosławieństwa Bożego (semici nie lubili abstrakcji, takie pojęcia jak błogosławieństwo trzeba było wyrazić konkretnie: długie życie, potomstwo, bogactwo). Po drugie, ponoć jeszcze do dziś plemiona beduinów do wieku seniora rodu dodają wiek dzieci i wnuków - być może biblijni autorzy podobnie.

 Re: Ile lat żył Adam?
Autor: Michał (---.zeork.com.pl)
Data:   2005-10-09 11:49

Nie wiem ile masz lat ale polecam "Wyzania św. Augustyna" w trzech ostanich rozdzialach zamuje się podobną problematyką - interpretacją Bibli a także zagadnieniem czasu.
Widzisz opis bibiblijny zawarty w pierwszych jedenastu rozdzialach Kięgi Rodzaju jest opisem symbolicznym a nie historycznym - jego celem jest przekazywać prawdy wiary, a nie historii (np. ile lat kto żył itp.).

 Re: Ile lat żył Adam?
Autor: Tomek (---.wroclaw.dialog.net.pl)
Data:   2005-10-09 15:19

W sumie dlugość zycia Adama nie jest szczególnie istotna, natomiast nie widzę powodu, by te 930 lat podważać "ponieważ to niemozliwe". Zmartwychwstanie Chrystusa jest jeszcze bardziej niemożliwe, a opiera się na nim cała nasza wiara. Moim zdaniem można traktować dosłownie zarówno wiek Patriarchów, wstrzymanie slońca przez Jozuego i połknięcie Jonasza przez wielką rybę - te cuda i tak bledną przy Zmartwychwstaniu.

 Re: Ile lat żył Adam?
Autor: Dziadek_Muminka (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2005-10-09 22:32

Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 2 P 3:8

 Re: Ile lat żył Adam?
Autor: MaBi (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2005-10-10 16:15

Nie należy pojmowac doslownie, tego, czego autor natchniony doslownie nie pojmował. Opis zatrzymania slońca jest tekstem poetyckim, a nie historycznym (zob. na ten temat np. J. Kudasiewicz, Teologiczno-praktyczny wstęp do Pisma świętego, Lublin 1995, s. 27-29). Gatunki literackie w Biblii mają naprawdę różny stopień historyczności, co nie zmienia faktu ich natchnienia (czy ktoś pyta o historyczność przypowieści o synu marnotrawnym? - a przecież tak wiele mówi nam o Bogu).
Przy doslownym pojmowaniu tesktu we wszystkich szczegółach, grozi nam lektura fundamentalistyczna, przed którą przestrzega Papieska Komisja Biblijna w dokumecie "Intepretacja Biblii w Kosciele" (Vocatio, s. 54; punkt I F),

 Re: Ile lat żył Adam?
Autor: Tadeusz (213.25.39.---)
Data:   2005-10-10 17:44

Biblia zawiera w sobie symbolikę i historię.
Biblia zbyt dużš wagę przywišzuje i z logicznš, wręcz żelaznš konsekwencjš przytacza zarówno kolejnych patriarchów, główne rozgałęzienia linii rodowej, z której po wiekach według ciała narodził się Jezus Chrystus, jak i czas ich życia – aby beztrosko można było zatrzymać się na jedynie symbolicznym znaczeniu liczby lat życia.

Chciałbym wyłożyć niektóre racje, które mogš pomóc w zrozumieniu:
Ks. Rodzaju 6:1-6
1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. (2) Synowie Boga, widzšc, że córki człowiecze sš piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. (3) Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotš cielesnš; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieœcia lat. (4) A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także póŸniej, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, majšcy sławę w owych dawnych czasach. (5) Kiedy zaœ Pan widział, że wielka jest niegodziwoœć ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wcišż złe, (6) żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się.

Tu nasuwa się nieodparte przypuszczenie, iż wczeœniej ludzie żyli dłużej.
W wielu miejscach podaje Biblia czas życia, który w sposób. Pozwolę posłużyć się przypadkiem Abrahama:

Ks. Rodzaju 21:2-8
(2) Sara stała się brzemiennš i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właœnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. (3) Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak. (4) Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał osiem dni, tak jak to Bóg mu przykazał. (5) Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. (6) Sara mówiła: Powód do œmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, œmiać się będzie z mej przyczyny. (7) I dodawała: Któż by się oœmielił rzec Abrahamowi: Sara będzie karmiła piersiš dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża. (8) Dziecko podrosło i zostało odłšczone od piersi. Abraham wyprawił wielkš ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłšczony od piersi.

Również w przypadku Mojżesza:
Ks. Powt. Prawa 31:1-4
(5) Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. (6) I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziœ dzień. (7) W chwili œmierci miał Mojżesz sto dwadzieœcia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuœciły.

Czyż autor natchniony mógłby napisać: „a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuœciły”, skoro miałaby to być jedynie symbolika?

Widzę co najmniej dwie istotne racje, dla których pierwsze pokolenia żyły dłużej - jednš naturalnš, drugš nadprzyrodzonš:

Ludzie wtedy rzeczywiœcie żyli dłużej, ponieważ degeneracja z racji rozlewania się skutków Grzechu Pierworodnego, czyli œmierć, choroby i cała masa cierpienia – nie następowały nagle. Następowała degeneracja organizmu wskutek licznych grzechów osobistych, pokolenia stawały się coraz słabsze. Patrzšc chronologicznie można odczytać z Biblii coraz krótszy czas życia kolejnych pokoleń - aż do potencjalnej liczby 120 lat, która znajduje potwierdzenie współczeœnie w niektórych badaniach.

Drugš racjš – nadprzyrodzonš - przedłużania przez Boga życia na ziemi było to, iż sprawiedliwi tamtego czasu po œmierci długo musieli oczekiwać w otchłani na Owoce wysłużone przez Zbawiciela i otwarcie bramy Raju, zatem czymœ dobrym było długie życie na ziemi.

Pozdrawiam.

 Re: Ile lat żył Adam?
Autor: MaBi (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2005-10-12 14:55

"Ze wzmianki w perykopie, że Mojżesz ma 120 lat, nie można określić wieku życia tego mężą, gdyz liczba ta ma znaczenie symboliczne i podkreśla wyjątkowość i mądrość Mojżesza, ktory mędrców egipskich marzących o wieku 110 lat przewyższa o całe 10 lat" (ks. prof. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, [KUL], Poznań - Warszawa 1971, s. 267). Poza tym życie Mojżesza jest podzielone na trzy czterdziestki - a to symboliczna liczba lat człowieka, jednego pokolenia (por. 40 lat pobytu Izraela na pystyni).
Symbolika Pwt 34 (nie 31), 7? Autor pisze, że Mojżesz jest w pełni sił, czyli nie umiera ze starości, ale zgodnie z decyzją Boga.

 Re: Ile lat żył Adam?
Autor: t (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2005-10-21 12:04

Drogi Tomku!
W celu uświadomienia sobie bezsensu "dosłowności" w czytaniu Starego Testamentu - spróbuj odpowiedzieć na pytanie: ile czasu trwał pierwszy, drugi i trzeci dzień Stworzenia, skoro podział na dzień i noc nastąpił w czwartym dniu?:
Księga Rodzaju 1.14-19
A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.
Pozdrawiam
Tomasz

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: